MENU
Ulica Osobowicka z widocznym mostem kolejowym na Odrze, cmentarzem i portem przy ul. Kleczkowskiej.

Dodał: POLI° - Data: 2004-02-07 22:20:33 - Odsłon: 20455
Rok 1931


Most w km 5+845 linii nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny. Most przeprowadza tory linii kolejowej nad korytem Odry i terenem zalewowym. Każdy z dwu torów ułożony jest na niezależnych od siebie konstrukcjach. Tory ułożone są w prostej. Przyczółki mostu znajdują się w km 5+617 i km 6+073. Szerokość koryta Odry pod mostem wynosi 90m. Światło mostu pomiędzy dnem rzeki a spodem przęseł wynosi 14,7 m. Średnie światło pod mostem do zwierciadła wody wynosi 9-10 m. Most powstał w latach 1855-56 jako jednotorowy (w zakresie toru nr2) i był w późniejszym okresie kilkakrotnie przebudowywany. Konstrukcja mostu dla toru nr 1 pochodzi prawdopodobnie z roku 1895. Kształt mostu przed ostatnią przebudową wynika z odbudowy po zniszczeniach wojennych przeprowadzonej w latach 1947-1961. Most posiada 31 podpór, w tym 2 przyczółki, dwa filary nurtowe, filary wahaczowe pod torem nr 1, filary zwykłe w torze nr 2.
Przesła nad korytem rzeki:
- w torze nr 1 (wschodni) - dwa stalowe spawano-nitowane, kratownicowe (paraboliczny pas górny, jazda dołem), prawdopodobnie z 1961 roku - zastąpiły przedwojenną, ciągłą, dwuprzęsłową kratownicę. Rozpiętość pierwszego przęsła 61,8 m. Rozpiętość drugiego przęsła 67,5 m.
- w torze nr 2 (zachodni) - trzy stalowe przęsła kratownicowe - przęsło nr 1 prawdowopodobnie z 1961 r., a przęsła 2 i 3 zostały przełożone z rozebranej części mostu nad terenem zalewowym w torze nr 1 i zastąpiły istniejące w tym miejscu dwie, jednoprzęsłowe kratownice (ok. 1961 r.). Przęsło nr 1 to kratownica o parabolicznym pasie górnym o rozpiętości 61,8 m, identyczne jak przęsło nr 1 w torze nr 1. Przęsło nr 2 i nr 3 to kratownice słupkowo-krzyżulcowe, pomosty z jezdnią otwartą, o długości 32,7 m każdy.
Przęsła nad terenem zalewowym:
- w torze nr 1 - pierwotnie znajdowały się tu stalowe, nitowane kratownice słupkowo-krzyżulcowe (takie jak przesła nurtowe 2 i 3 w torze nr 2), które po 1961 r. zastąpiono przęsłami żelbetowymi, belkowymi, ciągłymi. Występuje 8 konstrukcji dwuprzęsłowych i 4 konstrukcje trójprzęsłowe rozmieszczone w czterech grupach po trzy w układzie 2+3+2 przęsła.
- w torze nr 2 - pierwotnie znajdowało się tu 28 ceglanych przęseł sklepionych podzielonych na cztery grupy po 7 filarów grupowych. Rozpiętości sklepień wynosiły około 10,3 m. Podczas przebudowy ok. 1960 r. zastąpione żelbetowymi, belkowymi przęsłami o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Zastosowano wówczas eksperymentalne rozwiązanie z „samonośnym” zbrojeniem, do którego mocowane były szalunki. Jako podpory dla przęseł wykorzystano zmodyfikowane istniejące filary kamienno-ceglane i przyczółek nr2. Rozpiętości przęseł wynoszą 10,6 m.
Most Poznański został gruntownie przebudowany w latach 2012-2014 - szczegóły w podobiekcie
(moose - dane za Projektem Budowlanym Modernizacji linii kolejowej E59, Wrocław, marzec 2009 r.)

