Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Parowóz OL 49
3
 
Wagon BTxhi
1
 
Wagon Xk-861335
3
 
Wagon pasażerski Bxhpi
2
 
Wagon z napędem Mbd 1-133
3
 
Pług odśnieżny
5
 
Zabytki techniki kolejowej
9
 
Lokomotywa spalinowa Lyd 1-212
3
 
Lokomotywa spalinowa Lyd 1-214
2
 
Parowóz Px 48
3
 
Parowóz T 244
3
 
Parowóz Ty 2
3
 
Parowóz Ty Las
2
 
Drezyna
1
 
Tender 12C1
2
 
Szalet
2
 
 
 
 
  ID: 7683030

Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej 
W 1905 na zlecenie starosty Ełckiego podjęto prace związane z projektowaniem Ełckiej Kolei Wąskotorowej na terenie powiatu. Głównym zadaniem miało być ożywienie gospodarcze i poprawa transportu lokalnego powiatu. W założeniach projektowych krył się również aspekt militarny, gdyż kolej miała dochodzić do granicy z Rosją (w Zawadach w Turowie). Do realizacji projektu zawiązano spółkę Lycker Kleinbahn-Aktiengesellschaft, która podlegała bezpośrednio pod Wschodnioniemieckie Towarzystwo Kolejowe (Ostdeutsche ...
W 1905 na zlecenie starosty Ełckiego podjęto prace związane z projektowaniem Ełckiej Kolei Wąskotorowej na terenie powiatu. Głównym zadaniem miało być ożywienie gospodarcze i poprawa transportu lokalnego powiatu. W założeniach projektowych krył się również aspekt militarny, gdyż kolej miała dochodzić do granicy z Rosją (w Zawadach w Turowie). Do realizacji projektu zawiązano spółkę Lycker Kleinbahn-Aktiengesellschaft, która podlegała bezpośrednio pod Wschodnioniemieckie Towarzystwo Kolejowe (Ostdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft) z siedzibą Dyrekcji w Królewcu. Wykonawstwo zlecono berlińskiej firmie Lenz, która dostarczyła również tabor i wyposażenie niezbędne do eksploatacji kolei. Budowę 42 km linii głównych z torem szerokości 1000 mm kolei Lycker Kleinbahn rozpoczęto w roku 1912 – od Ełku przez Laski Małe, Borzymy, do Turowa (38,24 km) z odgałęzieniem od Lasków Małych do Zawad (9,75 km). Tory budowano z ciężkich szyn typu H-93 i H-100. Wzniesiono kilka budowli inżynierskich, między innymi betonowy most przez rzekę Ełk, mosty stalowe przez rzekę Małkiń koło Sypitek i przez małą rzeczkę Pietraszkę oraz dwa wiadukty drogowe koło Kalinowa. Prace budowlane postępowały dosyć szybko i już 23 października 1913 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ruchu na trasach: Ełk – Laski Małe – Borzymy i na odgałęzieniu Laski Małe – Zawady. W wyniku zaciętych bojów o Ełk, który wielokrotnie przechodził z rąk do rąk, nastąpiły ogromne zniszczenia miasta i obiektów kolejowych. W czasie odwrotu Rosjanie wywieźli sprzęt i tabor kolejowy – niszczyli wszystko, co mogłoby przedstawiać jakąkolwiek wartość dla nieprzyjaciela. Z kolejki ełckiej wywieziono wszystkie parowozy i część parku wagonowego. Po przesunięciu daleko na wschód linii frontu przystąpiono do odbudowy, jednocześnie zamówiono w fabrykach niemieckich nowy tabor. Pierwsze dwa parowozy nadeszły jesienią 1915 roku, a już 1 grudnia tego roku podjęto tymczasowy, nieregularny ruch towarowy na odbudowanej linii z Ełku do Turowa. Normalny ruch pasażerski przywrócono dopiero 5 października 1918 roku. Kolej zaczęła przewozić płody rolne i duże ilości cegły z cegielni w Pisanicy. Dodatkowo przewożono znaczne ilości węgla i nawozów sztucznych. Ożywił się ruch pasażerski. W 1939 roku uruchomiono pociągi pasażerskie w dni świąteczne, a w dni robocze uruchamiano 2 pary pociągów do Turowa i 3 pary do Zawad. W 1943 roku przewieziono około 44 000 ton towarów, głównie roślin okopowych z tamtejszych majątków rolnych. W tych latach kolej zatrudniała przeciętnie około 35 pracowników etatowych. Druga wojna światowa nie wyrządziła kolei większych szkód. Po jej zakończeniu kolej została przejęta przez Polskie Koleje Państwowe, pod administrację Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie. W 1946 roku przywrócono ruch pasażerski: 2 pary pociągów do Turowa i 1 parę do Zawad, później 3 pary pociągów do Turowa i 4 pary do Zawad. Ruch pasażerski wzrastał w miarę zaludniania się terenów Mazur Garbatych, wyludnionych wskutek działań wojennych. Negatywne skutki załamania się gospodarki kraju w latach 1979 –1982 odczuła też kolej. W roku 1991 wojewódzki konserwator zabytków w Suwałkach zainteresował się wartością historyczną prawie 80-letniej kolei ełckiej i rozpoczął postępowanie administracyjne w celu wpisania jej do rejestru zabytków. W wyniku tych starań Ełcka Kolej Dojazdowa została wpisana pod numerem A-847 jako zabytek na terenie województwa suwalskiego. W dniu 01.01.2002r. Ełcką Kolej Wąskotorową przejmuje samorząd miejski w Ełku. Stale malejące przewozy pasażerskie i towarowe wymusiły zmianę charakteru działalności Ełckiej Kolei Wąskotorowej na działalność turystyczną, którą prowadzi obecnie. Od marca 2014r. Ełcka Kolej Wąskotorowa jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 0
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku.
 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 0
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku.
 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 0
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku.
 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 0
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku.
 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 0
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku.
 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 0
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku.
 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 0
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku. Parowóz jak wymaluj taki sam ...
 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 3
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku.
 • Data: 2015-06-28
  komentarze: 1
  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku. Takim wagonikiem jeździłem z ...
 • Data: 2017-07-09
  komentarze: 0
  Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
 • Data: 2017-07-09
  komentarze: 0
  Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
 • Data: 2017-07-09
  komentarze: 0
  Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
 • Data: 2017-07-09
  komentarze: 0
  Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
 • Data: 2017-07-09
  komentarze: 0
  Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
 • Data: 2017-07-09
  komentarze: 0
  Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
 • Data: 2017-07-09
  komentarze: 0
  Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej.