MENU
Wieś Czerwony Strumień zawdzięczała swoją nazwę wodom przepływającego przez nią strumienia, które ubogacał tlenek żelaza.

Dodał: gdzienogiponiosa.eu° - Data: 2018-03-22 14:48:40 - Odsłon: 498
13 sierpnia 2014

Potok górski w Sudetach Środkowych na południowej granicy z Czechami w Górach Bystrzyckich, w woj. dolnośląskim.

Górski potok o długości około 7 km, należący do zlewiska Morza Północnego, lewy dopływ Dzikiej Orlicy. Źródła położone na wysokości około 706 m n.p.m., na południowo-zachodnim zboczu góry Kamyk w Górach Bystrzyckich na północny zachód od miejscowości Kamieńczyk. Potok w górnym biegu spływa płytką, szeroką doliną przez wyludnioną wieś Czerwony Strumień. W dolnym biegu potok płynie częściowo lasem w kierunku Lesicy, gdzie wpada do Dzikiej Orlicy na poziomie 510 m n.p.m. (w tym właśnie miejscu odbijającej od granicy).

Koryto potoku w dolnym biegu kamieniste z małymi progami skalnym. Potok od źródła do ujścia płynie w kierunku północno-zachodnim, przez większą część biegu potoku przebiega na nim granica z Czechami. Jest to potok górski zbierający wody z południowo-zachodnich i północno-wschodnich zboczy doliny, położonej w południowo-wschodniej części Gór Bystrzyckich. Potok nieuregulowany, o wartkim prądzie wody. W okresach wzmożonych opadów i wiosennych roztopów nie stwarza zagrożenia powodziowego.

Za

  • /foto/4367/4367633m.jpg
    2014

gdzienogiponiosa.eu°

Poprzednie: Kamienica nr 34-36 Strona Główna Następne: 1997 - Powódź tysiąclecia we Wrocławiu