Uroczyste otwarcie magistrali poznańskiej nastąpiło w dniu 27 października 1856 roku. Wtedy to wyruszył przyozdobiony kolorowo pociąg z Wrocławia do Poznania. Wśród kilkuset oficjeli obecni byli:
- minister handlu Heydt
- dyr. kolei górnośląskiej Löbbecke
- prezydent naczelny Śląska baron Schleinitz
- naczelny inżynier Rosenbaum
Pociąg stanął w Poznaniu o 13.00 gdzie zabrał w drogę powrotną do Wrocławia gości z Poznania i wyruszył o 18.00
b/h/2009

"..Sześć przęseł wielkiego mostu kratowego na Odrze rozerwane i zwalone do wody. Przęsła te stworzyły zator dla płynących po rzece bali wszelkiego rodzaju, odpadków drzewnych, części połamanych mebli, podziurawionych łódek z pływającymi bosakami itp., wśród których widniały nagie czaszki i kości ludzkie. Przechodząc nad głównymi nurtami po uginającej się i zalewanej wodą desce, wyłowiłem bosak i zanurzyłem go do dna celem zmierzenia głębokości wody, a kiedy wyciągnąłem bosak, na haku jego wisiał kawałek ręki z palcami obgryzionymi widocznie przez ryby"
Tadeusz Mikulski - "Pierwszy dzień" - "Trudne dni" 1961 TMW

27 kwietnia 1947 roku odbudowano na stałe wielki, wieloprzęsłowy most kratowy przez Odrę, pomiędzy stacjami Wrocław Popowice i Wrocław Osobowice. Zadanie było bardzo trudne. Polska zobowiązała się na konferencji międzynarodowej przygotować na 4 maja 1947 roku dla pociągów bezpośredniej komunikacji przechodzącą przez Wrocław trasę: Sztokholm - Praga - Bazylea. Na tej trasie leżał pod Wrocławiem zniszczony most przez Odrę. W tym miejscu należało przeciągnąć odbudowane przęsło mostowe o długości przeszło 60 metrów w poprzek koryta rzeki na wysokości 12 metrów ponad nią. Przeciągająca się zima i gwałtowna powódź uniemożliwiły budowanie w rzece stosowanych zwykle w takich wypadkach jarzm i rusztowań; więc gdy termin umowy się zbliżał, a wody nie opadały, polski inżynier kolejowy opracował śmiały projekt przesunięcia wielkiej kratownicy przez rzekę na wysokiej podporze skonstruowanej na pływającej barce. W dniu 17 kwietnia 1947 roku projekt ten został zrealizowany. Wielka kratownica mostu, zgodnie z obliczeniami projektodawcy, została w ciągu 90 minut przeciągnięta przez całą szerokość rzeki w oczach zalegającej oba brzegi Odry publiczności i zgromadzonych licznych przedstawicieli prasy i świata naukowego oraz ekipy operatorów filmowych.
