MENU
Unikatowa pocztówka przedstawiająca wieże widokową na Włodzickiej Górze oraz dawną gospodę w nieistniejącej wsi Fichtig (Sośnina)

Dodał: ragnar - Administrator° - Data: 2016-11-22 19:19:07 - Odsłon: 1464
Lata 1935-1939


Miejscowość Sośnina to przysiółek.
Kod GUS TERYT miejscowości Sośnina to 0854133.
Miejscowość podstawowa dla Sośnina to Dworki.
-------------------------------
Sośnina powstała prawdopodobnie w k. XVI lub na pocz. XVII w. jako kolonia Dworków w dobrach barona von Stillfrieda z Nowej Rudy. W okresie tym nastąpiła intensywna kolonizacja Wzgórz Włodzickich, założono wówczas wiele małych osad i przysiółków w sąsiedztwie. Sośnina też była małą osadą, chociaż w 1631 r. mieszkało tu 13 gospodarzy płacących podatki kośc. parafii w Nowej Rudzie. Później osada zmalała lub odłączono od niej część zagród, bowiem w 1748 r. wykazywano tylko 8 zagrodników i chałupników. Jednak już w 1787 r. mieszkało tu 22 zagrodników i chałupników, wśród nich było aż 18 tkaczy chałupników, a więc tkactwo było pod-stawą rozwoju osady. Nadal stanowiła własność barona von Stillfrieda. W 1. poł. XIX w. S. powiększyła się jeszcze, bowiem w 1825 r. były tu już 32 domy. Znacznie wzrosła też liczba mieszkańców Sytuacja taka utrzymywała się do ostatniej wojny, chociaż S. przez cały czas była tylko kolonią Dworków.
Po 1945 r. bardzo szybko postępował proces wyludniania osady, która nawet zasiedlona została tylko częściowo. Ob. pozostały tylko ślady po rozebranych bud. oraz krzyż na rozstajach dróg pod grzbietem. Sośnina jest zanikającą osadą nie posiadającą żadnych perspektyw rozwojowych. Trudne warunki glebowo-klimatyczne nie sprzyjają też rolnictwa. Nawet nazwa osady wyszła już praktycznie z użycia. [ - ]
Od 1948 r. Sośnina była i jest przysiółkiem wsi Dworki. [Stan]

 • /foto/7667/7667990m.jpg
  1913 - 1918
 • /foto/428/428004m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/440/440572m.jpg
  1936 - 2010
 • /foto/4368/4368372m.jpg
  1952 - 1953
 • /foto/440/440573m.jpg
  2003
 • /foto/3371/3371776m.jpg
  2012
 • /foto/3472/3472173m.jpg
  2012
 • /foto/5435/5435051m.jpg
  2012
 • /foto/7578/7578631m.jpg
  2018

Aukcje internetowe

Poprzednie: 2015 - 2017 Remont dworu Strona Główna Następne: Wieża ciśnień (dawna) - Zamek wodny


ragnar - Administrator | 2016-11-22 19:20:40
Absolutny unikat!! Pierwsze przedwojenne zdjęcie opisanego obiektu na pocztówce z nieistniejącej wsi Sośnina!!