Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Budowa odcinka Bolków - Lubawka
4
1
Odcinek S3 Bolków - Kamienna Góra
2
Odcinek S3 Kamienna Góra - Lubawka - granica państwa
 
 
 
 
  ID: 7474876

Odcinek 7 (Bolków - Lubawka)Budowa
2019-2023
 
Strona internetowa inwestycji:
- zadanie III: , wizualizacja:
- zadanie IV: , wizualizacja:

Budowa drogi ekspresowej S3 Bolków-Lubawka

Zadanie obejmuje:
- budowę odcinka drogi ekspresowej S-3 od km 38+255,00 do km 69+632,05,
- budowę węzłów drogowych: „Kamienna Góra Północ”, „Kamienna Góra Południe”, „Lubawka”,
- makroniwelację ...
Strona internetowa inwestycji:
- zadanie III: , wizualizacja:
- zadanie IV: , wizualizacja:

Budowa drogi ekspresowej S3 Bolków-Lubawka

Zadanie obejmuje:
- budowę odcinka drogi ekspresowej S-3 od km 38+255,00 do km 69+632,05,
- budowę węzłów drogowych: „Kamienna Góra Północ”, „Kamienna Góra Południe”, „Lubawka”,
- makroniwelację terenu dla miejsca obsługi podróżnych (MOP) „Jaczków” wraz z budową przyłączy sieci uzbrojenia terenu i stanowisk dla ITD,
- przebudowę drogi krajowej nr 5 wraz z rondem,
- przebudowę dróg wojewódzkich nr 367 i 369,
- przebudowę dróg powiatowych nr 2787D, 3466D, 3465D, 3473D, 3475D,
- przebudowę 8 dróg gminnych,
- budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) w pasie drogowym drogi ekspresowej,
- budowę chodników i zjazdów,
- budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego (kanalizacji deszczowej, drenażu korpusu drogowego),
- budowę przepustów drogowych,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- budowę wzmocnień podłoża w pasie projektowanej drogi,
- budowę wzmocnień skarp głębokich wykopów.

W zakresie branż towarzyszących:
- budowę 17 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S-3 oraz 7 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych,
- budowę 4 mostów nad rzekami Sadówką, Lesk, Bóbr, Bystra,
- budowę 4 przejazdów gospodarczych pod drogą ekspresową w ciągu dróg dojazdowych i wewnętrznych,
- budowę 2 tuneli drogowych w ciągu drogi ekspresowej S-3: TS-26 i TS-32,
- budowę przejść dla zwierząt: 32 dużych, 11 średnich, 7 małych oraz przepustów dla płazów,
- budowę przepustów w miejscach przekroczeń cieków i rowów melioracyjnych,
- budowę ekranów akustycznych pełnych (pochłaniających) i przezroczystych (odbijających),
- budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego,
- budowę oświetlenia drogowego i przebudowę istniejącej sieci oświetlenia,
- likwidację istniejącej, kolidującej z przedmiotową inwestycją infrastruktury sieciowej naziemnej i podziemnej
- budowę nowej infrastruktury sieciowej w tym:,
- sieci i urządzeń telematycznych,
- oświetlenia drogowego,
- odwodnienia dróg – kanalizacji deszczowej,
- przebudowę urządzeń melioracyjnych i cieków,
- wycinkę istniejącej zielni niskiej i wysokiej w pasie drogowym,
- nasadzenia zielni niskiej i wysokiej ochronnej i naprowadzającej.
- rozbiórkę kolidujących z inwestycją obiektów budowlanych.

Etap prac przygotowawczych:
Rok 2002 - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczne przebiegu drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego od rejonu miejscowości Nowe Miasteczko do przejścia granicznego k/m Lubawka”
Rok 2003 – odbyło się uzupełniające posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.
Rok 2005 – 2010 - opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica – Lubawka.
Rok 2010 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Lubawka (granica państwa)”.
Rok 2010 – 2013 - wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.”Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka”.
Rok 2016 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica – Lubawka od km 67+650 do granicy państwa z drogą R11 (strona czeska).
Rok 2017 – wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych oraz Wykonawców nadzoru inwestorskiego dla Zadania III i Zadania IV drogi ekspresowej S3 Bolków – granica państwa. Realizację inwestycji przewidziano w systemie „projektuj i buduj”.

Etap robót budowlanych:
17.10.2018 r. - podpisano umowę na realizację drogi S3 Bolków - granica państwa, Zadanie III tj. od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła). System realizacji : projektuj i buduj Wykonawca: Konsorcjum firm PORR S.A. (Lider) i PORR Gau GmbH (Partner); Wartość kontraktu: ok. 1 536,9 mln zł., realizacja zadania II połowa 2023 r.
17.10.2018 r. - podpisano umowę na realizację drogi S3 Bolków - granica państwa, Zadanie IV tj. od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa System realizacji : projektuj i buduj Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTY ŁODŹ S.A. (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (partner); Wartość kontraktu: ok. 879,7 mln zł.
26.08.2020 r. - przekazanie wykonawcy PORR SA placu budowy odcinka Bolków - Kamienna Góra - rozpoczęcie realizacji zadania
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

  • Data: 2018
    komentarze: 1
    Planowany przebieg drogi ekspresowej S3 od węzła Bolków do węzła ...
  • Data: 2018
    komentarze: 2
    Planowany przebieg drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra ...