MENU
Przedwojenne zdjęcie lotnicze, na którym widać twierdzę z fortem Donżon, wieś Srebrna Góra i z prawej strony wieś Budzów. Widoczny jest fragment nieistniejącej Kolei Sowiogórskiej (Eulengebirgsbahn).

Dodał: Danuta B.° - Data: 2004-11-14 21:59:33 - Odsłon: 6864
Lata 1930-1945


Donżon stanowi centralne i najpotężniejsze dzieło obronne twierdzy srebrnogórskiej. Kształtem, jak i funkcją nawiązuje do średniowiecznych wież mieszkalno-obronnych określanych z francuskiego mianem donżonu. Bryła powstała z połączenia czterech ogromnych półkolistych wież (Górnej, Dolnej, Miejskiej i Nowowiejskiej) osadzonych na pięciobocznym rdzeniu. Obiekt nie ma analogii w ówczesnej epoce. Podobne formy zaczęto stosować dopiero kilkanaście lat później. Pod względem wielkości srebrnogórski Donżon jest obiektem wyjątkowym w skali Europy. Wysokość jego murów zewnętrznych wynosi 30m, a okalająca go fosa liczy 10-15m głębokości. Dziedziniec Donżonu powstał na planie pięcioboku od którego promieniście odchodzą dwie wąskie wnęki. Na jego fasadę składają się elewacje bram i kazamat mieszkalnych. Ceglane lico ściany nie jest otynkowane, a piaskowcowy detal architektoniczny (gzyms, portale bramne, parapety okienne) pierwotnie był pomalowany na biało. Wystrój dziedzińca kontrastuje z surową stylistyką pozostałych dziel obronnych twierdzy. W podobnym stylu wykonane są jedynie zewnętrzne portale obu bram Donżonu oraz brama Bastionu Dolnego. Odmienność tych elementów wynika z silnego wpływu popularnej wówczas w Prusach barokowej architektury holenderskiej. Jest to jedyny na Śląsku przykład zastosowania tej stylistyki. W powiązaniu z dekoracyjnością i starannością wykonania detalu podkreśla to wyjątkowość Donżonu. Autorem fasady oraz portali bram był kapitan Paul von Gontzenbach.
Donżon, serce całej twierdzy, otoczony jest wieńcem mniejszych obiektów. Część ta, zwana płaszczem, wydzielona jest fosami zarówno od strony Donżonu, jak i od przedpola. Składają się na nią cztery bastiony (Górny, Dolny, Nowowiejski i Miejski) oraz Kleszcze, Kawaliera i wysunięty przed nią Rawelin.
Zasadniczy kształt zespół ten uzyskał w latach 1766-1769, ale prace przeciągnęły się także na kolejne lata. Budowę dzieł płaszcza Donżonu prowadzili inżynierowie porucznicy: Carl Gustav von Wianków, Berger, Laurenz oraz porucznik saperów Neuwach. Od czasów powstania zespół nie był przebudowywany, niezbędne okazały się jedynie remonty. Na skutek ostrego górskiego klimatu i niedoskonałych materiałów budowlanych (wapno) dochodziło bowiem do osłabienia kamiennych lic ścian. Duże szkody obecnie wywołuje także roślinność; szczególnie drzewa i krzewy, których korzenie osłabiają strukturę. Więcej nt. Donżonu tutaj: .

