MENU
ZNACZNIKI
Linia kolejowa biegnąca równolegle do drogi 392.

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2017-04-28 15:45:04 - Odsłon: 293
23 kwietnia 2017

Data: 2017:04:23 13:09:54   ISO: 100   Ogniskowa: 18 mm   Aparat: NIKON CORPORATION NIKON D5100   Przysłona: f/11   Ekspozycja: 10/1250 s  

Kolej Doliny Białej Lądeckiej budowano w latach 1894-1897. Otwarcie linii miało miejsce w dniu 14 listopada 1897 r. Linia, pomimo drugorzędnego znaczenia (jednotorowa, niezelektryfikowana) przez wiele lat służyła ożywieniu gospodarczemu wschodniej części Ziemi Kłodzkiej. Linię cechował spójny i unikalny na skalę Dolnego Śląska zespół architektoniczny dworców zbudowanych w konstrukcji ryglowej. Ruch osobowy prowadzono na linii pociągami do 15 marca 2004 r., do czerwca 2005 r. funkcjonowała autobusowa komunikacja zastępcza. Ruch towarowy na odcinku do Stronia Śl. zawieszono 22 sierpnia 2007 r., obecnie linia ma status bocznicy czynnej do kamieniołomów w Ołdrzychowicach (ostatnio ponownie wykorzystywana po budowie zakładu przeróbki kamienia w Romanowie). Za Trzebieszowicami linia jest nieprzejezdna - pojawiły ubytki w torowisku, co bardzo źle rokuje możliwości przywrócenia ruchu na linii w przyszłości.

Historię linii można przeczytać w artykule Janusza Kućmina, który ukazał się w Pielgrzymach w 1997 r.

Kilometraż stacji (st.) i przystanków (po.) na linii 322 liczony od posterunku odgałęźnego Kłodzko Nowe (w nawiasie odległości wg niemieckiego kilometraża liczone od Kłodzka Głównego). Pogrubieniem zaznaczono stację węzłową, kursywą obiekty nieczynne/nieistniejące.
- , Kłodzko Główne, st., (km 0,00)
- , Kłodzko Miasto, po., (km 1,74)
...
- , Kłodzko Nowe, podg., km -2,553 (km 3,97)
- , Krosnowice Kłodzkie, po., km 0,000 (km 6,90)
- , Żelazno, po., km 3,509 (km 10,13)
- , Ołdrzychowice Kłodzkie, st., km 6,772 (km 13,37)
- , Ołdrzychowice SZKB, bszl., km 9,300
- , Trzebieszowice , po., km 12,221 (km 18,81)
- , Radochów , po. , km 15,349 (km 21,94)
- , Lądek Zdrój, st., km 18,724 (km 25,31)
- , Lądek Stójków , po., km 21,046 (km 27,63)
- , Stronie Śląskie, st., 24,323 (km 30,90)

 • /foto/6590/6590611m.jpg
  1887
 • /foto/6423/6423902m.jpg
  1900
 • /foto/371/371742m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/371/371382m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/100/100821m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6470/6470168m.jpg
  1934
 • /foto/6470/6470185m.jpg
  1934
 • /foto/7809/7809605m.jpg
  1973
 • /foto/4599/4599906m.jpg
  1978
 • /foto/4599/4599907m.jpg
  1978
 • /foto/4600/4600056m.jpg
  1978
 • /foto/4600/4600057m.jpg
  1978
 • /foto/61/61535m.jpg
  1984
 • /foto/311/311625m.jpg
  2008
 • /foto/333/333491m.jpg
  2010
 • /foto/335/335702m.jpg
  2010
 • /foto/336/336489m.jpg
  2010
 • /foto/408/408275m.jpg
  2011
 • /foto/408/408277m.jpg
  2011
 • /foto/409/409300m.jpg
  2011
 • /foto/407/407974m.jpg
  2011
 • /foto/409/409567m.jpg
  2011
 • /foto/410/410600m.jpg
  2011
 • /foto/421/421663m.jpg
  2011
 • /foto/430/430129m.jpg
  2011
 • /foto/430/430130m.jpg
  2011
 • /foto/3420/3420667m.jpg
  2012
 • /foto/3420/3420710m.jpg
  2012
 • /foto/3498/3498185m.jpg
  2012
 • /foto/3786/3786353m.jpg
  2013
 • /foto/3786/3786365m.jpg
  2013
 • /foto/3786/3786393m.jpg
  2013
 • /foto/3786/3786973m.jpg
  2013
 • /foto/3787/3787011m.jpg
  2013
 • /foto/3787/3787020m.jpg
  2013
 • /foto/4322/4322035m.jpg
  2013
 • /foto/4306/4306711m.jpg
  2013
 • /foto/4323/4323155m.jpg
  2013
 • /foto/4323/4323158m.jpg
  2013
 • /foto/4344/4344540m.jpg
  2014
 • /foto/4391/4391844m.jpg
  2014
 • /foto/4446/4446422m.jpg
  2014
 • /foto/4454/4454758m.jpg
  2014
 • /foto/4454/4454780m.jpg
  2014
 • /foto/4454/4454900m.jpg
  2014
 • /foto/4472/4472085m.jpg
  2014
 • /foto/4472/4472135m.jpg
  2014
 • /foto/4475/4475101m.jpg
  2014
 • /foto/4497/4497346m.jpg
  2014
 • /foto/4527/4527790m.jpg
  2014
 • /foto/4527/4527863m.jpg
  2014
 • /foto/5195/5195260m.jpg
  2014
 • /foto/5202/5202441m.jpg
  2014
 • /foto/5202/5202442m.jpg
  2014
 • /foto/4548/4548299m.jpg
  2014
 • /foto/4552/4552579m.jpg
  2014
 • /foto/4814/4814715m.jpg
  2014
 • /foto/4876/4876600m.jpg
  2014
 • /foto/4876/4876601m.jpg
  2014
 • /foto/4876/4876612m.jpg
  2014
 • /foto/5109/5109301m.jpg
  2014
 • /foto/5127/5127609m.jpg
  2014
 • /foto/5286/5286513m.jpg
  2015
 • /foto/5286/5286514m.jpg
  2015
 • /foto/5307/5307657m.jpg
  2015
 • /foto/5312/5312488m.jpg
  2015
 • /foto/5312/5312498m.jpg
  2015
 • /foto/5312/5312508m.jpg
  2015
 • /foto/5320/5320317m.jpg
  2015
 • /foto/5320/5320318m.jpg
  2015
 • /foto/5321/5321269m.jpg
  2015
 • /foto/5321/5321859m.jpg
  2015
 • /foto/5309/5309639m.jpg
  2015
 • /foto/5311/5311319m.jpg
  2015
 • /foto/6566/6566673m.jpg
  2017
 • /foto/6566/6566676m.jpg
  2017
 • /foto/6575/6575464m.jpg
  2017
 • /foto/6575/6575502m.jpg
  2017
 • /foto/6595/6595089m.jpg
  2017
 • /foto/6577/6577138m.jpg
  2017
 • /foto/6586/6586147m.jpg
  2017
 • /foto/6588/6588120m.jpg
  2017
 • /foto/6962/6962639m.jpg
  2017
 • /foto/6962/6962640m.jpg
  2017
 • /foto/6962/6962641m.jpg
  2017
 • /foto/6989/6989764m.jpg
  2017
 • /foto/6989/6989765m.jpg
  2017
 • /foto/7055/7055811m.jpg
  2018
 • /foto/7071/7071826m.jpg
  2018
 • /foto/7071/7071827m.jpg
  2018
 • /foto/7072/7072544m.jpg
  2018
 • /foto/7244/7244589m.jpg
  2018
 • /foto/7244/7244590m.jpg
  2018

