MENU
ZNACZNIKI
Remont ulicy Kłodzkiej.

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2018-11-22 11:06:06 - Odsłon: 334
09 listopada 2018

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:
a. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z rozbiórką krawężników, obrzeży i nawierzchni na chodnikach
b. Wykonanie ścieków i elementów odwodnienia
c. Wykonanie koryta o głębokości 30 cm
d. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na chodnikach o grubości 10 cm
e. Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość 6 cm warstwa wiążąca
f. Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość 4 cm warstwa ścieralna
g. Nawierzchnia z kostki kamiennej na zjazdach
h. Ułożenie krawężników betonowych i kamiennych na ławie betonowej z oporem
i. Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej
j. Wykonanie nawierzchni na chodnikach z kostki betonowej grubość 8 cm, koloru szarego
k. Wykonanie oznakowania poziomego drogi na przejściach dla pieszych. Za BIP DP. Pracę zakończono w połowie maja 2019 r. Z. Waluś.

 • /foto/7543/7543120m.jpg
  2018
 • /foto/7543/7543121m.jpg
  2018
 • /foto/7543/7543122m.jpg
  2018
 • /foto/7543/7543123m.jpg
  2018
 • /foto/7543/7543124m.jpg
  2018
 • /foto/7543/7543125m.jpg
  2018
 • /foto/7651/7651087m.jpg
  2018
 • /foto/7651/7651088m.jpg
  2018
 • /foto/7651/7651089m.jpg
  2018
 • /foto/7651/7651090m.jpg
  2018
 • /foto/7983/7983642m.jpg
  2018
 • /foto/7983/7983643m.jpg
  2018
 • /foto/7983/7983644m.jpg
  2018
 • /foto/7983/7983645m.jpg
  2018
 • /foto/7983/7983651m.jpg
  2018
 • /foto/8011/8011609m.jpg
  2018
 • /foto/8128/8128835m.jpg
  2018
 • /foto/8128/8128836m.jpg
  2018
 • /foto/8128/8128837m.jpg
  2018
 • /foto/8128/8128843m.jpg
  2018
 • /foto/8249/8249313m.jpg
  2018
 • /foto/8249/8249314m.jpg
  2018

Zbigniew Waluś°

Poprzednie: Góry Złote Strona Główna Następne: Szpital Miejski (dawny)