MENU
ZNACZNIKI
Stacja końcowa Kolejki Walimskiej z budynkiem dworca kolejowego w Walimiu. Widoczna rampa towarowa wraz z widocznym przy niej budynkiem magazynu już nie istnieje, charakterystyczny budynek z muru pruskiego po lewej stronie fotografii jest w stanie agonalnym, w miejscu torowiska i peronów jest dziś...skalniak.

Dodał: ragnar° - Data: 2008-01-04 22:05:13 - Odsłon: 8102
Lata 1915-1918


Stacja końcowa (w km 4,690) na wys. 498 m npm. powstała w latach 1912-1914 roku po doprowadzeniu tu normalnotorowej kolei elektrycznej z Jugowic, wybudowanej przez prywatną spółkę Wüstewaltersdorfer Kleinbahn AG (Kolejka Walimska SA). Otwarcie linii planowane na 2 maja 1914 roku zostało jednak opóźnione z powodu zwłoki w dostawie taboru z zakładów w Bremie. Tym samym Kolejka Walimska straciła szansę na zostanie pierwszą zelektryfikowaną linią kolejową na Dolnym Śląsku. Prymat przypadł linii ze Szczawienka do Mezimesti, na którą pierwszy elektryczny pociąg do Mieroszowa wyruszył dnia 1 czerwca 1914 r. Zaledwie trzy dni później ruszyła po raz pierwszy Kolejka - łącząc Walim ze światem, czyli z linią kolejową ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Oficjalne otwarcie linii miało miejsce 22 lipca 1914 roku. Linię obsługiwał dwuosiowy wagon motorowy z wagonem doczepnym oraz dwuosiowa lokomotywa elektryczna, do której podczepiano skład osobowy lub towarowy, zależnie od potrzeb. Stacja przed 1945 r. obsługiwała dojazdy do pracy i okresowo wzmożony ruch pasażerski, kierujący się w dobrze zagospodarowane turystycznie Góry Sowie. Ruch towarowy obejmował głównie miejscowe zakłady włókiennicze (zakłady Websky-Hartmann-Wiesen były głównym akcjonariuszem spółki) i tartaki. Do eleganckiego, lekko klasycyzującego budynku dworca (w którym na piętrze znajdowały się mieszkania obsługi), dostawione były po obu stronach fachwerkowe konstrukcje magazynu oraz otwartej werandy-poczekalni. Na poziomie dworca znajdował się jeden ślepo zakończony tor z krawędzią peronową i peronem od strony toru. Do magazynu dochodziło jedno żeberko a dwa inne były torami postojowo-załadunkowymi. Tor główny wyposażony był w mijankę, pozwalającą na oblot składu przez małą lokomotywkę. Od toru mijanki odchodziło natomiast odgałęzienie do niewielkiej, dwustanowiskowej lokomotywowni, w której ulokowana była także stacja transformatorowa. Linia przetrwała wojnę nienaruszona i funkcjonowała już w maju 1945 r. w oderwaniu od uszkodzonej kolei bystrzyckiej. Brak nakładów na poprawę infrastruktury i modernizację bardzo specyficznego taboru oraz nieopłacalność przewozów skutkowała likwidacją trakcji elektrycznej 4.10.1959 roku. Rok później zdemontowano instalację elektryczną na stacji i na całej linii. W 1963 roku już nie było pociągów osobowych do Walimia. Zimą 1973/74 zaniechano przewozów towarowych do Walimia i zlikwidowano na stacji kasę towarową, co było równoznaczne z likwidacją posterunku. W 1983 lub w 1984 roku zlikwidowano tory na odcinku od tartaku w Sędzimierzu do stacji końcowej w Walimiu definitywnie kończąc erę kolei w Walimiu. Budynek dworca jest zamieszkany, ale w jego otoczeniu źle się dzieje. Znikają nieużytkowane i zaniedbane fachwerkowe: magazyn (2004), weranda, toaleta. Równia stacyjna została przegrodzona, w części są ogródki, a w części plac manewrowy (przy dawnej lokomotywowni, która zachowała się do dnia dzisiejszego i mieści jakiś warsztat). O kolejowej przeszłości tego miejsca przypomina dziś tylko detal uskrzydlonego koła żelaznego nad dawnym wejściem do budynku dworca.

 • /foto/230/230895m.jpg
  1913
 • /foto/193/193878m.jpg
  1913
 • /foto/4326/4326319m.jpg
  1913 - 1914
 • /foto/5380/5380177m.jpg
  1914
 • /foto/193/193875m.jpg
  1914
 • /foto/248/248069m.jpg
  1914
 • /foto/248/248072m.jpg
  1914
 • /foto/282/282273m.jpg
  1914
 • /foto/310/310210m.jpg
  1914
 • /foto/4647/4647060m.jpg
  1914 - 1928
 • /foto/193/193879m.jpg
  1915
 • /foto/191/191413m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/248/248084m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/248/248982m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/250/250797m.jpg
  1925 - 1939
 • /foto/8863/8863884m.jpg
  1927
 • /foto/10872/10872283m.jpg
  1929
 • /foto/10872/10872284m.jpg
  1929
 • /foto/10872/10872285m.jpg
  1929
 • /foto/193/193872m.jpg
  1930 - 1939
 • /foto/4775/4775870m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/247/247896m.jpg
  1935 - 1944
 • /foto/248/248064m.jpg
  1935 - 1944
 • /foto/247/247897m.jpg
  1939 - 1944
 • /foto/359/359623m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/226/226217m.jpg
  1947 - 1955
 • /foto/226/226769m.jpg
  1947 - 1959
 • /foto/226/226771m.jpg
  1947 - 1959
 • /foto/5058/5058767m.jpg
  1950 - 1959
 • /foto/5058/5058774m.jpg
  1950 - 1959
 • /foto/194/194364m.jpg
  1955
 • /foto/228/228420m.jpg
  1968
 • /foto/249/249798m.jpg
  2005
 • /foto/113/113321m.jpg
  2006
 • /foto/394/394166m.jpg
  2011
 • /foto/9213/9213858m.jpg
  2021

zbiory Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego

Poprzednie: Ratusz (dawny) Strona Główna Następne: Linia kolejowa Jugowice - Walim
Kolejka Walimska


moose | 2008-01-05 09:24:16
Szkoda to mało powiedziane....
moose | 2014-01-27 12:13:29
Podmieniłem na skan z oryginału.
maras | 2014-01-27 12:34:07
Super!!
moose | 2014-01-27 12:41:49
Dodam tylko, że w tym roku wypada setna rocznica uruchomienia kolejki.
maras | 2014-01-27 12:48:41
A ile mija od zamknięcia... :(
moose | 2014-01-27 15:28:46
Można obrazowo powiedzieć, że definitywnie światło zgaszono 30 lat temu z chwilą rozbiórki torów.