bonczek/hydroforgroup/2010 - fragment "Dolny Śląsk" 1948

 • /foto/5433/5433109m.jpg
  1857 - 1870
 • /foto/7874/7874040m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/7874/7874044m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/305/305807m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4434/4434103m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/3943/3943608m.jpg
  1930 - 1944
 • /foto/6117/6117087m.jpg
  1931
 • /foto/6210/6210902m.jpg
  1931
 • /foto/133/133242m.jpg
  1933 - 1937
 • /foto/138/138028m.jpg
  1933 - 1937
 • /foto/3709/3709543m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/6670/6670102m.jpg
  1936 - 1937
 • /foto/5374/5374502m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/309/309393m.jpg
  1945
 • /foto/333/333170m.jpg
  1946 - 1948
 • /foto/390/390533m.jpg
  1947
 • /foto/3661/3661143m.jpg
  1947
 • /foto/34/34011m.jpg
  1947
 • /foto/25/25389m.jpg
  1981
 • /foto/6885/6885571m.jpg
  1987
 • /foto/257/257609m.jpg
  2000 - 2008
 • /foto/3/003171m.jpg
  2002
 • /foto/3/003150m.jpg
  2003
 • /foto/3/003676m.jpg
  2003
 • /foto/2/002807m.jpg
  2003
 • /foto/7/7212m.jpg
  2004
 • /foto/6/006872m.jpg
  2004
 • /foto/10/10463m.jpg
  2004
 • /foto/20/20873m.jpg
  2004
 • /foto/16/16711m.jpg
  2004
 • /foto/20/20866m.jpg
  2004
 • /foto/23/23401m.jpg
  2004
 • /foto/22/22310m.jpg
  2004
 • /foto/25/25799m.jpg
  2004
 • /foto/28/28941m.jpg
  2005
 • /foto/11/11341m.jpg
  2005
 • /foto/42/42831m.jpg
  2005
 • /foto/42/42833m.jpg
  2005
 • /foto/74/74588m.jpg
  2006
 • /foto/116/116179m.jpg
  2006
 • /foto/116/116180m.jpg
  2006
 • /foto/116/116181m.jpg
  2006
 • /foto/116/116182m.jpg
  2006
 • /foto/5373/5373613m.jpg
  2007
 • /foto/253/253813m.jpg
  2007 - 2008
 • /foto/210/210986m.jpg
  2008
 • /foto/229/229058m.jpg
  2008
 • /foto/257/257627m.jpg
  2008
 • /foto/257/257634m.jpg
  2008
 • /foto/259/259489m.jpg
  2008
 • /foto/259/259483m.jpg
  2008
 • /foto/277/277422m.jpg
  2009
 • /foto/330/330831m.jpg
  2010
 • /foto/363/363838m.jpg
  2011
 • /foto/380/380184m.jpg
  2011
 • /foto/390/390537m.jpg
  2011
 • /foto/390/390540m.jpg
  2011
 • /foto/3501/3501064m.jpg
  2011
 • /foto/3524/3524802m.jpg
  2011
 • /foto/3794/3794006m.jpg
  2011
 • /foto/3794/3794010m.jpg
  2011
 • /foto/3794/3794011m.jpg
  2011
 • /foto/3794/3794015m.jpg
  2011
 • /foto/385/385766m.jpg
  2011
 • /foto/4536/4536078m.jpg
  2012
 • /foto/3499/3499871m.jpg
  2012
 • /foto/4584/4584337m.jpg
  2013
 • /foto/3881/3881665m.jpg
  2013
 • /foto/4015/4015406m.jpg
  2013
 • /foto/4546/4546095m.jpg
  2013
 • /foto/4363/4363009m.jpg
  2014
 • /foto/4370/4370456m.jpg
  2014
 • /foto/4441/4441090m.jpg
  2014
 • /foto/5057/5057713m.jpg
  2014
 • /foto/5058/5058437m.jpg
  2014
 • /foto/5493/5493540m.jpg
  2015
 • /foto/5493/5493541m.jpg
  2015
 • /foto/5495/5495919m.jpg
  2015
 • /foto/5495/5495943m.jpg
  2015
 • /foto/6122/6122857m.jpg
  2016
 • /foto/6187/6187552m.jpg
  2016
 • /foto/7676/7676979m.jpg
  2018

Aukcje internetowe

Poprzednie: ul. Psie Budy Strona Główna Następne: Herby Wrocławia


PP | 2004-02-07 22:44:44
Mała uwaga - ul. KLECZKOWSKA przez E - nie przez Ę. Dość częsty błąd Wrocławian. Osada od której ulica wzięła nazwę to Kleczków, niem. Kletschkau.
jacekq | 2004-02-12 15:50:25
Nie całkiem masz rację - tuż po wojnie, na pierwszych planach miasta dzielnica i ulica zapisywane były Klęczków i Klęczkowska - możliwe, że błędnie, a możliwe też, że na Kleczków zmieniono później, zresztą na całym Dolnym Śląsku takie zmiany były częste (Księże Małe to było Cięże Małe, a Legnica - Lignica)
Gość: Neo[EZN] | 2004-02-12 16:02:19
Cięże Małe? A nie "Ciążyn Mały"?