 • /foto/255/255059m.jpg
  1880 - 1900
 • /foto/7401/7401434m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/5820/5820647m.jpg
  1898 - 1899
 • /foto/164/164836m.jpg
  1899
 • /foto/417/417865m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/388/388457m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/388/388461m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/234/234731m.jpg
  1900 - 1906
 • /foto/7520/7520411m.jpg
  1900 - 1908
 • /foto/127/127756m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/352/352085m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/8860/8860624m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/258/258888m.jpg
  1900 - 1912
 • /foto/234/234732m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/341/341467m.jpg
  1900 - 1918
 • /foto/161/161352m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/205/205862m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/221/221911m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/3908/3908145m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/250/250274m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/23/23469m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/23/23736m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/6571/6571531m.jpg
  1901
 • /foto/140/140731m.jpg
  1902
 • /foto/3416/3416092m.jpg
  1905
 • /foto/213/213809m.jpg
  1905 - 1906
 • /foto/437/437631m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/102/102808m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/102/102809m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/102/102811m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/3213/3213959m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/3213/3213966m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/5247/5247385m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/65/65208m.jpg
  1908
 • /foto/6689/6689413m.jpg
  1908
 • /foto/297/297211m.jpg
  1910
 • /foto/383/383820m.jpg
  1910
 • /foto/239/239447m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/358/358573m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/437/437627m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/6846/6846155m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/86/86371m.jpg
  1910 - 1918
 • /foto/223/223132m.jpg
  1910 - 1918
 • /foto/3531/3531013m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/6328/6328001m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/4607/4607971m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/310/310212m.jpg
  1911
 • /foto/315/315983m.jpg
  1911
 • /foto/324/324918m.jpg
  1911
 • /foto/6291/6291012m.jpg
  1915 - 1920
 • /foto/8925/8925023m.jpg
  1915 - 1923
 • /foto/387/387587m.jpg
  1917
 • /foto/437/437632m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/5642/5642296m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/151/151030m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/340/340223m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/5039/5039728m.jpg
  1925 - 1940
 • /foto/6125/6125891m.jpg
  1929
 • /foto/3542/3542817m.jpg
  1930
 • /foto/6287/6287484m.jpg
  1930 - 1932
 • /foto/5259/5259537m.jpg
  1930 - 1937
 • /foto/5259/5259538m.jpg
  1930 - 1937
 • /foto/149/149360m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/4736/4736717m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8212/8212174m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8602/8602385m.jpg
  1933
 • /foto/9029/9029916m.jpg
  1933
 • /foto/9029/9029931m.jpg
  1933
 • /foto/8602/8602319m.jpg
  1934
 • /foto/8602/8602323m.jpg
  1934
 • /foto/7799/7799743m.jpg
  1936
 • /foto/6127/6127246m.jpg
  1938
 • /foto/190/190081m.jpg
  1939
 • /foto/4649/4649287m.jpg
  1959 - 1961
 • /foto/8263/8263239m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/4702/4702902m.jpg
  1974
 • /foto/4703/4703692m.jpg
  1974
 • /foto/7094/7094518m.jpg
  1975
 • /foto/7099/7099047m.jpg
  1975
 • /foto/7699/7699718m.jpg
  1982
 • /foto/7699/7699632m.jpg
  1982
 • /foto/6923/6923404m.jpg
  1984
 • /foto/3608/3608119m.jpg
  1985
 • /foto/7312/7312724m.jpg
  1985
 • /foto/7110/7110694m.jpg
  1986
 • /foto/6350/6350582m.jpg
  1998
 • /foto/6453/6453773m.jpg
  2000 - 2003
 • /foto/3716/3716772m.jpg
  2005
 • /foto/130/130563m.jpg
  2005
 • /foto/3603/3603443m.jpg
  2009
 • /foto/3623/3623065m.jpg
  2009
 • /foto/5169/5169227m.jpg
  2009
 • /foto/6510/6510280m.jpg
  2009
 • /foto/6514/6514212m.jpg
  2009
 • /foto/329/329387m.jpg
  2010
 • /foto/329/329388m.jpg
  2010
 • /foto/329/329389m.jpg
  2010
 • /foto/329/329394m.jpg
  2010
 • /foto/329/329396m.jpg
  2010
 • /foto/329/329398m.jpg
  2010
 • /foto/329/329399m.jpg
  2010
 • /foto/329/329463m.jpg
  2010
 • /foto/329/329466m.jpg
  2010
 • /foto/346/346440m.jpg
  2010
 • /foto/346/346497m.jpg
  2010
 • /foto/348/348950m.jpg
  2010
 • /foto/349/349004m.jpg
  2010
 • /foto/349/349005m.jpg
  2010
 • /foto/349/349007m.jpg
  2010
 • /foto/349/349008m.jpg
  2010
 • /foto/349/349791m.jpg
  2010
 • /foto/349/349824m.jpg
  2010
 • /foto/351/351794m.jpg
  2010
 • /foto/351/351947m.jpg
  2010
 • /foto/352/352057m.jpg
  2010
 • /foto/352/352319m.jpg
  2010
 • /foto/352/352396m.jpg
  2010
 • /foto/3524/3524584m.jpg
  2011
 • /foto/3573/3573445m.jpg
  2011
 • /foto/3678/3678104m.jpg
  2011
 • /foto/393/393290m.jpg
  2011
 • /foto/393/393467m.jpg
  2011
 • /foto/394/394687m.jpg
  2011
 • /foto/5267/5267645m.jpg
  2011
 • /foto/5267/5267646m.jpg
  2011
 • /foto/5267/5267647m.jpg
  2011
 • /foto/3416/3416194m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418108m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418109m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418110m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418111m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418115m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418124m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418125m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418126m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418127m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418128m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418129m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418131m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418132m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418133m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418134m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418135m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418136m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418137m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418138m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418139m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418142m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418143m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418144m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418145m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418146m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418147m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418148m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418151m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418152m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418153m.jpg
  2012
 • /foto/3418/3418154m.jpg
  2012
 • /foto/4204/4204609m.jpg
  2013
 • /foto/4204/4204611m.jpg
  2013
 • /foto/4204/4204614m.jpg
  2013
 • /foto/4204/4204615m.jpg
  2013
 • /foto/4204/4204616m.jpg
  2013
 • /foto/4204/4204618m.jpg
  2013
 • /foto/4204/4204647m.jpg
  2013
 • /foto/4204/4204648m.jpg
  2013
 • /foto/4419/4419057m.jpg
  2014
 • /foto/4835/4835172m.jpg
  2014
 • /foto/4834/4834682m.jpg
  2014
 • /foto/4834/4834683m.jpg
  2014
 • /foto/5009/5009493m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195318m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195334m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195351m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195369m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195439m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195441m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195442m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195463m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195465m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195467m.jpg
  2014
 • /foto/5080/5080369m.jpg
  2014
 • /foto/5222/5222105m.jpg
  2014
 • /foto/5252/5252823m.jpg
  2014
 • /foto/5257/5257556m.jpg
  2015
 • /foto/5274/5274707m.jpg
  2015
 • /foto/5274/5274798m.jpg
  2015
 • /foto/5274/5274803m.jpg
  2015
 • /foto/5301/5301301m.jpg
  2015
 • /foto/5305/5305206m.jpg
  2015
 • /foto/5307/5307042m.jpg
  2015
 • /foto/5424/5424281m.jpg
  2015
 • /foto/5638/5638008m.jpg
  2015
 • /foto/5662/5662728m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665253m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665351m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665352m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665354m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665356m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665357m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665370m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665388m.jpg
  2015
 • /foto/5665/5665412m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194469m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194470m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194471m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194474m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194475m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194476m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194477m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194478m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194479m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194480m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194483m.jpg
  2015
 • /foto/6194/6194489m.jpg
  2015
 • /foto/6131/6131123m.jpg
  2016
 • /foto/6451/6451246m.jpg
  2016
 • /foto/6477/6477275m.jpg
  2016
 • /foto/6477/6477442m.jpg
  2016
 • /foto/6477/6477747m.jpg
  2016
 • /foto/6481/6481037m.jpg
  2016
 • /foto/6871/6871276m.jpg
  2017
 • /foto/6870/6870121m.jpg
  2017
 • /foto/8263/8263242m.jpg
  2019
 • /foto/8263/8263244m.jpg
  2019
 • /foto/9003/9003785m.jpg
  2020
 • /foto/9003/9003788m.jpg
  2020

