Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

1 2 3 4 5 >>

2019-08-21
Frombork NBR
Wnętrze bazyliki
Krypta astronoma Mikołaja Kopernika
Frombork NBR
Wnętrze bazyliki
Krypta astronoma Mikołaja Kopernika
Frombork NBR
Wnętrze bazyliki
Krypta astronoma Mikołaja Kopernika
Frombork NBR
Wnętrze bazyliki
Krypta astronoma Mikołaja Kopernika
Frombork NBR
ul. Katedralna
Wzgórze Katedralne
2019-08-18
Frombork NBR
ul. Krasickiego Józefa Ignacego
Schronisko młodzieżowe Caritas
2019-08-15
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Baszta Wschodnia
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Baszta Wschodnia
Frombork NBR
Frombork
ul. Krasickiego Józefa Ignacego
Frombork NBR
ul. Elbląska
Wieża wodna
Frombork NBR
ul. Elbląska
Kościół św. Wojciecha
Frombork NBR
ul. Krasickiego Józefa Ignacego
Kanonia św. Stanisława Kostki
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Wieża Radziejowskiego
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Wieża Radziejowskiego
Frombork NBR
Wieża wodna
Widoki z wieży
Frombork NBR
Wieża wodna
Widoki z wieży
Frombork NBR
Wieża wodna
Widoki z wieży
Frombork NBR
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
Wnętrze bazyliki
Frombork NBR
Wnętrze bazyliki
Epitafia wewnętrzne
Frombork NBR
ul. Katedralna
Wzgórze Katedralne
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Baszta Wschodnia
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Brama Południowa
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Brama Północna
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Brama Północna
2019-08-09
Frombork NBR
Frombork
Port morski Frombork
2019-08-08
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Kanonie
Frombork NBR
ul. Katedralna
Wzgórze Katedralne
Frombork NBR
ul. Katedralna
Wzgórze Katedralne
2019-08-07
Frombork NBR
ul. Katedralna
Wzgórze Katedralne
Frombork NBR
ul. Katedralna
Wzgórze Katedralne
2019-08-06
Frombork NBR
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
Wnętrze bazyliki
Frombork NBR
Wzgórze Katedralne
Brama Zachodnia
2019-08-05
Frombork NBR
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
Wnętrze bazyliki
Frombork NBR
Frombork
Port morski Frombork
2019-07-14
Frombork NBR
Wieża Radziejowskiego
Planetarium
2019-07-10
Frombork NBR
Frombork
Port morski Frombork
2019-07-03
Frombork NBR
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
Wnętrze bazyliki
Frombork NBR
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja
Wnętrze bazyliki
2019-06-26
Frombork NBR
Frombork
Port morski Frombork
2019-06-24
Frombork NBR
Wieża Radziejowskiego
Planetarium

1 2 3 4 5 >>


  ID: 6978445 ADMINISTRATORZY

Frombork


Dawniej
Frauenburg, Castrum Dominae Nostrae - Gród Naszej Pani, Civitas Warmiensis
Powiat
Liczba zdjęć
289
Rodzaj
Miasto
 
Pierwsze wzmianki źródłowe o Fromborku pochodzą z 1278. Badania archeologiczne nie potwierdziły istnienia tutaj wcześniejszego osadnictwa. Kiedy po kolejnym powstaniu Prusów w 1275 doszczętnie spalono katedrę w Braniewie, biskup warmiński Henryk Fleming postanowił przenieść kapitułę warmińską i wybudować katedrę we Fromborku. Nazwę miasta przyjęto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Osadnicy niemieccy nazywali je - Frauenburg, a kanonicy warmińscy w swoich dokumentach pisali Castrum Dominae ...
Pierwsze wzmianki źródłowe o Fromborku pochodzą z 1278. Badania archeologiczne nie potwierdziły istnienia tutaj wcześniejszego osadnictwa. Kiedy po kolejnym powstaniu Prusów w 1275 doszczętnie spalono katedrę w Braniewie, biskup warmiński Henryk Fleming postanowił przenieść kapitułę warmińską i wybudować katedrę we Fromborku. Nazwę miasta przyjęto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Osadnicy niemieccy nazywali je - Frauenburg, a kanonicy warmińscy w swoich dokumentach pisali Castrum Dominae Nostrae - Gród Naszej Pani. Ona też zajęła miejsce w herbach miasta i kapituły.

Powstały w wyniku tego wyboru w ostatniej ćwierci wieku XIII kompleks osadniczy składał się z dwóch, całkowicie od siebie niezależnych, jednostek: zespołu katedralnego na wzgórzu i miasta nad brzegiem Zalewu Wiślanego. Każda z nich posiadała odmienne podstawy prawne. Dopiero w końcu wieku XIX tarasy górny i dolny powiązano w jeden zespół, natomiast w roku 1926 Wzgórze Katedralne i miasto połączone zostały administracyjnie.

