MENU
Kamieniołom melafiru jesienią 2014 r. Wówczas, pod koniec roku chyba, pojawiła się nadzieja na zakończenie eksploatacji, nie przedłużono koncesji na wydobycie. Ale potem przyszła zmiana i nadal kopią, dewastując środowisko i krajobraz.

Dodał: Danuta B.° - Data: 2018-02-05 20:10:30 - Odsłon: 2433
05 października 2014

Data: 2014:10:05 13:11:32  


Przy powiatowej drodze asfaltowej prowadzącej z Rybnicy Leśnej do schroniska „Andrzejówka” znajduje się wielopoziomowy kamieniołom melafiru (trachybazaltu) z zakładem przeróbczym i składowiskiem nadkładu „Rybnica Leśna” należący do KSS Bartnica Sp. z o.o., eksploatujący złoże „Rybnica Leśna” metodą odkrywkową. Eksploatacja złoża melafiru prowadzona jest odkrywkowo z użyciem materiałów wybuchowych. Złoże eksploatowane jest systemem ścianowym, stokowo. Źródłami hałasu kształtującymi klimat akustyczny tego rejonu, pracującymi w kopalnisą: kruszarki szczękowe i stożkowe, przesiewacze, przenośniki taśmowe, maszyny i urządzenia do prowadzenia prac wydobywczych w wyrobisku, samorozładowcze samochody technologiczne o dużej ładowności, ładowarki hydrauliczne, samochody ciężarowe. Kopalnia pracuje całą dobę, przy czym transport prowadzony jest jedynie w porze dnia. Grysy melafirowe z Rybnicy Leśnej ze względu na bardzo wysoki wskaźnik polerowalności (PSV > 56) doskonale nadają się na doziarnienie mas bitumicznych do warstw ścieralnych produkowanych z kruszyw o niskim wskaźniku PSV jak np. bazalty lub dolomity.

---------------
Produkcja roczna: 1,7 mln ton
Wielkość złoża: 160 mln ton (udokumentowanie 1961 r.)
---------------------------

Zastosowanie: budownictwo drogowe do wszystkich warstw, wszystkie kategorie ruchu; budownictwo kolejowe jako materiał podsypkowy dla wszystkich kategorii ruchu; betony cementowe wysokich marek; parkingi, place; ceramika budowlana

za

 • /foto/239/239495m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/170/170484m.jpg
  2007
 • /foto/170/170485m.jpg
  2007
 • /foto/3802/3802662m.jpg
  2009
 • /foto/330/330344m.jpg
  2010
 • /foto/330/330346m.jpg
  2010
 • /foto/3458/3458479m.jpg
  2011
 • /foto/3739/3739225m.jpg
  2011
 • /foto/3739/3739884m.jpg
  2011
 • /foto/3742/3742550m.jpg
  2011
 • /foto/3784/3784055m.jpg
  2011
 • /foto/3806/3806715m.jpg
  2011
 • /foto/7104/7104115m.jpg
  2011
 • /foto/7196/7196354m.jpg
  2011
 • /foto/437/437735m.jpg
  2011
 • /foto/3483/3483386m.jpg
  2011
 • /foto/3485/3485735m.jpg
  2011
 • /foto/3485/3485739m.jpg
  2011
 • /foto/6489/6489776m.jpg
  2011
 • /foto/4781/4781199m.jpg
  2014
 • /foto/7068/7068813m.jpg
  2014
 • /foto/7068/7068814m.jpg
  2014
 • /foto/7068/7068815m.jpg
  2014
 • /foto/7068/7068816m.jpg
  2014
 • /foto/7068/7068817m.jpg
  2014
 • /foto/7068/7068818m.jpg
  2014
 • /foto/7068/7068819m.jpg
  2014
 • /foto/7068/7068820m.jpg
  2014
 • /foto/5675/5675442m.jpg
  2015
 • /foto/7041/7041110m.jpg
  2016
 • /foto/6046/6046745m.jpg
  2016
 • /foto/6082/6082109m.jpg
  2016
 • /foto/6357/6357379m.jpg
  2016
 • /foto/6357/6357411m.jpg
  2016
 • /foto/6357/6357415m.jpg
  2016
 • /foto/6357/6357476m.jpg
  2016
 • /foto/6359/6359431m.jpg
  2016
 • /foto/7066/7066271m.jpg
  2018
 • /foto/7068/7068160m.jpg
  2018
 • /foto/7068/7068162m.jpg
  2018
 • /foto/7068/7068199m.jpg
  2018
 • /foto/7068/7068206m.jpg
  2018
 • /foto/7068/7068593m.jpg
  2018
 • /foto/7068/7068611m.jpg
  2018
 • /foto/7069/7069812m.jpg
  2018
 • /foto/7069/7069820m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394096m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394098m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394103m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394108m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394109m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394110m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394119m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394121m.jpg
  2018
 • /foto/7394/7394126m.jpg
  2018
 • /foto/7446/7446545m.jpg
  2018
 • /foto/7446/7446547m.jpg
  2018
 • /foto/7459/7459465m.jpg
  2018
 • /foto/7459/7459472m.jpg
  2018
 • /foto/7459/7459473m.jpg
  2018
 • /foto/7461/7461428m.jpg
  2018
 • /foto/7582/7582105m.jpg
  2018
 • /foto/7582/7582108m.jpg
  2018
 • /foto/8145/8145666m.jpg
  2019
 • /foto/8145/8145667m.jpg
  2019
 • /foto/8321/8321094m.jpg
  2019

Danuta B.°

Poprzednie: Kamieniołom melafiru / Kopalnia Surowców Skalnych Strona Główna Następne: Grób rodzinny Heleny i Władysława Grzegorczyków
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata


mietok - Administrator | 2018-02-05 20:35:25
Piękna seria zdjęć........super !
Danuta B. | 2018-02-05 22:16:28
Dzięki, trochę o nich zapomniałam.
Tomen | 2018-02-05 23:05:59
Po zakończeniu wydobycia, można wykorzystać do uprawy ryżu, tarasy już są:)
sawa | 2018-08-23 07:32:59
O! .... już wiem gdzie stałam i gdzie będę stała. To straszny i jednocześnie piękny widok na tą znikającą górę!