MENU
Profil wysokościowy linii Szczawienko-Meziměsti. Poszczególne stacje to od prawej: Szczawienko, Szczawno, Konradów (Biały Kamień), Posterunek blokowy - najprawdopodobniej koło kopalni Glückauf Schacht, Boguszów Wschód i Kuźnice Towarowe, Tunel, Unisław, Mieroszów, posterunek blokowy Golińsk, Meziměsti. Najbardziej stromy podjazd-zjazd od Mieroszowa do Unisławia. Tor co 70 metrów wznosi się w górę o 1 metr. Na dole promienie łuków na trasie - najmniejszy promień ma łuk za stacją Biały Kamień w wykopie w stronę podnóży Chełmca. Rysunek z książki K. Ch. Kaspera, Das Reichsbahn-Ausbesserungswerk Lauban i/Schlesien, Bonn-Oberkassel 1999.

Dodał: moose (administrator)° - Data: 2008-02-15 20:33:48 - Odsłon: 9136
Lata 1900-1915

Linia powstała dla powiązania przemysłu w północnych Czechach z kopalniami węgla w rejonie Wałbrzycha. O koncesję w 1871 r. wystąpiła spółka Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej (BSFEG, działająca od 1841 r.), a otrzymała ją w 1873 r. Linia miała prowadzić z Chocne do Broumova (wówczas już znaczący ośrodek przemysłu tekstylnego) i dalej w stronę granicy prusko-austriackiej. W Meziměstí miał powstać dworzec, gdzie linia miała się rozgałęziać w stronę Starostina na północ do Wałbrzycha i na wschód do Broumova. Prace na południowym odcinku z Chocne do Nachodu rozpoczęły się w maju 1873 r., a północny odcinek z Nachodu do Mezimesti - pół roku później. Latem 1875 roku pociągi kursowały do Mezimesti, a w lipcu (26.) 1876 r. kolej dotarła do Otovic za Broumvem. Na przejazd pociągu przez granicę do Ścinawki trzeba było jeszcze czekać aż do kwietnia 1889 r.

15 maja 1877 r. strona pruska otworzyła ruch na linii ze Szczawienka do Meziměstí z przejściem granicznym w Starostinie (30 kwietnia przeprowadzono policyjny odbiór linii). Po stronie pruskiej linię poprowadzono śmiało w terenie górskim prowadząc linię jak najbliżej lasów, kopalń (Konradów, Sobięcin, Kuźnice) i uzdrowiska w Szczawnie - terenów należących do rodziny Hochberg, mającej największe udziały w spółce BSFEG. Linia schodziła się, bez krzyżowała, ze Śląską Koleją Górską na stacji w Kuźnicach. Powstała tam druga, towarowa stacja, nieopodal stacji pasażerskiej na upaństwowionej już wówczas linii głównej. Linię znacjonalizowano w 1884 r. i włączono do systemu Pruskich Królewskich Kolei Państwowych (KPEV) budując łącznicę ze stacji towarowej w Kuźnicach do stacji w Boguszowie. Linia jest jednotorowa, choć przyczółki mostów i tunel w Unisławiu zaplanowano pod położenie drugiego toru. Jedynie na krótkim, 400 metrowym odcinku pomiędzy stacjami Boguszów Gorce Wschód i Boguszów Gorce Towarowa ułożono ok. 1910 roku drugi tor dla lepszej organizacji ruchu pociągów z węglem wysyłanym z wałbrzyskich stacji na południe Europy. W 1909 r. linia służyła jako objazd magistralnej Śląskiej Kolei Górskiej z powodu zawału w tunelu pod Brzezinką . Od 1912 r. rozpoczęła się elektryfikacja linii prowadzona przez koncern AEG, zakończona w kwietniu 1914 r. próbnymi przejazdami pierwszych zespołów trakcyjnych. Od 1 czerwca 1914 r. rozpoczęto na linii ruch planowy trakcji elektrycznej - jako pierwszej na Dolnym Śląsku, testując na niej pionierskie konstrukcje.