Frombork początkowo stanowił własność biskupów warmińskich, od roku 1320 należał do kapituły. Zwany był wówczas Civitas Warmiensis (miasto warmińskie). Tak też było w istocie, gdyż Frombork był stolicą Warmii. Prawa miejskie nadał Fromborkowi biskup Eberhard z Nysy dnia 8 lipca 1310 roku.

We Fromborku przebywał Mikołaj Kopernik, który jako kanonik kapituły warmińskiej żył i pracował na Wzgórzu Katedralnym niemal nieprzerwanie od roku 1510 do dnia swojej śmierci w maju 1543 roku. Właśnie tutaj Mikołaj Kopernik opracował swoje wielkie dzieło "De Revolutionibus", które odmieniło dotychczasowe pojęcia o wszechświecie. Zespół katedralny na Wzgórzu jest klejnotem architektury na Warmii i miejscem, gdzie pochowano Mikołaja Kopernika.

Od czasów założenia życie mieszkańców miasta wiązało się głównie z rybołówstwem i rolnictwem. Z biegiem lat powstawały tutaj warsztaty rzemieślnicze świadczące głównie usługi dla kanoników i służby kościelnej. Już w średniowieczu wymieniano funkcjonowanie we Fromborku cechów krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildii rybackiej. Po kilkakrotnych zniszczeniach zabudowy miejskiej w czasie wojen szwedzkich rozpoczyna się w drugiej połowie wieku XVII upadek gospodarczy. Pewne ożywienie daje się zauważyć po roku 1837, kiedy przeniesiono tutaj siedzibę biskupstwa.

Rozwój turystyki, który nastąpił w końcu wieku XIX, spowodowany m.in. uruchomieniem w roku 1899 linii kolejowej, sprzyjał dalszemu rozwojowi miasteczka jako znaczącego już ośrodka turystyczno-wypoczynkowego. Powstało wówczas kilka hoteli, gospód i pensjonatów. Zarówno warownia katedralna, otaczające ją kanonie, jak i miasto często niszczono w licznych wojnach. II wojna światowa szczególnie ciężko doświadczyła miasto. Front przetoczył się dolnym tarasem, dlatego Wzgórze Katedralne poniosło mniejsze straty. Po zakończeniu wojny Frombork po 173 latach powrócił do Polski. W roku 1946, podjęto decyzję o zorganizowaniu Muzeum Mikołaja Kopernika. Muzeum to udostępniono zwiedzającym we wrześniu 1948.

Odbudowa zniszczonego w ponad 80% Fromborka była przedsięwzięciem bardzo poważnym. Wymagała dużych nakładów środków oraz sił. Przy odbudowie Fromborka pomagali harcerze oraz konserwatorzy zabytków. W latach 1966-1973 prowadzono odbudowę Fromborka, w ramach akcji Związku Harcerstwa Polskiego pod kryptonimem "Operacja 1001 Frombork". 2391 instruktorów i harcerzy za swoją nienaganną pracę, trwającą co najmniej trzy turnusy, otrzymało najwyższe wyróżnienie - tytuł Honorowego Obywatela Fromborka.

Według:
Pokaż więcej Pokaż mniej
  Obiekty

Mapy i plany (Frombork)

Panoramy Fromborka

Port morski Frombork

Zdjęcia lotnicze Fromborka
  Nazwa Zdjęć Obiektów

1. Frombork / ul. Basztowa - (Turmstrasse)
0
1

2. Frombork / ul. Błotna
0
0

3. Frombork / ul. Braniewska - (Braunsberger Vorstadt)
0
0

4. Frombork / ul. Dworcowa - (Haffstrasse + Bahnhofstrasse)
0
0

5. Frombork / ul. Elbląska - (Elbinger Vorstadt)
0
2

6. Frombork / ul. Jaśminowa
0
0

7. Frombork / ul. Kapelańska - (Kaplaneistrasse)
0
0

8. Frombork / ul. Katedralna - (Domstrasse)
2
2

9. Frombork / ul. Kolonia Robotnicza
0
0

10. Frombork / ul. Kopernika Mikołaja - (Lange Gasse)
1
0

11. Frombork / ul. Kościelna - (Kirchenstrasse)
0
0

12. Frombork / ul. Krasickiego Józefa Ignacego
1
4

13. Frombork / ul. Krzywa
0
0

14. Frombork / ul. Kwiatowa
0
0

15. Frombork / ul. Leśna
0
0

16. Frombork / ul. Mickiewicza Adama - (Kopernikusstrasse + Eichwald)
0
1

17. Frombork / ul. Młynarska - (Rautenberger Chaussee)
0
0

18. Frombork / ul. Nadbrzeżna - (Grüne Strasse)
0
0

19. Frombork / ul. Ogrodowa - (Gartenstrasse)
0
0

20. Frombork / ul. Osiedle Słoneczne
0
0


  • Data: 1962-08-09
    komentarze: 0
    Frombork, Baszta Kopernika, ujęcie podobne do https://polska-org.pl/7713997,foto.html?idEntity=7647183 ...
  • Data: 1982
    komentarze: 0
    Wieża Kopernika,. Mury obronne z wieżą bramną zachodnią i Wieżą ...