jacekq | 2004-02-12 17:04:18
Cholera, no tak to właśnie jest, jak się człowiek spieszy. Coś mi kołacze się po głowie, że to Cięże gdzieś widziałem, bo skąd Księze, a nie nierzadko wymawiane Książe? Swoją drogą, to można by zrobić pokaźny słownik błędnie wymawianych nazw wrocławskich, np. Zaporowska, Kamińskiego :)
Gość: Neo[EZN] | 2004-02-12 17:17:06
Ostatnio o czymś podobnym pisałem na usenecie ;]
jacekq | 2004-02-12 17:57:08
To dorzuć jeszcze plac Społeczny
Neo[EZN] | 2004-02-13 03:09:01
pl.Społeczny uchwalili ponoć w zeszłym roku.
jacekq | 2004-02-13 08:56:16
O! Nie wiedziałem, trzeba to zatem sprawdzić (uchwałę znależć)
Kusy | 2004-02-19 16:14:20
Przeczytałem post na Usenecie. Większość rzeczy jest zrozumiała. Ale z Kromera to mnie po prostu zabiłeś - mieszkałem w tych okolicach 25 lat i zawsze potocznie mówiło się "plac Kromera". Nigdy nie zadałem sobie trudu spojrzenia na plan miasta, bo to było dla mnie opczywiste. Dzięki za uświadomienie, że istnieje Aleja Kromera a nie plac :-) Człowiek uczy się przez całe życie
Neo[EZN] | 2004-02-19 16:20:13
Spoko :) Gorzej, że niektóre osoby z np. ZDiK-u nie wiedzą o tym... (nazwisk nie będę wymieniał ;)
PP | 2004-02-12 20:02:07
Była wersja Klęczków i faktycznie wystepowała obocznie od dawien dawna, lecz kiedy przyjęto na koniec Kleczkowska od Kleczkowa to, jak pamiętam, przypomniano, że właśnie ta nazwa ma swoje uzasadnienie, bo pochodzi od kleci, czyli ubogich chałup chłopskich, (bodajże). Klęczków, natomiast kojarzy się z klęczeniem co ma słabe umocowanie w topografii i tradycji a wynika jedynie z fleksji języka.
PP | 2004-02-27 23:36:10
Księże Małe i Księże Wielkie to nazwy historyczne (XIV w.) wskazujące na książęcą własność tych majątków (wsi). Po II WŚ wprowadzono błędnie nazwy Ciążyn W. i M. co zniesiono w 1947.
Wrocławiak | 2004-05-13 16:19:42
Na jednej z tabliczek figuruje jeszcze nazwa Klęczkowska.
POLI | 2004-02-08 10:20:16
Dzięki.
ToMeK | 2004-02-08 12:31:19
Piękne zdjęcie. Widać ładnie konstrukcję mostu kolejowego - wschodni most był stalowy, a zachodni ceglany - zapewne był starszy, z czasów kiedy linia była jednotorowa. Dobrze widać również fortyfikacje osłaniające most od strony Osobowic. Dziś są tylko w szczątkowej postaci. Zastanawia mnie, co tam się dzieje na łące - jakaś giełda??? Może ktoś coś wie na ten temat, lub ma jakiś pomysł .
Gość: tadeusz | 2004-09-29 20:55:23
W opisie mamy "plac defilad", a wiec moze przygotowania do defilady?
gosc_nty | 2004-02-09 09:03:30
widac przygotowane wejsce na przystanek kolejowy przy moscie, jak widac nie byl uzytkowany
Gość: pawel | 2004-02-10 14:11:15
co kiedys miescilo sie w tych budynkach przy moscie ? teraz sa zawalone
Gość: bonczek | 2004-02-29 00:25:34
do prawego jest wejscie choc sufit sie obalił.Jiedys gdzies czytalem że gdy przejśc sie tam z licznikiem geigera - millera to ciekawych spostrzzen można dokonać
POLI | 2004-02-12 21:36:12
Z tego co mi wiadomo to niemiecka nazwa Kleczków pochodzi z czasów gdy tamtędy pędzone były stada bydła które miało zawieszone na szyjach drewnainie kołatki które charakterystycznie klekotały.
