Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Wnętrza
13
 
 
 
 
  ID: 561037

Kościół ewangelicki (dawny)

Evangelische KircheBudowa
1743-1745
Status
Nie istnieje
Likwidacja
1959
 
Parafia ewangelicka w Kowarach wraz z budynkiem plebani i szkoły przez ponad 200 lat tworzyła zespół o dużych wartościach architektonicznych i artystycznych. 48 lat temu, kościół spłonął doszczętnie. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono w 1743 roku. Wraz z budową świątyni, rozplanowano budynek plebani i szkoły ewangelickiej. Przed frontem kościoła posadzono dwa szpalery drzew liściastych, które tworzyły naturalną aleję. Świątynia budowana była przez dwa lata. Projekt kościoła przypisywany ...
Parafia ewangelicka w Kowarach wraz z budynkiem plebani i szkoły przez ponad 200 lat tworzyła zespół o dużych wartościach architektonicznych i artystycznych. 48 lat temu, kościół spłonął doszczętnie. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono w 1743 roku. Wraz z budową świątyni, rozplanowano budynek plebani i szkoły ewangelickiej. Przed frontem kościoła posadzono dwa szpalery drzew liściastych, które tworzyły naturalną aleję. Świątynia budowana była przez dwa lata. Projekt kościoła przypisywany jest krzeszowskiemu muratorowi Józefowi Antoniemu Jentsch. Zbór nawiązywał do budowli już istniejących, wnętrze przypminało kościół ewangelicki w Cieplicach. Kowarska świątynia założona została na rzucie wydłużonego prostokąta z wpisanym weń niewymiarowym ośmiobokiem. Wnętrze świątyni reprezentowało najwyższą klasę artystyczną. Drewniane empory wsparte były na kolumnach, posiadały one dwie kondygnacje. Środkową przestrzeń zakrywała płaska drewniana kopuła. Pozostała część nawy przykryta była sklepieniem kolebkowym. Kościół oświetlany był poprzez okna z bocznych ścian. Dekoracje malarskie były utrzymane w kolorze białym, profile gzymsów organowych i listwy płycin były w kolorze złotym. Ołtarz główny był dziełem snycerza i rzeźbiarza Antoniego Dorasila oraz stolarza Hanke z Krzeszowa. Ambonę przypisywana była Józefowi Lachelowi. Najcenniejszym wyposażeniem kościoła były organy umieszczone ponad ołtarzem (wzorowane na kościele w Cieplicach). Instrument był dziełem organmistrza Michaela Englera (1688-1760) i jego syna Gottlieba Benjamina Englera (1734-1793). Byli oni budowniczymi wspaniałych instrumentów w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu (spłonęły w 1976 roku) oraz w kościele po cysterskim w Krzeszowie. Budowę prospektu i instrumentu rozpoczęto w 1754 roku, trwała ona 10 lat. Prospekt organowy był dziełem krzeszowskich rzeźbiarzy Antoniego Dorasila i Józefa Lachela. Nie dane było ukończenie instrumentu Michaelowi Englerowi, zmarł on 15 stycznia 1760 roku, prace nad instrumentem przejął jego syn Gottlieb Benjamin. Organy ukończono i uroczyście poświęcono w 1764 roku. Prospekt zwieńczony „okiem opatrzności” posiadał 33 głosy rozdzielone między dwa manuały i pedał. Świątynia przetrwała wojnę w nieuszkodzonym stanie, pełniąc swoją funkcję jeszcze przez 14 lat. Po wyjeździe ostatniego pastora w marcu 1945 roku świątynia nie miała gospodarza i była zamknięta. Raz w tygodniu w niedzielę o godz. 9,00 odprawiane były w kościele msze dla katolików, mieszkańców Kowar. 3 stycznia 1959 roku nad ranem, wybuchł pożar który doszczętnie strawił kościół, pozostały tylko mury zewnętrzne, który rozebrano w latach 60-tych XX wieku. Oficjalną przyczyną pożaru jak podały władze, była niesprawna instalacja elektryczna w świątyni. Nieoficjalnie mówiło się że było to podpalenie. Ówczesnym komunistycznym władzom było to na rękę .W ten sposób miasto straciło jeden z cenniejszych zabytków. W latach 70-tych ubiegłego wieku wybudowano w tym miejscu pawilon handlowy.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1749
  komentarze: 0
  Zbór ewangelicki w Kowarach na miedziorycie Friedricha Bernharda ...
 • Data: 1845
  komentarze: 0
  Grafika przedstawiająca nieistniejący już kościół ewangelicki ...
 • Data: 1897-1900
  komentarze: 2
  Nieistniejący kościół ewangelicki w Kowarach.
 • Data: 1899
  komentarze: 6
  Kowary - Nieistniejący już Kościół Ewangelicki
 • Data: 1900
  komentarze: 2
  Kowary na początku XX w.
 • Data: 1905-1910
  komentarze: 0
  Zespół ewangelicki w dawnym Schmiedebergu, obecnie Kowary. W centrum ...
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Kowary - Evangelische Kirche.
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Zespół ewangelicki w dawnym Schmiedebergu. W środku nieistniejący ...
 • Data: 1912
  komentarze: 3
  Planik terenu otaczającego kościół.
 • Data: 1912
  komentarze: 0
  Widok kościoła.
 • Data: 1920-1925
  komentarze: 0
  Zespół Ewangelicki, kościół, szkoła, plebania lata 20-te.
 • Data: 1930-1935
  komentarze: 4
  Ewangelicki kościół, szkoła i plebania w przedwojennych Kowarach.
 • Data: 1952-1958
  komentarze: 0
  Grupa dzieci jednej z kowarskich szkół, przed wejściem głównym ...
 • Data: 1960-1965
  komentarze: 3
  Ruiny dawnego kościoła ewangelickiego w Kowarach. Unikalne zdjęcie ...

Kościół ewangelicki (dawny) na innych fotografiach
 • 1747
 • 1900 - 1905
 • 1925 - 1930