MENU
Most Pomorski. Widok, jak przypuszczam, z wieży kościoła św. Elżbiety. Zdjęcie pochodzi z książki "Zieleń Wrocławia" - Własysław Strojny, Ossolineum 1975

Dodał: msawa° - Data: 2004-07-11 14:12:37 - Odsłon: 5096
Rok 1975


Mosty Pomorskie - zespół trzech wrocławskich mostów (Północny, Środkowy i Południowy) łączących północny i południowy brzeg Odry ze znajdującą się pomiędzy nimi Kępą Mieszczańską. Przeprawa z południowego brzegu Odry na Kępę Mieszczańską istniała w tym miejscu już w XIV wieku i związana była z wybudowanymi tu, na południowej odnodze Odry, młynami. Aż do XIX wieku system jazów i tam, regulujący pracę znajdujących się w tym rejonie młynów, foluszy i innych zakładów przemysłowych wykorzystujących energię płynącej rzeki powiązany był z drewnianymi mostami, umożliwiającymi przemieszczanie się pomiędzy obydwu brzegami rzeki, a także dostarczanie surowców i odbiór produktów z tych młynów. Pod koniec wieku XIX system ten stał się już niewystarczająco wydolny i istniejącą w tym czasie przeprawę przebudowano. Najpierw, w roku 1879, zbudowano krótki jednoprzęsłowy most nad śluzą przy południowym brzegu Kępy Mieszczańskiej - dziś most ten nosi nazwę mostu Pomorskiego Środkowego. W latach 1904-1905 u wylotu ulicy Odrzańskiej przerzucono kamienny most Pomorski Południowy, dokładnie w osi mostu Środkowego. Jest to trójprzęsłowa konstrukcja kamienna, neoromańsko-secesyjna. Przy południowym przyczółku mostu, po obu stronach jezdni, ustawiono niewielkie pawilony mieszczące małe sklepiki lub zakłady usługowe; swą formą przypominają one strażnice, w których pobierano myto za przejazd mostem, choć roli strażnic nigdy nie pełniły. Sześćdziesięciometrowa kamienna balustrada mostu ozdobiona była trzema parami wieżyczek z latarniami; wieżyczki te - pomimo że uzupełniały architekturę mostu - zostały po II wojnie światowej zlikwidowane, a później na ich pilastrach od strony wschodniej podwieszono rury ciepłownicze, jeszcze bardziej oszpecające jego wygląd.

Most Północny, z Kępy Mieszczańskiej na północny brzeg Odry Północnej, powstał dopiero w roku 1930 nad jazem regulującym poziom wody dla zbudowanej tu pięć lat wcześniej północnej elektrowni wodnej. Ma on nitowaną stalową konstrukcję blachownicową, długość około 85 i szerokość 20 metrów. Przy okazji jego budowy przebudowano (m.in. poszerzono) most Pomorski Środkowy.

Mosty Pomorskie, w odróżnieniu od sąsiednich Uniwersyteckich przetrwały bez większych zniszczeń oblężenie Festung Breslau w 1945 pomimo, że Północny został uszkodzony bezpośrednim trafieniem bombą lotniczą. W 1953 most Pomorski Północny przeszedł remont kapitalny, a w 1984 przebudowano jego chodniki i balustrady. ( Źródło: Wikipedia)

Most Pomorski Środkowy (na przekopie Śluzy Mieszczańskiej)
Długość: 17 m
Szerokość:
- całkowita 17,2-20,5 m
- jezdni 11,7-14,4 m
- chodników 2×3,1 m
Rozpiętość przęseł: nieregularne, od 6,1 do 14,9