PP | 2004-02-13 08:18:59
Masz rację POLI. Znalazłem też wyjaśnienie wywodzące nazwę osady od nazwiska kmiecia - Kleczek, co z kolei miało pochodzić od wspomnianych klekotek dla bydła. Reasumując: Kleczków i Kleczkowska.
piast | 2004-03-04 21:23:42
Zwroccie uwage na to, ze na tym zdjeciu widac rowniez most drogowy. Sa 2 tory kolejowe i kratownicowy most drogowy.
ToMeK | 2004-09-29 23:59:08
Przeczytaj mój pierwszy komentarz
PP | 2004-09-30 01:14:41
O moim , przez skromność nie wspominam.
piast | 2004-03-04 21:40:18
Zwroccie uwage na to, ze na tym zdjeciu widac rowniez most drogowy. Sa 2 tory kolejowe i kratownicowy most drogowy.
Neo[EZN] | 2004-03-05 02:56:45
Gdzie widzisz ten most drogowy? Ja widzę tylko m.Osobowicki...
jacekq | 2004-03-05 12:01:39
Piast sądzi, że ten trzeci tor z kratownicą to most drogowy...
piast | 2004-03-07 20:10:42
Ten most wystepuje na planach miasta. Obecnie sa tylko dwa mosty wygladajace tak, jak te kolejowe. Kratownicowego nie ma. Przypatrzcie sie na koniec mostu. Ten trzeci nie ma kontynuacji dalej nad Osobowicka.
Gość: Neo[EZN] | 2004-03-08 13:12:03
Na których planach??
jacekq | 2004-03-08 13:34:25
Faktycznie na planach z 1934-36 jest widiczna ścieżka z opisem "Fur Fussganger" - dla pieszych, możliwe, że ten kratownicowy most był kładką dla pieszych, a nie mostem drogowym.
Gość: Neo[EZN] | 2004-03-08 14:30:53
Kratownicowy most to most kolejowy, który posiadał i posiada obok toru kolejowego - kładke dla pieszych.
Quol | 2004-03-08 08:48:19
Sorry, ja widzę dwa mosty.
jacekq | 2004-03-08 16:40:22
Tak też to pamiętam, tyle że na odcinku od Osobowickiej do Odry tej kratownicy już nie ma.
Gość: aro | 2004-09-29 09:45:22
Od strony północnej ( od ul Osobowickiej) dwa " budynki " na których wybudowano przyczułki mostu to stare forty szwedzkie , do dziś widoczne sa otwory sztrzelnicze obecnie zamurowane . Odnośnie przejcia dla pieszych to do końca wojny urzytkowano je jako przejscie do stacji Wr. Popowice , znalazłem zapisy z których wynika że na Osobowicach mieszkało okło 500 robotników przymusowych zatrudnionych w fabyce FAMO ( obecnie Archimedes przy ul Robotniczej )i codziennie tedy dochodzili do pracy .Ponadto plac defilad na Osobowicach był miejscem spotkań rob. przymysowych w czasie II wojny .
Gość: Tom | 2004-12-01 13:52:56
Po wojnie w tych fortach pracował mój dziadek(1945~1949).Była tam działka zabespieczenia kolejowego.Co ciekawe w latach 46~48 stały tam jeszcze samoloty troche spalone i uszkodzone w których bawił się mój ojciec gdy odwiadzał dziadka w pracy(1~3sztuki).Samoloty te stały u podnóża mostu koło fortu od strony placu defilad.Może lądowały tam uszkodzone maszyny z zaopatrzeniem lub pechowcy postrzelani nad Wroclawiem...? A co do fortu to ma ogromne podziamia wiem o tym z relacji dziatka.
marecki | 2004-12-01 17:00:13
hmmm ciekawa sprawa z tymi podziemiami , gdzie miało by się znajdować wejscie do nich i na ile to wszystko było dostępne po wojnie i do kiedy ??
