MENU
Groszowice - "Śląska Spółka Akcyjna Groszowice; kasyno robotnicze, kasyno urzędnicze, ubojnia"

Dodał: McAron° - Data: 2017-10-27 22:40:53 - Odsłon: 965
Rok 1904


Groszowicką fabrykę cementu wybudował w roku 1872 prywatny przedsiębiorca H. Wattenberger z Opola. Kryzys i kłopoty finansowe spowodowały, że cementownię trzy lata później przejęła spółka akcyjna Groschowitzer Actiengesellschaft fur Portland Cement Fabrikation. Pierwszym prezesem tej spółki został Konstanty Prądzyński a potem jego brat Ferdynand. Funkcję tę sprawowali wspólnie do roku 1925.

Początkowo była to jedna fabryka cementu o wydajności 8500 ton. W roku 1873 wybudowano drugą fabrykę o wydajności 11300 ton. W roku 1884 przystąpiono do dalszej rozbudowy zakładu budując fabrykę nr 3. Wypał klinkieru odbywał się w piecach Szachtowych (szybowe o ruchu okresowym) które do roku 1900 sukcesywnie przebudowywano na piece Dietscha (szybowe o ruchu ciągłym).

W roku 1884 cementownia Groszowice wchodzi w skład nowej spółki o nazwie Schlesische Aktien Gesellschaft fur Portland Cement Fabrikation zu Groschowitz bei Oppeln. W roku 1906 zbudowano kolejną fabrykę cementu (fabryka nr 4) z piecami obrotowymi na metodę suchą o łącznej wydajności 350 ton/dobę. W roku 1910 przerwano produkcję w trzech starych fabrykach, a na miejscu fabryki nr 2 wybudowano nową fabrykę z jednym piecem obrotowym na metodę mokrą o wydajności 150 ton/dobę. Równolegle z budową pieca zamontowano dwa młyny węgla i surowca. Wszystkie urządzenia dostarczyła firma Krupp Grusonwerke Magdeburg Bulkay.

W roku 1926 cementownia Groszowice wraz z innymi cementowniami rejonu Opolskiego (oprócz cem. Opole-Miasto) wchodzi w skład spółki pod nazwą Schlesiche Portland Zement-Industrie A.G. Oppeln. Spółka ta w roku 1928 rozbudowała zakład o dwa dalsze piece obrotowe o wydajności 200 ton na dobę każdy. W roku 1936 przystąpiono do dalszej rozbudowy cementowni budując piec obrotowy o wydajności 280 ton na dobę z wieżą rekuperacyjną którą w roku 1938 zastąpiono wtryskiem szlamu. Zbudowano także wieże rekuperacyjne na dwóch pracujących już piecach co wpłynęło na zmniejszenie zużycia węgla i wzrost wydajności o 40 ton na każdy piec. Prace te wykonała firma Polisius Dessau. Wybudowano również nowy młyn surowca cementu (firmy Szmit Kopenhaga) oraz młyn susząco-mielący węgla (firmy Krupp). Po rozbudowie cementownia osiągnęła zdolność produkcyjną 310 ton. W roku 1941 cementownia wchodzi w skład koncernu pod nazwą Verenigte Ost und Mitteldeutsche Zement Aktiengesellschaft.

Po ustaniu działań wojennych w styczniu roku 1945 wojska radzieckie przystąpiły do demontażu maszyn i urządzeń. W niewyjaśnionych do dziś okolicznościach gotowy do odjazdu pociąg z wyposażeniem cementowni nie odjechał na wschód. Cementownia Groszowice ocalała. Po objęciu zakładu przez Polską administrację, podjęto decyzję o szybkim odbudowaniu obiektu, uruchamiając już w grudniu 1945 roku pierwszy piec. Dalszy etap rozbudowy realizowany był w latach 1951-1957. Postawiono piec obrotowy firmy Schmidt o wydajności 600 ton/dobę, zwiększając tym samym produkcję cementu o kolejne 120 tyś. ton/rok. Uruchomiono wydział produkcji tlenku glinu z prażalnikiem i turbokompresorami osiągając wydajność 4 tyś. ton/rok. W okresie 1969-1974 zakład wyposażono w elektrofiltry, koncentrator pieca nr 3 i nowy dział węglowy. Zmodernizowano również linię tlenku glinu.

