MENU
Kościół w górnej okazałości z okien urzędu miasta przy ulicy Wojska Polskiego. Po prawej stronie fragment Szkoły Podstawowej nr 1. Ta wieżyczka która wystaje znad dachu szkoły to hełm baszty Wojanowskiej stojącej na wlocie ulicy Konopnickiej.

Dodał: KazimierzP° - Data: 2004-08-22 23:31:24 - Odsłon: 1982
Rok 1998


Za studium historycznym:
"Kościół par. p.w. św. św. Erazma i Pankracego
Wzmiankowany w 1288 r., odbudowany po pożarze z 1303 r., obecna budowla z ok. 1380 r. i I tercji XV w., po pożarach odbudowany w l. 1550/1552, 1662. Wpisany do rejestru zabytków nr 83 dnia 29.03.1949 r.
> Zalecenia konserwatorskie:
- zachowaniu podlega rzut, bryła kościoła wraz z wszystkimi kaplicami, aneksem, wieżą,
- zachować formę zadaszenia nawy, prezbiterium, aneksów, hełm wieży, utrzymać materiał pokrycia,
- zachować kompozycje wszystkich elewacji, wykroje okien,
- bezwzględnemu zachowaniu podlega kamienny i metaloplastyczny wystrój elewacji (plakiety, portale, epitafia, obramienia okienne, kraty, rzeźby itp.),
- zachować historyczną stolarkę drzwi, przeszklenie okien,
- zachować bezwzględnie dyspozycję wnętrza kościoła ze wszystkimi sklepieniami i wyposażeniem,
- wymagane badania architektoniczne i archeologiczne poprzedzające remont lub naprawy w tym naprawy i remontu najbliższego otoczenia,
- ochronie podlega zagospodarowanie pl. Kościelnego wraz z nawierzchnią brukową."

Kamienna trójnawowa i dziewięcioprzęsłowa bazylika z wydzielonym prezbiterium i okazałą więżą (56,5 m. wysokości) w części zachodniej.
Okazały kościół parafialny św. Erazma i Pankracego powstał w latach 1380-1430, przy czym ok. 1400 r. gotowe już było prezbiterium i zewnętrzne mury korpusu. Nieco później powstaje sklepienie sieciowe nawy głównej i prezbiterium. W XVIII w. gotycki kościół farny znajdował się w rękach jezuitów którzy przeprowadzili barokizację jego wnętrza. Znakomity ołtarz główny w latach 1713-1719 wykonał śląski rzeźbiarz doby baroku Thomas Weissfeldt.

 • /foto/411/411531m.jpg
  1740 - 1775
 • /foto/6697/6697596m.jpg
  1747
 • /foto/68/68535m.jpg
  1870
 • /foto/18/18431m.jpg
  1890
 • /foto/227/227668m.jpg
  1898 - 1902
 • /foto/4094/4094775m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/4365/4365444m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/4448/4448771m.jpg
  1910 - 1918
 • /foto/5577/5577584m.jpg
  1911
 • /foto/327/327075m.jpg
  1912
 • /foto/452/452612m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/7223/7223019m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/326/326832m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/130/130742m.jpg
  1923
 • /foto/429/429678m.jpg
  1928 - 1937
 • /foto/5958/5958992m.jpg
  1929
 • /foto/225/225270m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6787/6787846m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/260/260942m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7887/7887773m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5091/5091889m.jpg
  1938
 • /foto/6855/6855290m.jpg
  1949
 • /foto/103/103359m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/15/15963m.jpg
  1988
 • /foto/21/21140m.jpg
  1997
 • /foto/15/15972m.jpg
  2000
 • /foto/15/15973m.jpg
  2000
 • /foto/15/15974m.jpg
  2000
 • /foto/15/15969m.jpg
  2000
 • /foto/15/15971m.jpg
  2000
 • /foto/15/15970m.jpg
  2000
 • /foto/19/19526m.jpg
  2002
 • /foto/327/327417m.jpg
  2003
 • /foto/15/15975m.jpg
  2003
 • /foto/15/15980m.jpg
  2004
 • /foto/26/26759m.jpg
  2004
 • /foto/30/30056m.jpg
  2005
 • /foto/30/30915m.jpg
  2005
 • /foto/34/34950m.jpg
  2005
 • /foto/34/34952m.jpg
  2005
 • /foto/35/35031m.jpg
  2005
 • /foto/36/36544m.jpg
  2005
 • /foto/36/36576m.jpg
  2005
 • /foto/40/40195m.jpg
  2005
 • /foto/99/99818m.jpg
  2006
 • /foto/99/99819m.jpg
  2006
 • /foto/99/99820m.jpg
  2006
 • /foto/99/99827m.jpg
  2006
 • /foto/197/197148m.jpg
  2007
 • /foto/216/216495m.jpg
  2008
 • /foto/333/333027m.jpg
  2010
 • /foto/334/334470m.jpg
  2010
 • /foto/3923/3923283m.jpg
  2013
 • /foto/3923/3923295m.jpg
  2013
 • /foto/4150/4150483m.jpg
  2013
 • /foto/4895/4895751m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895752m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895753m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895754m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895755m.jpg
  2014
 • /foto/4897/4897079m.jpg
  2014
 • /foto/4897/4897080m.jpg
  2014
 • /foto/5256/5256797m.jpg
  2015
 • /foto/5712/5712030m.jpg
  2015
 • /foto/6456/6456829m.jpg
  2017
 • /foto/6616/6616514m.jpg
  2017
 • /foto/6735/6735016m.jpg
  2017
 • /foto/6757/6757585m.jpg
  2017
 • /foto/6775/6775333m.jpg
  2017
 • /foto/6858/6858348m.jpg
  2017
 • /foto/7353/7353047m.jpg
  2018

KazimierzP°

Poprzednie: Wieża kościoła Strona Główna Następne: Bazylika Mniejsza św. św. Erazma i Pankracego