W maju 1945 r. linia została przerwana przez wysadzenie w powietrze przez saperów niemieckich wiaduktu na Szczawienku, a do września tego roku Armia Czerwona zwinęła przewody jezdne, a następnie już służby PKP wycięły maszty trakcyjne. Na całej linii przejezdność przywrócono w 1947 r. i do początku lat 50. prowadzono tą linią umiarkowany ruch lokalny, a jedynie nocami kursowały przez Kuźnice, Szczawno i Szczawienko pociągi pospieszne do Warszawy prowadzone parowozami Ot1 z Jeleniej Góry. Główny ruch na linii prowadzono w relacji Wałbrzych Główny - Kuźnice - Mieroszów - granica państwa, a odcinek ze Szczawienka do Kuźnic był coraz bardziej marginalizowany, aż do likwidacji planowego ruchu pociągów w 1965 r. po reelektryfikacji Śląskiej Kolei Górskiej. Z biegiem lat torowisko niszczało, choć jeszcze w latach 80. była traktowana jako strategiczny objazd przemysłowego Wałbrzycha i przez to miała być utrzymana w ciągłości. Do 1988 r. kursowały od Szczawienka do Kuźnic pociągi zdawcze z węglem, ale od początku lat 90. była już rozkradana na wysokości Sobięcina i Białego Kamienia. Ostatecznie latem 1994 r. linię w nie do końca jasnych okolicznościach fizycznie rozebrano od km 2,4 do km 17,5. Pozostały odcinek od km 0,0 do km 2,4 przemianowano na Wałbrzyski Zespół Bocznic (PLK nr 869). Odcinek południowy od Kuźnic do granicy państwa funkcjonował stale w ruchu towarowym, z okresowymi przerwami w ruchu pasażerskim, min. w początku lat 80. kiedy remontowano tunel w Unisławiu. Pociągi z Wałbrzycha Głównego do Mieroszowa w trakcji spalinowej +wagon Bhp kursowały do maja 1990 r., a od tego roku uruchomiono kursy transgraniczne, najpierw realizowane czeskimi motorakami serii 810 w relacji z Mezimesti do Wałbrzycha Miasto, a potem polskim taborem (najczęściej SP32+2xBh). Okresowo od 1997 r. do 2001 r. kursował linią 291 pociąg z Wrocławia do Pragi, bywało że w podwójnej trakcji elektryczno-spalinowej. Nieekonomiczne składy i absurdalne czasy przejazdu spowodowały zawieszenie kursów. Wkrótce bo 14 grudnia 2003 r. zawieszono po raz pierwszy ruch pociągów osobowych, po to by po otrzymaniu środków ponownie uruchomić kursy od 4 stycznia 2004 r. Niedługo potem 31 marca 2004 r. definitywnie zamknięto ruch pasażerski i taki stan trwał przez 13 lat. Linia nie została zamknięta w ruchu towarowym, jednak pociągi kursują tu bardzo rzadko - czasem jeden na kilka miesięcy, przez to obsada stacji granicznej w Mieroszowie funkcjonuje wyłącznie na rozkaz. Jest to rezultat stanu technicznego linii. Skutkiem przeniesienia frachtów na przejście w Międzylesiu zamknięto w Wałbrzychu lokomotywownię.

Latem 2017 r. organizatorzy kolejowego transportu publicznego po czeskiej (Kraj Kralovohradecki) i po polskiej stronie (UMWD) doszli do porozumienia w sprawie uruchomienia weekendowych pociągów transgranicznych w rozkładzie 2018 r. od okresie od maja do września. Założono uruchomienie połączenia Wrocławia i Wałbrzycha Głównego z Teplicami nad Metují i Adršpachem w liczbie 4 par pociągów dziennie. Pierwszy pociąg reaktywujący linię 291 dla ruchu pasażerskiego wyruszył z Wrocławia w dniu 29 kwietnia o g. 5:46. (moose - różne źródła)

