MENU
Lubski ratusz w połowie lat siedemdziesiątych XX w.

{Poprzednio dodane przez: tinn° – 2008-10-31, odsłon: 2737, śr. ocen: 5.67 (3)}


Dodał: Popski° - Data: 2019-01-11 13:19:20 - Odsłon: 45
Rok 1975


W 1283r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez margrabiego Miśni Henryka Dostojnego Lubsko otrzymało prawa miejskie, które usankcjonowały funkcjonowanie istniejącego już od dłuższego czasu ośrodka, rozwiniętego pod względem przestrzennym i ekonomicznym. Pierwsze wzmianki o władzach miejskich pochodzą z początku XIV w., a od 1393r. w Lubsku był burmistrz. Ratusz określony jako "pretorium" wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1456r. w liście biskupa miśnieńskiego Kacpra, co dało podstawy do formułowania twierdzeń, że obecną renesansową budowlę poprzedzała starsza, gotycka. W 1496r. doszło do pożaru miasta, który zniszczył znaczną część zabudowy oraz kościół i ratusz. Nowa siedziba władz miejskich wzniesiona została blisko 80 lat później, w latach 1580-1582 przez włoskiego budowniczego Antonio Albertiego, który dotarł tu prawdopodobnie przez Śląsk. W ratuszu znalazła siedzibę rada miejska, sąd, straż miejska i kramy kupieckie rozlokowane na parterze. Więzienie oraz wyszynk wina i piwa umieszczono w piwnicach ratusza.
Na temat późniejszych przekształceń budowli oraz ewentualnych uszkodzeń w trakcie pożarów miasta w latach 1597, 1606 czy 1615 niewiele da się powiedzieć. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że nie spowodowały one istotnych strat, na co wskazują m.in. zachowane w jej wnętrzach renesansowe stropy belkowe. Wiek XVII i XVIII to czas wojen i przemarszów wojsk, które plądrowały miasto. W tym okresie dokonano wymiany renesansowych tynków na nowe o złej jakości. Dopiero w XIX w. nastąpił rozwój ekonomiczny miasta. W XIX w. poddano przekształceniom wnętrza ratusza i wykonano remont elewacji w duchu neobaroku. W latach 30. XX w. wykonano ponownie remont elewacji upraszając ich detal architektoniczny. Zlikwidowano uszakowe obramienia okien, profilowane nadokienniki i fartuchy podokienne oraz wydatne gzymsy międzykondygnacyjne. Wykonano też nowy portal ze sztucznego kamienia i wprowadzono okno na osi facjatki w elewacji frontowej[6]. Budowla szczęśliwie przetrwała II wojnę światową. W latach 60. XX w. wykonano remont elewacji budynku. Wówczas zamontowano na nich płyty cementowe, pod którymi ukryto zniszczone tynki. Ratusz zachował czytelną renesansową formę widoczną zarówno w jego bryle jak i konstrukcji ( kolebkowo-krzyżowe sklepienia, drzwi kute z żelaza z 1582r.). W 2009r. dr Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej przeprowadził badania architektoniczne ratusza w związku z planowanym remontem elewacji budowli. Ustalenia badań potwierdzają powstanie ratusza w latach 1580-82 w renesansowej formie architektonicznej czytelnej do dnia dzisiejszego. Jednak w wyniku późniejszych remontów elewacje budynku ogołocono z pierwotnych dekoracji. W trakcie zrealizowanego w 2009r. remontu elewacji odtworzono zarówno renesansowe podziały i detal architektoniczny, jak i wykonano nową kolorystykę opracowaną na podstawie analizy porównawczej z innymi obiektami z tego terenu.
[dariuszfaranciszek°, wg ].
Budynek jest wpoisany do rejestru zabytków: nr 314 z o2.05.1961r.