Deutsche Fotothek www.deutschefotothek.de

Poprzednie: Detale Domu pod Zieloną Dynią i Dwoma Polakami Strona Główna Następne: Kamienica nr 320


Zdzisław K. | 2014-11-21 08:26:29
Na tym zdjęciu lotniczym nie widać miejscowości Budzów .
Stan | 2014-11-21 09:30:55
Widać tylko odrobinę zachodnej części Budzowa (można porównać z mapką na stronie UG Stoszowice), ale dawną linię kolei sowiogórskiej widać doskonale. Nawet można zlokalizować położenie obu stacji kolejowych i słynne mosty kamienne.
Zdzisław K. | 2014-11-21 12:22:39
Miejscowość Budzów znajduje się na zachód od Srebrnej Góry . Na tym zdjęciu lotniczym widoczna jest południowy fragment terenu od Fortu Donżon . Na tej fotografii widać obecną ulicę Górne Miasto , Warowną i szosę nr 385 przebiegająca przez południowy odcinek w Srebrnej Górze . Poniżej widocznego zdjęcia po prawej stronie znajduje się miejscowość Żdanów obok której przepływa potok Budzówka .Po prawej stronie na fotografii widać wyraźnie węzeł drug to obecnie Mała Przełęcz Srebrna
Zdzisław K. | 2014-11-21 12:27:31
Miejscowość Budzów znajduje się na wschód od Srebrnej Góry :))
Zdzisław K. | 2014-11-22 11:43:25
moose (administrator) | 2020-11-06 21:57:02
Zdjęcie pokryte szlachetną patyną, ale mamy już w lepszym wydaniu
Danuta B. | 2020-11-06 23:43:36
Proszę o pozostawienie, wymienię na inne, niepublikowane, z tamtego okresu. Nie chce psuć sobie statystyk.
maras - Administrator | 2020-11-06 23:46:53
Nie usuwaj i nie podmieniaj. Jest to jedne z pierwszych zdjęci na portalu i ma prawo na nim być w dalszym ciągu pomimo lepszej wersji. Miejsca na serwerze jest sporo.
Fritz | 2020-11-21 21:43:13 | edytowany: 2020-11-21 22:35:46
Na jednej z map z początku XX wieku, zabudowania powyżej Przełęczy Srebrnej są faktycznie określane jako Budzów lub Górny Budzów (niem. Schönwalde) patrz .