 • /foto/5642/5642349m.jpg
  1903
 • /foto/5724/5724155m.jpg
  1903
 • /foto/17/17552m.jpg
  1904 - 1910
 • /foto/3/003069m.jpg
  1905 - 1920
 • /foto/55/55515m.jpg
  1905 - 1920
 • /foto/178/178026m.jpg
  1907
 • /foto/435/435845m.jpg
  1907 - 1910
 • /foto/361/361363m.jpg
  1909
 • /foto/212/212484m.jpg
  1910 - 1914
 • /foto/245/245926m.jpg
  1910 - 1914
 • /foto/280/280078m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/13/13075m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/23/23164m.jpg
  1915
 • /foto/1/001749m.jpg
  1920
 • /foto/10/10035m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/92/92368m.jpg
  1930
 • /foto/113/113046m.jpg
  1930
 • /foto/106/106854m.jpg
  1930 - 1933
 • /foto/376/376633m.jpg
  1930 - 1936
 • /foto/13/13265m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/354/354669m.jpg
  1934
 • /foto/5/005995m.jpg
  1934 - 1935
 • /foto/380/380572m.jpg
  1936
 • /foto/3403/3403361m.jpg
  1945
 • /foto/114/114360m.jpg
  1945
 • /foto/53/53365m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/233/233651m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/431/431868m.jpg
  1946
 • /foto/347/347019m.jpg
  1947 - 1949
 • /foto/268/268757m.jpg
  1948 - 1950
 • /foto/181/181218m.jpg
  1948 - 1956
 • /foto/302/302367m.jpg
  1949 - 1950
 • /foto/17/17381m.jpg
  1950 - 1953
 • /foto/254/254980m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/183/183695m.jpg
  1951
 • /foto/208/208219m.jpg
  1953
 • /foto/386/386895m.jpg
  1957 - 1958
 • /foto/10/10451m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/5049/5049095m.jpg
  1964 - 1968
 • /foto/413/413549m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/242/242387m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/61/61122m.jpg
  1984
 • /foto/25/25079m.jpg
  1990 - 2000
 • /foto/9/9937m.jpg
  1995
 • /foto/382/382101m.jpg
  1997
 • /foto/171/171335m.jpg
  2000
 • /foto/22/22495m.jpg
  2003
 • /foto/5/005280m.jpg
  2004
 • /foto/11/11172m.jpg
  2004
 • /foto/7/7890m.jpg
  2004
 • /foto/7/7894m.jpg
  2004
 • /foto/7/7896m.jpg
  2004
 • /foto/8/8295m.jpg
  2004
 • /foto/9/9804m.jpg
  2004
 • /foto/12/12005m.jpg
  2004
 • /foto/7/7897m.jpg
  2004
 • /foto/125/125598m.jpg
  2004
 • /foto/26/26010m.jpg
  2004
 • /foto/26/26662m.jpg
  2004
 • /foto/24/24731m.jpg
  2004
 • /foto/24/24732m.jpg
  2004
 • /foto/27/27181m.jpg
  2004
 • /foto/112/112277m.jpg
  2005
 • /foto/125/125014m.jpg
  2006
 • /foto/6272/6272949m.jpg
  2007
 • /foto/166/166290m.jpg
  2007
 • /foto/210/210748m.jpg
  2008
 • /foto/280/280650m.jpg
  2009
 • /foto/310/310729m.jpg
  2010
 • /foto/369/369375m.jpg
  2010
 • /foto/369/369380m.jpg
  2010
 • /foto/330/330308m.jpg
  2010
 • /foto/330/330453m.jpg
  2010
 • /foto/330/330454m.jpg
  2010
 • /foto/330/330828m.jpg
  2010
 • /foto/334/334962m.jpg
  2010
 • /foto/343/343551m.jpg
  2010
 • /foto/384/384087m.jpg
  2011
 • /foto/5955/5955544m.jpg
  2011
 • /foto/6654/6654542m.jpg
  2016

Zieleń Wrocławia Władysław Strojny , Ossolineum 1975

Poprzednie: Mosty Warszawskie Strona Główna Następne: Rzeźnia (dawna)


msawa | 2004-07-11 14:14:42
Polecam porównanie tej panoramy z panoramą z innych lat. Lata 1905÷1915 oraz lata 30-te