Kilometraż stacji (st.), przystanków (po.) i bocznic (bszl.) liczony od odgałęzienia od linii nr 274 na węzłowej stacji Wałbrzych Szczawienko. Obiekty nieistniejące/nieczynne zaznaczono kursywą, stacje węzłowe pogrubioną czcionką. W nawiasie kilometraż niemiecki liczony od stacji Wrocław Świebodzki:
- , Wałbrzych Szczawienko, st., km -0,374 (km 66,02)
- , Wałbrzych Szczawienko Petrobaza, bszl., km 1,466
- , Wałbrzych Szczawienko Górażdże, bszl., km 2,147
- , Wałbrzych Szczawienko PEC SA, bszl., km 2,184
- , Szczawno Śląskie Zdrój, st., km 4,985 (km 71,01)
- , Biały Kamień, st., km 10,495 (km 76,51)
- , Boguszów Gorce Wschód, podg., km 17,524
- , Boguszów Gorce Wschód, po., km 17,706 (km 83,72)
- , Boguszów Gorce Towarowy, st., km 18,389 (km 84,60)
- , Unisław Śląski, po., km 22,663 (km 88,68)
- , Mieroszów, st., km 28,033 (km 94,04)
- , Golińsk, d. po., km 31,300 (km 98,57)
- granica państwa, km 32,563 (km 99,90)
- , Meziměstí (CZ), st., km 34,501 (km 100,51)

W związku z ujęciem linii nr 291 w relację pociągów prowadzonych ze stacji Wrocław Główny posterunkom przyznano nowy kilometraż, uwzględniający odległość od stacji Wrocław Główny
- Wrocław Główny, st., km 0,000
...
- Wałbrzych Szczawienko, st., km 67,122
- Boguszów Gorce Wschód, po., km 84,730
- Unisław Śląski, po., km 89,688
- Mieroszów, st., km 95,057
- granica państwa, km
- Meziměstí, st., km 101,525