Gość: Tom | 2004-12-01 19:49:05
Wejście było w środku budynku.Dziadek pracował tam chyba do połowy lat 50,potem przeniesli ich na Wr-Nadodrze.Fort zamknięto bo groził zawaleniem(zamurowano okna itp).Część piwnic była już zalana.
ToMeK | 2004-12-01 21:24:14
A jak w tamtych czasach wyglądały wiadukty? Czy miały taką konstrukcję jak przed wojną - tzn wschodni wiadukt stalowy, a zachodni ceglany?? Ciekawi mnie, czemu oba zostały zastąpione konstrukcją z żelbetu i kiedy to się dokładnie stało???? Czyżby oba były w czsie wojny uszkodzone na całej swojej długości, iż wymagały rekonstrukcji?? Mam nadzieję, że pomożesz mi rozwikłać tą zagadkę.
Gość: Tom | 2004-12-01 22:45:02
Wiem ,że nie było trzech torów.To jest złudzenie optyczne,boczne ochronne balustrady przypominają tory. Co do kłatki to się zgadzam,była(jest dalej). Mosty były wysadzone(od strony Popowic na przyczułku biegła linia frontu,jej przełamanie groziło wtargnięciem Ruskich na Osobowice i Karł0wice,a do tego nie doszło)Co do budowy mostu to część kratownicowa jest młodsza a ceglana starsza(ceglaną zbudowali o wiele wcześniej-była to linia jednotorowa)potem ją unowoczesnili dodali drugi tor.Dokladnych dat nie znam, ele ... popytam.
Gość: Tom | 2004-12-03 17:02:26
Na tym zdjęciu czegoś brakuje...? I nie chodzi mi o budynki ani drogi.Czy ktoś wie?
piast | 2004-12-05 13:07:04
Tej zatoki - zimowiska dla barek.
Gość: Tom | 2004-12-09 08:58:54
To nie jest zimowisko dla barek tylko kopalnia piasku do odbudowy Wrocławia. Zimowisko jest z innej strony mostu(ponizej mostu).Kopalnia była(jest) po lewej stronie budynku technicznego pacząc od czoła b.tech.
Lekok | 2005-05-24 15:10:14
Nazwy Księża Welkiego i Małego nie pochodzą od własności książęcej lecz od kościelnej (księża od księdza). Te forty powstały w końcu XIX wieku jako blockhausy strzegące linii kolejowej - również jako element nowoczenej twierdzy.
bonczek/hydroforgroup/ | 2008-07-02 10:37:43
Czy to nie jest zjazd SA w 31 r ?
kudelin | 2009-05-17 12:25:18
Wedlug fotek z Herdera to jest "Stahlhelmtag" , ktory mial miejsce 31.05.1931r.
jaxan | 2011-04-06 09:55:21
"Most Poznański (kolejowy)" i "Wiadukt kolejowy" na ulicy Osobowickiej to jakby jedna całość co widać na tym zdjęciu. Można by te obiekty jakoś polączyć w jedno.Zmieniając jednocześnie nazwę "Most Poznański" (kolejowy) na np. "Most kolejowy na Poznań".Ułatwiło by to szukanie tych obiektów na stronie.
jaxan | 2011-04-06 13:01:15
Na mapie np. hybrydowej zaznaczony jest jako "Most Osdobowicki (kolejowy)".
Mmaciek - Administrator | 2011-04-06 13:05:37
Poprawiłem. Kiedy zmieniamy nazwę obiektu, nazwa znacznika na mapie nie zmienia się. Trzeba wtedy wrzucić nowy.
jaxan | 2011-04-06 13:09:12
Teraz jest dobrze.
Mmaciek - Administrator | 2011-04-06 13:00:32
Coś wymyśliłem, proszę sprawdzić czy tak może być.