Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 5953346

Kamienica nr 58 
Kamienica przy ul. Armii Krajowej nr 58 w Wałbrzychu znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych miasta Wałbrzycha, jednocześnie jest posadowiony na terenie historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stary Zdrój, wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.05.1978 pod numerem 716/697/Wł. Ten wielorodzinny budynek mieszkalny wzniesiono w technologii tradycyjnej roku 1906. Elewacja frontowa posiada zdobienia w tynku w postaci pilastrów, opasek, gzymsów, boni. Budynek usytuowany na skarpie, ...
Kamienica przy ul. Armii Krajowej nr 58 w Wałbrzychu znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych miasta Wałbrzycha, jednocześnie jest posadowiony na terenie historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stary Zdrój, wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.05.1978 pod numerem 716/697/Wł. Ten wielorodzinny budynek mieszkalny wzniesiono w technologii tradycyjnej roku 1906. Elewacja frontowa posiada zdobienia w tynku w postaci pilastrów, opasek, gzymsów, boni. Budynek usytuowany na skarpie, częściowo podpiwniczony. W roku 2018 ogłoszono przetarg na remont i odnowę budynku (oraz sąsiedniego nr 60) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
/Petroniusz w oparciu o dokumentację przetargową/
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1914-1918
  komentarze: 2
  Ulica Armii Krajowej w wałbrzyskiej dzielnicy Stary Zdrój, na ...
 • Data: 1915-1920
  komentarze: 2
  Ulica Armii Krajowej w wałbrzyskiej dzielnicy Stary Zdrój. Na ...
 • Data: 2013-12-16
  komentarze: 0
  kamienice nr 58-60.
 • Data: 2017-06-11
  komentarze: 0
  Ulica Armii Krajowej w Wałbrzychu.
 • Data: 2018-06-14
  komentarze: 0
  Kamienica przy ul. Armii Krajowej 58