 • /foto/4963/4963836m.jpg
  1838
 • /foto/6220/6220452m.jpg
  1876 - 1890
 • /foto/6642/6642831m.jpg
  1897
 • /foto/241/241708m.jpg
  1900
 • /foto/263/263090m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/7835/7835444m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/203/203917m.jpg
  1900 - 1913
 • /foto/204/204457m.jpg
  1908
 • /foto/264/264056m.jpg
  1910
 • /foto/270/270281m.jpg
  1910 - 1912
 • /foto/6943/6943583m.jpg
  1910 - 1917
 • /foto/4407/4407805m.jpg
  1913 - 1914
 • /foto/8987/8987936m.jpg
  1913 - 1914
 • /foto/304/304388m.jpg
  1914
 • /foto/9553/9553911m.jpg
  1914
 • /foto/269/269248m.jpg
  1914 - 1919
 • /foto/237/237086m.jpg
  1914 - 1925
 • /foto/364/364888m.jpg
  1916
 • /foto/5310/5310241m.jpg
  1919 - 1923
 • /foto/5792/5792175m.jpg
  1919 - 1923
 • /foto/3492/3492467m.jpg
  1920
 • /foto/5069/5069262m.jpg
  1920 - 1923
 • /foto/8028/8028039m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/253/253722m.jpg
  1922
 • /foto/228/228954m.jpg
  1923
 • /foto/294/294021m.jpg
  1925 - 1927
 • /foto/175/175510m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/175/175881m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/262/262915m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/269/269632m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/8602/8602118m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/211/211615m.jpg
  1925 - 1934
 • /foto/363/363989m.jpg
  1928
 • /foto/6642/6642968m.jpg
  1928
 • /foto/5755/5755172m.jpg
  1929 - 1939
 • /foto/3706/3706533m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/6916/6916744m.jpg
  1935 - 1936
 • /foto/5850/5850875m.jpg
  1936
 • /foto/244/244454m.jpg
  1937
 • /foto/253/253660m.jpg
  1938
 • /foto/5338/5338934m.jpg
  1938
 • /foto/269/269447m.jpg
  1939 - 1941
 • /foto/338/338566m.jpg
  1939 - 1941
 • /foto/3991/3991137m.jpg
  1940
 • /foto/7350/7350193m.jpg
  1942
 • /foto/121/121209m.jpg
  1944
 • /foto/5824/5824235m.jpg
  1947
 • /foto/301/301787m.jpg
  1959 - 1960
 • /foto/315/315499m.jpg
  1959 - 1960
 • /foto/331/331873m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3842/3842580m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/310/310081m.jpg
  1961
 • /foto/167/167203m.jpg
  1962 - 1964
 • /foto/5858/5858390m.jpg
  1963
 • /foto/5859/5859620m.jpg
  1963
 • /foto/248/248723m.jpg
  1965 - 1966
 • /foto/254/254816m.jpg
  1965 - 1966
 • /foto/268/268516m.jpg
  1965 - 1967
 • /foto/389/389036m.jpg
  1965 - 1968
 • /foto/249/249578m.jpg
  1986
 • /foto/310/310075m.jpg
  1992
 • /foto/8700/8700019m.jpg
  1992
 • /foto/8700/8700082m.jpg
  1992
 • /foto/8700/8700100m.jpg
  1992
 • /foto/266/266334m.jpg
  1994
 • /foto/5214/5214514m.jpg
  2003
 • /foto/9234/9234761m.jpg
  2004
 • /foto/103/103911m.jpg
  2005
 • /foto/121/121428m.jpg
  2006
 • /foto/121/121438m.jpg
  2006
 • /foto/6267/6267498m.jpg
  2006
 • /foto/122/122834m.jpg
  2006
 • /foto/5623/5623937m.jpg
  2007
 • /foto/147/147151m.jpg
  2007
 • /foto/161/161504m.jpg
  2007
 • /foto/161/161505m.jpg
  2007
 • /foto/191/191071m.jpg
  2007
 • /foto/263/263197m.jpg
  2008
 • /foto/247/247449m.jpg
  2008
 • /foto/247/247452m.jpg
  2008
 • /foto/248/248162m.jpg
  2008
 • /foto/248/248250m.jpg
  2008
 • /foto/248/248253m.jpg
  2008
 • /foto/253/253310m.jpg
  2008
 • /foto/305/305011m.jpg
  2009
 • /foto/275/275915m.jpg
  2009
 • /foto/283/283107m.jpg
  2009
 • /foto/306/306175m.jpg
  2009
 • /foto/271/271003m.jpg
  2009
 • /foto/3557/3557899m.jpg
  2009
 • /foto/308/308730m.jpg
  2010
 • /foto/309/309206m.jpg
  2010
 • /foto/338/338074m.jpg
  2010
 • /foto/339/339032m.jpg
  2010
 • /foto/339/339033m.jpg
  2010
 • /foto/339/339034m.jpg
  2010
 • /foto/339/339044m.jpg
  2010
 • /foto/339/339045m.jpg
  2010
 • /foto/5651/5651645m.jpg
  2010
 • /foto/401/401543m.jpg
  2011
 • /foto/441/441717m.jpg
  2012
 • /foto/445/445044m.jpg
  2012
 • /foto/5623/5623832m.jpg
  2012
 • /foto/5623/5623833m.jpg
  2012
 • /foto/5623/5623834m.jpg
  2012
 • /foto/3830/3830995m.jpg
  2013
 • /foto/3827/3827871m.jpg
  2013
 • /foto/3831/3831158m.jpg
  2013
 • /foto/3831/3831167m.jpg
  2013
 • /foto/3831/3831179m.jpg
  2013
 • /foto/3831/3831185m.jpg
  2013
 • /foto/3831/3831193m.jpg
  2013
 • /foto/3831/3831403m.jpg
  2013
 • /foto/3831/3831416m.jpg
  2013
 • /foto/3831/3831474m.jpg
  2013
 • /foto/4228/4228579m.jpg
  2013
 • /foto/4228/4228779m.jpg
  2013
 • /foto/4289/4289753m.jpg
  2013
 • /foto/4440/4440842m.jpg
  2014
 • /foto/4747/4747964m.jpg
  2014
 • /foto/4748/4748121m.jpg
  2014
 • /foto/4508/4508247m.jpg
  2014
 • /foto/4992/4992831m.jpg
  2014
 • /foto/5623/5623831m.jpg
  2014
 • /foto/5307/5307073m.jpg
  2015
 • /foto/5369/5369227m.jpg
  2015
 • /foto/5369/5369228m.jpg
  2015
 • /foto/5369/5369229m.jpg
  2015
 • /foto/5369/5369230m.jpg
  2015
 • /foto/5527/5527607m.jpg
  2015
 • /foto/5623/5623830m.jpg
  2015
 • /foto/5610/5610030m.jpg
  2015
 • /foto/5610/5610053m.jpg
  2015
 • /foto/5610/5610069m.jpg
  2015
 • /foto/5805/5805812m.jpg
  2015
 • /foto/5805/5805813m.jpg
  2015
 • /foto/5805/5805814m.jpg
  2015
 • /foto/5805/5805815m.jpg
  2015
 • /foto/6429/6429837m.jpg
  2017
 • /foto/6587/6587197m.jpg
  2017
 • /foto/6773/6773641m.jpg
  2017
 • /foto/6919/6919405m.jpg
  2017
 • /foto/7235/7235783m.jpg
  2018
 • /foto/7270/7270724m.jpg
  2018
 • /foto/7572/7572363m.jpg
  2018
 • /foto/7572/7572465m.jpg
  2018
 • /foto/7657/7657031m.jpg
  2018
 • /foto/7657/7657032m.jpg
  2018
 • /foto/9253/9253597m.jpg
  2019
 • /foto/7994/7994229m.jpg
  2019
 • /foto/8124/8124608m.jpg
  2019
 • /foto/7995/7995990m.jpg
  2019
 • /foto/7995/7995996m.jpg
  2019
 • /foto/8932/8932956m.jpg
  2020
 • /foto/8932/8932957m.jpg
  2020
 • /foto/9191/9191756m.jpg
  2021
 • /foto/9191/9191757m.jpg
  2021

