Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Hałda odpadów poflotacyjnych
 
 
 
 
  ID: 6518640

Zakłady Chemiczne Inco-Veritas (dawne)

Zakład Wzbogacania Kopalnych Surowców Chemicznych OGORZELECBudowa
1948
Status
Istnieje częściowo
Likwidacja
2011
 
Zakład Wzbogacania Kopalnych Surowców Chemicznych "Ogorzelec" w Ogorzelcu został powołany do życia w 1957 r. przez Ministra Przemysłu Chemicznego na bazie wcześniej działających tu zakładów wydobywczych i przetwórczych. W latach 1948-1949, na bazie przedsiębiorstwa poniemieckiego, został przystosowany przez pobliskie Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach do produkcji i wzbogacania rudy uranowej. W 1955 r. nadano mu nazwę "Sudeckie Zakłady Górnicze - Zakład Przeróbki Rud w Ogorzelcu". Z dniem 1 stycznia ...
Zakład Wzbogacania Kopalnych Surowców Chemicznych "Ogorzelec" w Ogorzelcu został powołany do życia w 1957 r. przez Ministra Przemysłu Chemicznego na bazie wcześniej działających tu zakładów wydobywczych i przetwórczych. W latach 1948-1949, na bazie przedsiębiorstwa poniemieckiego, został przystosowany przez pobliskie Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach do produkcji i wzbogacania rudy uranowej. W 1955 r. nadano mu nazwę "Sudeckie Zakłady Górnicze - Zakład Przeróbki Rud w Ogorzelcu". Z dniem 1 stycznia 1956 r. podporządkowano go Instytutowi Metali Nieżelaznych w Gliwicach, który otworzył tutaj "Zakład Doświadczalny Przeróbki Rud Ogorzelec". W rok potem zakład przejęło Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych w Warszawie, w ramach którego powołano omawianą tu instytucję. Zakład Wzbogacania Kopalnych Surowców Chemicznych "Ogorzelec" w Ogorzelcu już w założeniach posiadał charakter zakładu doświadczalnego. Jeszcze w 1957 r. uruchomiono w nim pierwszą w Polsce produkcję baru metalicznego z barytu wydobywanego w Boguszowie. W latach 1958-1960 zakład rozbudowano i przystosowano do doświadczalnej rafinacji rudy siarkowej wydobywanej pod Tarnobrzegiem. Pierwsza dostawa rudy siarkowej z kopalni Piaseczno dojechała 17 stycznia 1958 r. Rudę składowano na hałdach i transportowano do zakładu taśmociągami. Dziennie zakład produkował do 30 ton siarki rafinowanej. Produkcję prowadzono metodą flotacyjno-filtracyjną. Produktem ubocznym rafinacji był klinkier portlandzki z wypalenia glinokrzemianów z rudy siarki. Po opracowaniu metody rafinacji rudy na skalę przemysłową w kombinacie w Machowie, dalsze istnienie zakładu w Ogorzelcu stało się niecelowe (przywóz rudy siarkowej z odległości blisko 600 km). Dlatego 1 lipca 1969 r. zakład zlikwidowano, a jego majątek przejęły Zjednoczone Zakłady Gospodarcze "Inco" pod nazwą Inco-Veritas Ogorzeleckie Zakłady Chemiczne SA. Dokumentację pracowniczą i technologiczną przejęły Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie. Oddział Inco-Veritas zajmował się hurtowym handlem farbami i lakierami. Jeszcze do 2001 r. do zakładu lakiery były dostarczane koleją. Od 2003 r. Oddział zajmował się sprzedażą chemii budowlanej i produkował masę asfaltową, masę asfaltowo-kauczukową do izolacji przeciwwilgociowych, środki ochrony drewna. Do produkcji mas asfaltowych INCO rozpoczęło wydobycie amfibolitu w kamieniołomie Ogorzelec i właśnie wydobycie kruszywa stało się głównym przedmiotem działalności oddziału spółki INCO, które prowadzone jest do dzisiaj a INCO (czyli Stowarzyszenie Civitas Christiana) jest nadal właścielem kopalni. Dawny zakład przeróbczy zlikwidowano, a od 2011 r. na terenie byłego oddziału ZZG "Inco" działa inny inwestor zajmujący się gospodarką odpadami.

(moose - różne źródła)
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

  • Data: 1960
    komentarze: 0
    W zakładach siarkowych.
  • Data: 1969
    komentarze: 0
    Zakład Wzbogacania Kopalnych Surowców Chemicznych "Ogorzelec".