MENU
Tablica pamiątkowa na fasadzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu powieszona z okazji nadania ośrodkowi imienia.

Dodał: Petroniusz (admin)° - Data: 2019-02-09 22:47:39 - Odsłon: 57
lipiec 2014


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej zajmuje kompleks budynków przy ul. Piastowskiej 55. Placówka zapewnia uczniom i wychowankom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu. Prowadzi rehabilitację w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz działania zmierzające do wyrównywania i kompensowania deficytów rozwojowych uczniów i wychowanków. Wspiera podopiecznych we wszechstronnym rozwoju, wychowuje i zapewnia im bezpieczeństwo. Umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia, zaś uczniom szkól ponadgimnazjalnych - kształcenie zawodowe oraz nabywanie umiejętności niezbędnych do, w miarę samodzielnego, godnego życia. Do ośrodka należą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy. Imię Marii Konopnickiej ośrodek (wówczas Państwowy Zakład Wychowawczy nr 1) otrzymał w dniu 2.06.1977 roku o czym przypomina tablica pamiątkowa na elewacji.
Petroniusz w oparciu o

  • /foto/7798/7798788m.jpg
    2014
  • /foto/7798/7798790m.jpg
    2014
  • /foto/7798/7798797m.jpg
    2014

Petroniusz (admin)°

Poprzednie: Ostrzeszów Strona Główna Następne: Kamienica nr 31