W latach 1945-1984 cementownia Groszowice wyprodukowała 16.016 tyś ton cementu, osiągając szczytową produkcję w roku 1973 w ilości 509 tyś ton. W roku 1997 zakład został przejęty przez cementownię Górażdże. Rok później podjęto decyzję o jego zamknięciu.

Jako ciekawostkę podam, że do roku 1968 cementownia Groszowice dysponowała własną elektrownią. Wytwarzana energia elektryczna wykorzystywana była na własne potrzeby, a także na potrzeby pozostałych cementowni (Bolko, Grundmann, Giesel, Opole-Miasto, Pringsheim, Odra, Silesia oraz Wróblin). W tym celu wybudowano sieć elektryczną o napięciu 20kV łącząc poszczególne zakłady. Z energii wytwarzanej w Groszowickiej cementowni korzystali także mieszkańcy miasta Opola. Do dnia dzisiejszego z wybudowanej linii i obiektów korzysta Zakład Energetyczny Opole.
Historia cementowni i galeria fotografii, dostępna na stronie:

 • /foto/181/181627m.jpg
  1877
 • /foto/6552/6552252m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/3454/3454254m.jpg
  1905
 • /foto/7698/7698838m.jpg
  1910 - 1912
 • /foto/5714/5714587m.jpg
  1914
 • /foto/379/379008m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/379/379013m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/438/438267m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/5742/5742022m.jpg
  1929
 • /foto/5742/5742036m.jpg
  1929
 • /foto/8101/8101581m.jpg
  1930 - 1936
 • /foto/134/134545m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/171/171570m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/206/206269m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/230/230662m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/242/242739m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/271/271825m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/415/415148m.jpg
  1935
 • /foto/5115/5115471m.jpg
  1935
 • /foto/138/138712m.jpg
  1936
 • /foto/138/138714m.jpg
  1936
 • /foto/138/138716m.jpg
  1936
 • /foto/138/138718m.jpg
  1936
 • /foto/6727/6727087m.jpg
  1936
 • /foto/7639/7639284m.jpg
  1936
 • /foto/4470/4470733m.jpg
  1938
 • /foto/8768/8768398m.jpg
  1950 - 1960
 • /foto/346/346464m.jpg
  1960 - 1969
 • /foto/138/138733m.jpg
  1964
 • /foto/138/138736m.jpg
  1964
 • /foto/141/141995m.jpg
  1965
 • /foto/150/150783m.jpg
  1967 - 1970
 • /foto/392/392715m.jpg
  1970
 • /foto/154/154767m.jpg
  1998
 • /foto/154/154769m.jpg
  1998
 • /foto/222/222827m.jpg
  1999
 • /foto/222/222828m.jpg
  1999
 • /foto/222/222829m.jpg
  1999
 • /foto/222/222830m.jpg
  1999
 • /foto/222/222831m.jpg
  1999
 • /foto/222/222832m.jpg
  1999
 • /foto/222/222833m.jpg
  1999
 • /foto/222/222838m.jpg
  2000
 • /foto/222/222839m.jpg
  2000
 • /foto/222/222841m.jpg
  2000
 • /foto/222/222842m.jpg
  2000
 • /foto/222/222844m.jpg
  2000
 • /foto/222/222845m.jpg
  2000
 • /foto/222/222848m.jpg
  2000
 • /foto/222/222849m.jpg
  2000
 • /foto/222/222850m.jpg
  2000
 • /foto/6042/6042038m.jpg
  2016

www.ebay.de

Poprzednie: ul. Słoneczna Strona Główna Następne: Kamienica nr 2 (dawna)


SyG | 2020-10-24 21:02:21
"Śląska Spółka Akcyjna Groszowice; kasyno robotnicze, kasyno urzędnicze, ubojnia"
kitapczy | 2020-10-24 21:51:46
Tak, podpis nie pozostawia wątpliwości. To fotografie przedstawiające teren Śląskiej Spółki Akcyjnej Groszowice zajmującej się produkcją cementu. Spoglądając na plan cementowni, można by przyjąć, że kantyna robotników i kasyno urzędnicze znajdowały się w zabudowaniach opisanych na planie jako budynki mieszkalne (Wohnhäuser) Obiekt nadaje się do przeniesienia ze Zdjęć niezidentyfikowanych do obiektu: Cementownia Groszowice.
McAron | 2020-10-24 21:56:44
Dzięki. Zmieniłem opis i przypisanie.