Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 7483566

2018-2023 Przebudowa jezdni południowej Olszyna-GolniceBudowa
2018-2023
Status
W budowie
 
Zadanie przebudowy do standardu autostrady obejmuje budowę ponad 71,33 km nowej jezdni autostrady A18 Olszyn-Golnice, w podziale na odcinki:

- odcinek 0 - węzeł Olszyna (od km 0+192 do km 1+500, 1,3 km)
- odcinek 1 - Olszyna - węzeł Żary Zachód (od km 1+500 do km 11+860, 10,36 km)
- odcinek 2 - Żary Zachód - Iłowa (od km 11+860 do km 33,760, 21,90 km), strona zadania:
- odcinek 3 - Iłowa - granica województwa (od km 33+760 do km 50+000, 16,24 km)
- odcinek ...
Zadanie przebudowy do standardu autostrady obejmuje budowę ponad 71,33 km nowej jezdni autostrady A18 Olszyn-Golnice, w podziale na odcinki:

- odcinek 0 - węzeł Olszyna (od km 0+192 do km 1+500, 1,3 km)
- odcinek 1 - Olszyna - węzeł Żary Zachód (od km 1+500 do km 11+860, 10,36 km)
- odcinek 2 - Żary Zachód - Iłowa (od km 11+860 do km 33,760, 21,90 km), strona zadania:
- odcinek 3 - Iłowa - granica województwa (od km 33+760 do km 50+000, 16,24 km)
- odcinek 4 - granica województwa - węzeł Golnice (od km 50+000 do km 71+533, 21,53 km)

Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:
- dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
- modernizację węzłów autostradowych,
- budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
- budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,
- budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych
- ochronę dóbr kultury.

Kalendarium inwestycji:
1996 r. - powstała Koncepcja Programowa,
1998 r. - uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi,
2006 r. - zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
18 października 2007 r. - złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego,
8 września 2008 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego,
29 września 2008 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale 15 października 2008 r. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze złożył odwołanie od tej decyzji,
27 lutego 2009 r. - uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKiA i zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 września 2008 r.,
10 maja 2010 r. - w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
29 lipca 2010 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
6 grudnia 2011 r. - wydana została decyzja ZRID,
5 czerwiec 2019 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na pierwszy odcinek
14 listopada 2019 r. - podpisano umowę na przebudowę drugiego odcinka jezdni południowej A18 - umowa o wartości 254 mln została podpisana z konsorcjum KOBYLARNIA SA i MIRBUD SA. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2022 r. 30 marca 2020 r. rozpoczęto roboty.
27 marca 2019 r. - rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia).
24 kwietnia 2020 r. - podpisano umowę na przebudowę pierwszego odcinka jezdni południowej A18 - umowa o wartości ponad 185 mln zł została podpisana z firmą PORR SA. Zakończenie robót planowane jest na II połowę 2023 r.

Podpisanie umów na III i IV zadanie planowane jest na IV kwartał 2020 r.

(uzup. moose)
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

  • Data: 2020
    komentarze: 1
    Przebieg autostrady A18 i podział inwestycji dostosowania DK 18 ...