MENU
Fragment ortofotomapy z nałożonym filtrem georadaru Lidar. Widoczny jest szczyt Grodczyn (802,9 m npm) i miejsca - kilkanaście wypłaszczeń po nieistniejących domach w dawnej kolonii Grodziec. Po prawej stronie widać wyrobiska kamieniołomu wapienia. Doskonale widać również kamienne groble, które grodziły pola tamtejszych rolników, znajdujące się na stromym, wówczas niezalesionym zboczu Grodczyna. Źródło: geoportal.gov.pl

Dodał: moose° - Data: 2016-06-07 00:41:20 - Odsłon: 1832
Rok 2016


Pomiędzy wioskami Leśna i Zielone Ludowe na wzgórzu Grodczyn (Ratschenberg, 803 m npm.) przez ponad 100 lat istniała niewielka kolonia ok. 20 domów. Kolonia po wojnie otrzymała w 1948 r. (MP 1948 nr 78 poz. 692) nazwę Grodziec, wcześniej spotykano się z nazwą Raczyn, bądź Racimberk - będącymi fonetycznym tłumaczeniem nazwy niemieckiej, która pochodziła od wspomnianego wzgórza. Zamieszkana była przez ubogich rolników - każde gospodarstwo miało działkę gruntu na południowych zboczach (wówczas niezalesionych) Grodczyna. Z pewnością sporo mieszkańców pracowało również w kamieniołomie i wapienniku we wschodniej części kolonii - tak zresztą na powojennych mapach nazywały się pozostałości wioski "Wapiennik Grodziec". Administracyjnie podlegał Lewinowi, a wyludniać Grodziec zaczął się już po II wojnie światowej, by zaniknąć w połowie lat 60. (moose)

 • /foto/6113/6113817m.jpg
  1915 - 1925
 • /foto/7947/7947741m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/8317/8317451m.jpg
  2019
 • /foto/8317/8317461m.jpg
  2019
 • /foto/8317/8317469m.jpg
  2019

www.geoportal.gov.pl

Poprzednie: Dom nr 57 Strona Główna Następne: Dom nr 53c


gdzienogiponiosa.eu | 2019-11-12 22:31:13
Jeden z przewodników po Parku Narodowym Gór Stołowych powiedział mi, że wieś nazywała się Raczyn- od niemieckiej nazwy góry.
moose | 2019-11-12 23:07:48
Tak, napisałem o tym w opisie kolonii.
gdzienogiponiosa.eu | 2019-11-12 23:09:17
Faktycznie, umknęło mi przy czytaniu :)