MENU
Trasa rowerowa w Księżycowej Dolinie,

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2018-12-09 19:58:50 - Odsłon: 81
01 grudnia 2018

Data: 2018:11:15 14:21:04   ISO: 400   Ogniskowa: 18 mm   Aparat: NIKON CORPORATION NIKON D5100   Przysłona: f/5.6   Ekspozycja: 10/1250 s  


Historyczna nazwa wsi „Voigtsdorf” powstała w nawiązaniu do urzędu wojewódzkiego. Oznaczała zapewne wieś należącą do dóbr wójtowskich. Do tej lokalnej tradycji odnosi się obecna nazwa miejscowości. Około 1346 roku Wojtówka należała do państewka Karpińskiego. Po jego rozwiązaniu dawne wsie zamkowe przyłączono do dóbr królewskich. Niektóre z nich jak np.: Wojtówkę otrzymał przed 1487 rokiem jako lenno ojciec Johanna Gostitza zw. Von Patschkow. Jak się wydaje Wojtówka położona głęboko w lasach została opuszczona. Założono ją ponownie w 1541 roku jako wieś kameralną. W 1571 roku niektóre grunty Wojtówki użytkowane były mieszczan lądeckich i mieszkańców sąsiadującej z Lądkiem wsi Nieder Thalheim jako grunty uprawne i pastwiska. W 1606 roku mieszkało w Wojtówce 15 zagrodników zajmujących zabudowane parcele, 5 innych osadników posiadało parcele zabudowane. Inne grunty gminy wiejskiej wykorzystywano pod uprawę i pastwiska. W czasie wojny 30–letniej nawet niewielka Wojtówka musiała płacić kontrybucje. Te ciężkie warunki spowodowały, że przed 1632 rokiem wieś została opuszczona przez większość mieszkańców. Przed 1641 rokiem powróciła do stanu z początku XVII wieku. W 1667 roku wzmiankowano w Wojtówce urzędnika sądowego. W 1684 roku Wojtówka została sprzedana wraz z innymi wsiami do państewka Karpińskiego Siegmundowi Hoffmanowi von Lichtenstein, których z tych miejscowości ukształtował swe dobra z siedzibą w Ober Thalheim. W ramach dóbr Wojtówka pozostała do 1736 roku kiedy to cała majętność Hoffmanów von Lichtenstein kupiło miasto Lądek. W 2 połowie XVII wieku i 1 połowie XIX wieku należąca do miejskich dóbr kameralnych niewielka Wojtówka była zagraniczno-chałupniczą osadą leśną, której mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa. Nie rozwinęły się rzemiosło, ani teŜ lokalny przemysł, czynny był tylko jeden młyn. Wojtówka pozostawała własnością Lądka do lat 50–tych XIX wieku, potem stała się samodzielną gminą wiejską. Zamieszkiwana przez katolików należała do parafii w Lądku, a po 1830 roku otrzymała własną kaplicę. Około 1840 roku Wojtówka była ośrodkiem gminy baptystów dla całego Hrabstwa Kłodzkiego. Nabożeństwa odbywały się tu w prywatnym domu, a chrzty w stawie. W latach 50–tych XIX wieku część baptystów wywędrowała do Ameryki. Inni przyłączyli się do ewangelików. Około połowy XIX wieku znajdowały się we wsi także jakieś dobra, które należały do niejakiego Kleina. W 2 połowie XIX wieku Wojtówka nadal pozostała wsią rolniczą. Ze względu na malowniczość otoczenia stała się celem wycieczek kuracjuszy z Lądka. Doceniano zwłaszcza „Ślubowisko” położone na południu od wsi i ładne łąki w jej otoczeniu. Dla obsługi ruchu turystycznego powstała w Wojtówce gospoda. Wieś stała się miejscowością turystyczną, ale nie została letniskiem.Największą liczbę ludności Wojtówki odnotowano w 1871 roku (201 osób). Po 1945 roku Wojtówka została zasiedlona tylko częściowo i ze względu na złe warunki glebowo – klimatyczne oraz brak dogodnych połączeń komunikacyjnych systematycznie wyludniała się. Próbowano, biorąc pod uwagę ładne położenie wsi, zaktywizować letniskowe jej funkcje, ale bez większych rezultatów. Obecnie większość ludności Wojtówki zajmuje się rolnictwem, a pozostali jej mieszkańcy zatrudnieni są w okolicznych miejscowościach. W Wojtówce powstają też domy letniskowe. W 2 połowie XVIII wieku i XIX wieku występowała we wsi głównie zabudowa szerokofrontowa, założona głównie z jednokondygnacjowych budynków mieszkalnych i mieszkalno – gospodarczych o prostych bryłach, nakrytych dachami dwuspadowymi. Zachowana do dziś zabudowa wsi powstała w 2 połowie XIX wieku i w pierwszych latach XX stulecia. Współcześnie uległa częściowej destrukcji. W Wojtówce i w jej najblizszej okolicy zachowały się figury i krzyże przydrożne. W sąsiedztwie znajduję się krucyfiks z 1918 roku będący zarazem pomnikiem żołnierzy poległych w I wojnie światowej . Za BIP Ladek. Mieszkańcy w 1937r.. Przy altanie wisi tablica z błędną informacją, że mieszkał tu i był proboszczem Max Tschischke. Wymieniony ksiądz mieszkał i pracował w Wójtowicach (Voigsdorf b. Habelschwerdt). Niestety ten błąd powiela Słownik geografii... Staffy i Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej.. Wystarczy zobaczyć w książce adresowej z 1937r. Z. Waluś.
* * *
Nazwa miejscowości po 1945 r.
Tymczasowa: Rajmontowo. [źródło: Dawna strona „kłodzkikatek.pl”]
Nazwa urzędowa:
Wójtówka, pow. bystrzycki, d. nazwa Voigtsdorf b. Landeck [M. P. 1948 nr 14 poz. 55, obow. od 12.02.1948 r.].
Nazwa aktualna:
D. U. 2013 poz. 200, obow. od 28.02.2013 roku - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13.12.2012 r. w sprawie urzędowego wykazu nazw miejscowości i ich części:
Wójtówka, wieś, gmina Lądek-Zdrój, powiat kłodzki, SIMC: 0853228.
Źródło: ISAP: [Wynot. Stan]

 • /foto/127/127316m.jpg
  1999
 • /foto/3918/3918777m.jpg
  2006
 • /foto/334/334466m.jpg
  2010
 • /foto/411/411363m.jpg
  2011
 • /foto/3888/3888640m.jpg
  2013
 • /foto/4412/4412016m.jpg
  2014
 • /foto/4414/4414749m.jpg
  2014
 • /foto/4416/4416097m.jpg
  2014
 • /foto/4439/4439174m.jpg
  2014
 • /foto/4557/4557255m.jpg
  2014
 • /foto/5211/5211368m.jpg
  2015
 • /foto/5215/5215056m.jpg
  2015
 • /foto/6467/6467272m.jpg
  2017
 • /foto/6467/6467278m.jpg
  2017
 • /foto/6484/6484350m.jpg
  2017
 • /foto/6484/6484352m.jpg
  2017
 • /foto/6490/6490366m.jpg
  2017
 • /foto/6674/6674249m.jpg
  2017
 • /foto/6678/6678126m.jpg
  2017
 • /foto/6734/6734250m.jpg
  2017

Zbigniew Waluś°

Poprzednie: Port rybacki Strona Główna Następne: Latarnia morska (dawna)