Zbigniew Waluś°

Poprzednie: Trasy rowerowe (różne) Strona Główna Następne: Żmijowiec (1153 m n.p.m.)


Zbigniew Waluś | 2017-09-26 18:02:06
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - Jerzy Szmit, informuje dlaczego projekt rewitalizacji linii 322 nie może być obecnie zrealizowany i dlaczego nie będzie przywróconego ruchu pasażerskiego. Wspomnianą w liście interpelacyjnym linią nr 322 zarządza PKP PLK od km -2,775 do km 24,622. Na odcinku od km -2,755 do km 9,330 odbywa się ruch pociągów towarowych, a na jej pozostałej długości linia jest nieczynna (ruch kolejowy został zawieszony w 2005 r.). Obecnie na czynnym odcinku trwają prace utrzymaniowo-naprawcze. Realizacja prac na przedmiotowej linii kolejowej została przewidziana w ramach projektu „Rewitalizacja linii nr 322 Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie”, który znajduje się na liście rezerwowej zadań planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) objętych Krajowym Programem Kolejowym do 2023 r. (KPK). Projekt aktualnie nie ma zapewnionego finansowania, niemniej PKP PLK wyraża gotowość do jego realizacji w sytuacji przypisania do zadania odpowiedniej kwoty alokacji środków pochodzących z RPO WD przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Przywrócenie ruchu na nieczynnej części linii kolejowej wymagałoby przeprowadzenia prac związanych m.in. z: remontem toru głównego zasadniczego oraz przejazdów kolejowych, remontem infrastruktury pasażerskiej (tj. perony, wiaty), czy wycinką drzew i krzewów na długości całej linii w pasie 15 m od skrajnego toru. Przewidywana wartość prac koniecznych do przeprowadzenia zgodnie z KPK wynosiłaby ponad 94 mln zł. Zgodnie z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa dolnośląskiego” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie przewiduje do 2025 r. wznowienia ruchu pasażerskiego na przedmiotowej linii kolejowej – informuje podsekretarz stanu. W Planie Transportowym omawiana linia przewidywana jest do włączenia do sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w trzecim scenariuszu sieci jako linia uzupełniająca (o niższej częstotliwości kursowania), gdzie wznowienie pracy eksploatacyjnej planowane jest od 2025 r. Dodatkowo w odniesieniu do pytań o przejęcie linii kolejowej nr 322 przez samorząd województwa dolnośląskiego oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla samorządu dowiadujemy się, że w chwili obecnej nie są prowadzone rozmowy z samorządem na temat przejęcia linii kolejowej. KPK jest dokumentem zawierającym listę wszystkich inwestycji PKP PLK realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zarówno unijnych jak i krajowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Program określa również cele i priorytety inwestycyjne oraz źródła finansowania projektów. Lista projektów PKP PLK ujętych w KPK, które przewidziane są do realizacji w ramach RPO, powstała w oparciu o wysokość dostępnej alokacji środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i możliwych do zaangażowania środków krajowych, które dopełniają montaż finansowy poszczególnych projektów. W związku z powyższym realizacja projektów z listy rezerwowej, do których należy rewitalizacja przedmiotowej linii kolejowej, nie jest możliwa bez zwiększenia wysokości powyższych źródeł (przede wszystkim zwiększenia środków w danym RPO na inwestycje kolejowe) lub uzyskania oszczędności w projektach z listy podstawowej. Obecnie nie występują oszczędności ani nie jest możliwe zwiększenie środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach RPO. Sama zmiana zarządcy danej linii kolejowej nie spowoduje zwiększenia puli środków przeznaczonych na inwestycje, a w konsekwencji nie umożliwi finansowania i realizacji przedmiotowej inwestycji - wyjaśnia podsekretarz stanu.