MENU
Fragment stacji uzdatniania wody, widok z zapory.

Dodał: dasio1974° - Data: 2016-07-10 12:17:56 - Odsłon: 230
02 lipca 2016

Data: 2016:07:02 19:06:30   ISO: 500   Ogniskowa: 161 mm   Aparat: Canon EOS 1200D   Przysłona: f/5.6   Ekspozycja: 1/250 s  


„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
Źródłem wody surowej jest zaporowy Zbiornik Lubachowski o pojemności 8 mln m3 i powierzchni 60 ha. Studnia
ujęciowa dla SUW „Lubachów” usytuowana jest w odległości 20 m od zapory.
Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, z ujęcia można pobrać maksymalnie 30 000 m3/d wody.
W chwili obecnej realizowany jest I etap przebudowy SUW
Docelowa wydajność stacji uzdatniania wody - po zakończeniu przebudowy - to Qśrd=6
000m3/d (Qhśr=250m3/h). Zaprojektowany układ technologiczny będzie umożliwiał ujmowanie i uzdatnianie
wody w maksymalnej ilości Qmaxd=8 400 m3/d (Qhmax=350m3/h).
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane m.in.:
• przebudowę budynku filtrów w zakresie instalacji ozonowania i filtrów węglowych oraz instalacji osuszania
powietrza,
• budowę kolumny ozonowania wraz z fundamentem,
• przebudowę budynku osadników i chemicznego w zakresie instalacji wentylacyjnych i osuszania powietrza,
• likwidację dwóch budynków magazynowych,
• likwidację poletek osadu pokoagulacyjnego (3 szt.),
• likwidację komory pomiarowej,
• przebudowę istniejących odstojników wód popłucznych,
• przebudowę budynku stacji odwadniania osadu i pompowni wody surowej,
• likwidację oraz przebudowę części istniejących sieci kanalizacji deszczowej,
• budowę nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej,
• likwidację istniejących oraz wykonanie nowych linii kablowych energetycznych nn zasilających i sterowniczych
oraz oświetlenia terenu,
• wykonanie placu manewrowego z płyt ażurowych oraz przebudowę istniejącego.
źródło:

 • /foto/5762/5762058m.jpg
  2014
 • /foto/5082/5082632m.jpg
  2014
 • /foto/5082/5082637m.jpg
  2014
 • /foto/5638/5638573m.jpg
  2015
 • /foto/6025/6025891m.jpg
  2016
 • /foto/6152/6152940m.jpg
  2016
 • /foto/7763/7763654m.jpg
  2019
 • /foto/7763/7763655m.jpg
  2019
 • /foto/7763/7763656m.jpg
  2019

dasio1974°

Poprzednie: Dom nr 27-29 Strona Główna Następne: Dom nr 31-33