MENU
Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, klasztor i figura Św. Trójcy na zdjęciu z początku XX w.

Dodał: twajda° - Data: 2007-12-19 00:10:18 - Odsłon: 5025
Lata 1900-1910


Jest to zabytek klasy "0".
Kościół NMP, pierwotny konsekrowany w 1228 r., uległ zniszczeniu w czasie na jazdu - Tatarów w 1241 r. Odbudowę jego rozpoczęto wkrótce i już do 1260 r. wzniesiono prezbiterium i transept, powiększając całe założenie o trzy zachodnie przęsła po poł. XIV w. Obecnie jest to wczesnogotycka budowla ceglana (pierwotnie nie tynkowana) z częściami konstrukcyjnymi z piaskowca, orientowana trzynawowa bazylika z transeptem, założona na rzucie krzyża łacińskiego. Prezbiterium pięcionawowe z prostokątnym obejściem, obecnie przerwanym w części północnej z powodu braku dwóch przęseł, nakrywają sklepienia krzyżowo-żehrowe spływające na przyścienne służki i wsporniki o kielichowych kapitelach częściowo ozdobionych dekoracją roślinną. W systemie konstrukcyjnym korpusu ciężar sklepień nawy głównej został przerzucony nad nawami bocznymi za pomocą łuków oporowych, zachowanych obecnie jedynie nad nawą północną. Wczesnogotyckie maswerki okienne zachowane są tylko w kilku oknach prezbiterium i transeptu, pozostałe pochodzą z okresu restauracji w XIX w. Od północnego wschodu przylegają do kościoła dwie póżnogotyckie kaplice - jedna z 1508 r. zgodnie z datą na zworniku sklepienia i druga z ok. 1560 r. Obie są nakryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, z tym że w późniejszej spływają one na centralny filar kamienny. Fasadę wschodnią akcentują trzy barokowe kaplice z kopułami. Fasada zachodnia, przebudowana w 1692 r., posiada przedsionek nakryty kopułą oraz wcześniejszą, bo zbudowaną w 1608 r. na przedłużeniu północnej nawy bocznej wieżą z dwukondygnacjowym hełmem z przezroczami. Na bogate wyposażenie wnętrza kościoła składają się żelazne okucia drzwiowe wejścia zachodniego pochodzące z XIV w., calopo stadowy nagrobek pary małżeńskiej księcia Bolka II (zm. 1341) i jego żony Jutty (zm. 1342), o dużych walorach artystycznych. nawiązujący do innych nagrobków tego typu na Śląsku. Dalsze elementy wystroju to barokowy ołtarz główny z ok. 1684 r., dzieło J. Schroettera z obrazem M. Willmanna; barokowe ołtarze boczne przy filarach z ok. 1690 r. z obrazami J. Liszki i J. Kretschmera; póżnobarokowy ołtarz boczny (pn. ramię transeptu) z ok. 1732 r.; rokokowy ołtarz boczny (pd. ramię transeptu) z ok. 1770 r. Kaplice wschodnie posiadają wystrój rokokowy z malowidłami ściennymi i obrazami J. Kynasta z Wrocławia z lat 1760-1763. Podobny wystrój z ok. 1750 r. posiadają kaplice północne (na ścianach jednej zachowane fragmenty polichromii z poł. XVI w.) z obrazami B. Krausego z Ząbkowic. Ponadto zachowało się pięć obrazów M. Wilmanna (w nawach bocznych) oraz cykl obrazów Legendy św. Bernarda z ok. 1729 r. pędzla Jana Bonóry. - FM

 • /foto/7137/7137573m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/361/361269m.jpg
  1899
 • /foto/367/367755m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/367/367756m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/214/214951m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/86/86492m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/123/123141m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/123/123142m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/123/123143m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/123/123144m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/422/422957m.jpg
  1902
 • /foto/259/259223m.jpg
  1904 - 1905
 • /foto/4030/4030392m.jpg
  1908
 • /foto/5243/5243382m.jpg
  1915 - 1923
 • /foto/350/350796m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/3237/3237477m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/159/159463m.jpg
  1930
 • /foto/382/382131m.jpg
  1930
 • /foto/207/207823m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/439/439722m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/3422/3422082m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/274/274079m.jpg
  1934
 • /foto/5290/5290479m.jpg
  1934
 • /foto/6248/6248459m.jpg
  1935
 • /foto/6341/6341952m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/7065/7065218m.jpg
  1939
 • /foto/5850/5850300m.jpg
  1958
 • /foto/3263/3263277m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3263/3263281m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/7682/7682399m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/4810/4810298m.jpg
  1966
 • /foto/4810/4810763m.jpg
  1966
 • /foto/5409/5409512m.jpg
  1972
 • /foto/8507/8507973m.jpg
  1975
 • /foto/7168/7168403m.jpg
  1975 - 1980
 • /foto/425/425260m.jpg
  1978 - 1979
 • /foto/6341/6341971m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/20/20407m.jpg
  2004
 • /foto/141/141487m.jpg
  2004
 • /foto/46/46157m.jpg
  2005
 • /foto/46/46185m.jpg
  2005
 • /foto/70/70560m.jpg
  2006
 • /foto/120/120502m.jpg
  2006
 • /foto/99/99787m.jpg
  2006
 • /foto/99/99790m.jpg
  2006
 • /foto/99/99791m.jpg
  2006
 • /foto/105/105879m.jpg
  2006
 • /foto/106/106976m.jpg
  2006
 • /foto/214/214847m.jpg
  2007
 • /foto/293/293956m.jpg
  2009
 • /foto/342/342467m.jpg
  2010
 • /foto/342/342468m.jpg
  2010
 • /foto/342/342469m.jpg
  2010
 • /foto/342/342474m.jpg
  2010
 • /foto/3601/3601383m.jpg
  2012
 • /foto/3601/3601422m.jpg
  2012
 • /foto/3253/3253047m.jpg
  2012
 • /foto/3422/3422021m.jpg
  2012
 • /foto/3422/3422859m.jpg
  2012
 • /foto/3422/3422870m.jpg
  2012
 • /foto/3422/3422863m.jpg
  2012
 • /foto/8215/8215541m.jpg
  2019
 • /foto/8195/8195858m.jpg
  2019

www.allegro.pl

Poprzednie: Dom Wypoczynkowy Lucynka (d. schronisko Müllermaxbaude) Strona Główna Następne: Panoramy i widoki Lądka Zdroju