MENU
Widok z Placu Zamkowego na zrujnowany Zamek i kościół św. Jadwigi.

Dodał: kate16° - Data: 2007-03-02 13:27:30 - Odsłon: 5144
Lata 1800-1835


Zamek brzeski jest zabytkiem wyjątkowym. Zaliczany do klasy "0" jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku a brama główna zamku porównywana wartością architektoniczną do kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. Obecny kształt zamku pochodzi z przebudowy i rozbudowy przeprowadzonej w latach 1532 - 1560, a niewątpliwie inspiracją tej budowli był krakowski Wawel.
Pierwsze wzmianki o istnieniu w Brzegu zamku książęcego pochodzą z 1235 roku. Był to niewielki dwór gotycki, będący siedzibą namiestnika książęcego a dla książąt wrocławskich stanowił miejsce postoju podczas podróży. Innego znaczenia nabiera po wyodrębnieniu się w 1311 roku księstwa brzeskiego i utworzeniu tu rezydencji książąt brzeskich istniejącej aż do wymarcia lini piastowskiej w 1675 roku. Dużej przebudowy zamku dokonał w latach 1360 - 1370 książę Ludwik I. Fragmenty murów tego zamku do dziś są widoczne w skrzydle południowym.
W roku 1532 książę Fryderyk II rozpoczyna przebudowę a następnie rozbudowę zamku w stylu renesansowym. Inspiracją jest niewątpliwie krakowski Wawel. Książę sprowadza do Brzegu włoskich architektów Jakuba i Franciszka Parrów oraz Bernarda Niurona. Prace budowlane prowadzono w szybkim tępie. W latach 1541 - 1544 wzniesiono skrzydło południowe (od placu Moniuszki), w 1544 - 1547 skrzydło wschodnie (od placu zamkowego). Skrzydło północne powstaje po umocnieniu grząskiego terenu (od strony Odry),dopiero po wbiciu kilkuset dębowych pali i osadzeniu ich na twardym podłożu można było stawiać fundamenty. W roku 1547 umiera książę Fryderyk II a głównym realizatorem prac jest jego syn Jerzy II. Dzięki niemu zamek otrzymuje wspaniałe renesansowe wykończenie architektoniczne i artystyczne dzięki którym podziwiany był przez współczesnych i potomnych. Prace budowlane trwały do roku 1560 a wykończeniowe do 1582r.
Obecnie siedziba Muzeum Piastów Śląskich

 • /foto/141/141435m.jpg
  1700 - 1800
 • /foto/335/335857m.jpg
  1750 - 1775
 • /foto/335/335990m.jpg
  1750 - 1775
 • /foto/7869/7869202m.jpg
  1755 - 1760
 • /foto/301/301316m.jpg
  1850 - 1930
 • /foto/4679/4679110m.jpg
  1853 - 1886
 • /foto/5120/5120811m.jpg
  1898
 • /foto/174/174354m.jpg
  1899
 • /foto/187/187260m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/411/411642m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/3517/3517330m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/241/241995m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/262/262399m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3519/3519223m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3746/3746214m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3313/3313149m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/69/69213m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/194/194812m.jpg
  1905
 • /foto/3517/3517314m.jpg
  1905
 • /foto/3519/3519164m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/3519/3519410m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/346/346616m.jpg
  1907
 • /foto/3668/3668694m.jpg
  1909
 • /foto/368/368429m.jpg
  1925 - 1928
 • /foto/325/325850m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/5280/5280959m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/275/275634m.jpg
  1931
 • /foto/3450/3450586m.jpg
  1938
 • /foto/415/415349m.jpg
  1939
 • /foto/5848/5848631m.jpg
  1939
 • /foto/5262/5262977m.jpg
  1940 - 1945
 • /foto/255/255910m.jpg
  1943
 • /foto/415/415319m.jpg
  1945 - 1946
 • /foto/98/98436m.jpg
  1950 - 1957
 • /foto/5874/5874357m.jpg
  1966
 • /foto/175/175386m.jpg
  1970 - 1979
 • /foto/407/407926m.jpg
  1974 - 1978
 • /foto/6009/6009735m.jpg
  1975 - 1980
 • /foto/69/69977m.jpg
  2005
 • /foto/69/69982m.jpg
  2005
 • /foto/87/87937m.jpg
  2006
 • /foto/87/87938m.jpg
  2006
 • /foto/87/87945m.jpg
  2006
 • /foto/99/99486m.jpg
  2006
 • /foto/99/99487m.jpg
  2006
 • /foto/108/108404m.jpg
  2006
 • /foto/138/138915m.jpg
  2007
 • /foto/182/182849m.jpg
  2007
 • /foto/7172/7172669m.jpg
  2010
 • /foto/3857/3857327m.jpg
  2013
 • /foto/5729/5729308m.jpg
  2015
 • /foto/5729/5729361m.jpg
  2015
 • /foto/5729/5729374m.jpg
  2015
 • /foto/5729/5729376m.jpg
  2015
 • /foto/5730/5730547m.jpg
  2015
 • /foto/5730/5730548m.jpg
  2015
 • /foto/5730/5730549m.jpg
  2015
 • /foto/5730/5730550m.jpg
  2015
 • /foto/7214/7214596m.jpg
  2018
 • /foto/7789/7789204m.jpg
  2018
 • /foto/7306/7306957m.jpg
  2018
 • /foto/7381/7381171m.jpg
  2018
 • /foto/7381/7381173m.jpg
  2018
 • /foto/7381/7381175m.jpg
  2018
 • /foto/7968/7968042m.jpg
  2019
 • /foto/7968/7968043m.jpg
  2019
 • /foto/7968/7968044m.jpg
  2019
 • /foto/7970/7970638m.jpg
  2019
 • /foto/7972/7972410m.jpg
  2019
 • /foto/7981/7981662m.jpg
  2019
 • /foto/7981/7981842m.jpg
  2019

Zbiory prywatne

Poprzednie: Dziedziniec Strona Główna Następne: Baza i tereny Wrobisu (dawna)


Elwom | 2014-07-11 10:07:35
Podczas wojny trzydziestoletniej podczas ostrzału miasta jeden z pocisków trafił w mury zamku. Bardzo wzburzyło to księżną Zofię Katarzynę, która napisała pismo do generała szwedzkiej armii - Lennart Torstens, aby nie prowadził działań wojennych w pobliżu zamku, aby go nie zniszczyć. Genarał zastosował się do pisma, co ocaliło zamek do 1741r. Wtedy to król pruski Fryderyk II Wielki nakazał zniszczyć zamek. Potem na terenie zamku urządzono karczmę. Następnie komnaty książęce przeznaczono na magazyny, zaś wyposażenie zamku wywieziono na wozach w kierunku Berlina. Źródło - "Zamki" Joanna Lamparska i Agnieszka Malik
sawa | 2019-05-05 11:12:00
Jednym z najdokładniejszych widoków zamku jest rycina z około roku 1800, nie zachowana, niestety, w oryginale i znana tylko z fotografii (Muz. Brzeg, archiwum fot., nr inw. 414). Pokazano na niej zamek od strony południowej (ryc. 5). Szczególnie interesująca jest tu wieża przy kaplicy św. Jadwigi, wprawdzie bez hełmu, ale pokazana z jej podziałami na kondygnacje (Jan Przała)