 • /foto/4399/4399909m.jpg
  1880 - 1900
 • /foto/299/299986m.jpg
  1894 - 1895
 • /foto/253/253250m.jpg
  1895 - 1898
 • /foto/4568/4568011m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/5002/5002437m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/7513/7513243m.jpg
  1896
 • /foto/4495/4495475m.jpg
  1896 - 1898
 • /foto/5387/5387750m.jpg
  1898
 • /foto/5558/5558844m.jpg
  1898
 • /foto/4309/4309192m.jpg
  1899
 • /foto/301/301631m.jpg
  1900
 • /foto/5226/5226412m.jpg
  1900
 • /foto/6491/6491545m.jpg
  1900
 • /foto/5798/5798556m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/299/299837m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/299/299977m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/5627/5627073m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/6990/6990338m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/275/275329m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6405/6405580m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/4585/4585117m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/5996/5996736m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/275/275337m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/250/250998m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/251/251001m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/256/256410m.jpg
  1901
 • /foto/4643/4643414m.jpg
  1901
 • /foto/448/448781m.jpg
  1903
 • /foto/4990/4990326m.jpg
  1903
 • /foto/4656/4656900m.jpg
  1904
 • /foto/4588/4588193m.jpg
  1907
 • /foto/4987/4987472m.jpg
  1907
 • /foto/4399/4399756m.jpg
  1908
 • /foto/237/237687m.jpg
  1908 - 1910
 • /foto/195/195515m.jpg
  1909
 • /foto/355/355973m.jpg
  1910
 • /foto/334/334390m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/4931/4931845m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/5658/5658706m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/4432/4432771m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/4523/4523687m.jpg
  1910 - 1940
 • /foto/5397/5397874m.jpg
  1914
 • /foto/299/299838m.jpg
  1915 - 1925
 • /foto/6177/6177849m.jpg
  1916
 • /foto/5430/5430336m.jpg
  1918
 • /foto/195/195323m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/5637/5637495m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/7221/7221534m.jpg
  1921
 • /foto/5312/5312574m.jpg
  1925 - 1939
 • /foto/4987/4987464m.jpg
  1925 - 1940
 • /foto/134/134410m.jpg
  1930
 • /foto/4503/4503919m.jpg
  1930
 • /foto/5802/5802825m.jpg
  1930
 • /foto/299/299976m.jpg
  1930 - 1934
 • /foto/177/177552m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/268/268781m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/4952/4952216m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5398/5398693m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5500/5500539m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5825/5825817m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/250/250987m.jpg
  1930 - 1944
 • /foto/4503/4503255m.jpg
  1930 - 1945
 • /foto/5670/5670951m.jpg
  1934
 • /foto/5801/5801808m.jpg
  1935
 • /foto/299/299755m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/292/292390m.jpg
  1938 - 1944
 • /foto/250/250990m.jpg
  1939 - 1944
 • /foto/6394/6394506m.jpg
  1940
 • /foto/5086/5086783m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/154/154015m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/5571/5571024m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/3334/3334774m.jpg
  1961
 • /foto/251/251836m.jpg
  1964
 • /foto/7875/7875856m.jpg
  1966 - 1972
 • /foto/7596/7596015m.jpg
  1970 - 1978
 • /foto/7011/7011235m.jpg
  1971
 • /foto/5090/5090628m.jpg
  1975 - 1985
 • /foto/7134/7134245m.jpg
  1980
 • /foto/7267/7267406m.jpg
  1980
 • /foto/248/248830m.jpg
  1980
 • /foto/251/251221m.jpg
  1987
 • /foto/138/138095m.jpg
  2006
 • /foto/138/138096m.jpg
  2006
 • /foto/138/138097m.jpg
  2006
 • /foto/138/138099m.jpg
  2006
 • /foto/3780/3780858m.jpg
  2013
 • /foto/3794/3794069m.jpg
  2013
 • /foto/3861/3861275m.jpg
  2013
 • /foto/4235/4235606m.jpg
  2013
 • /foto/5741/5741776m.jpg
  2015
 • /foto/5741/5741777m.jpg
  2015
 • /foto/5741/5741781m.jpg
  2015
 • /foto/5744/5744639m.jpg
  2015
 • /foto/5744/5744644m.jpg
  2015
 • /foto/7742/7742188m.jpg
  2018

Krajowa Agencja Wydawnicza

Poprzednie: Parking samochodowy Strona Główna Następne: ul. 14 Lutego