Zbiory prywatne - moose

Poprzednie: Ośrodek Wypoczynkowy Góry Stołowe Strona Główna Następne: Nasyp kolejowy (Wałbrzych / Podzamcze)


Maciej Cieślak | 2008-02-18 08:22:51
Mam wrażenie ,ż e stacje są wymienione od prawej.
moose (administrator) | 2008-02-18 08:57:13
OK - już się poprawiam.
gosc_nty | 2008-07-04 09:42:13
czy ten odcinek miedzy Szczawienkiem a Boguszowem milaby dzisiaj jakies zastowowanie do przewozow pasazerskich po ewentualnej odbudowie ? prosze o dopowiedz kol z Walbrzycha i tych , ktorzy znaja ten obiekt dokladnie zestawienie zdjeciowe robi wrazenie
mroczan | 2008-07-04 12:03:32
Reaktywacja tej trasy to moim zdaniem marzenie ściętej głowy. Jedyna szansa to trasa turystyczna (wspaniałe widoki Ziemi Wałbrzyskiej) , musiałby się tym zająć zasobny sponsor-PKP zdecydowanie nie są zainteresowane tą sprawą.
moose (administrator) | 2008-07-04 12:46:09
Linia musiałaby być właściwie odbudowana od nowa. Jako jednotorowa nie miałaby szans być opłacalnym przedsięwzięciem. Nie ma już w jej sąsiedztwie przemysłu, który zapewniałby regularne frachty, a utrzymywać 17 km torów dla kilku kursów pasażerskich bez przewidywalnej frekwencji mija się z celem. Jest natomiast wg mnie szansa dla krótkiego odcinka tejże linii - jako szybki tramwaj łączący Podzamcze, WSSE i centrum miasta - tak jak to jest przedstawione na tej koncepcji z 2002 r -> . To naprawdę miałoby sens.
gosc_nty | 2008-07-11 11:48:13
a do tego supermarketu to juz nie ?
PP | 2012-04-12 19:14:53
Zapisy i wpłaty są zbierane do środy, jeśli ktoś jeszcze jest chętny - serdecznie zapraszam.