Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 547750

Zapora Bukówka

Talsperre in BuchwaldBudowa
1986
 
Zbiornik Bukówka - sztuczne jezioro zaporowe malowniczo położone w dolinie przełomu Bóbr w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, gminie Lubawka. Jezioro ma powierzchnię 2,0 km² i pojemność około 15,5 mln. m³. Powstało na początku XX wieku po zbudowaniu na Bobrze w przełomie Szczepanowskiego Grzbietu, na zachód od wsi Bukówka zapory o wysokości 38 m. Zbiornik powstał w latach 1903-1905 jako suchy zbiornik retencyjny po wybudowaniu tamy w przełomie. W latach 80. XX wieku zbiornik ...
Zbiornik Bukówka - sztuczne jezioro zaporowe malowniczo położone w dolinie przełomu Bóbr w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, gminie Lubawka. Jezioro ma powierzchnię 2,0 km² i pojemność około 15,5 mln. m³. Powstało na początku XX wieku po zbudowaniu na Bobrze w przełomie Szczepanowskiego Grzbietu, na zachód od wsi Bukówka zapory o wysokości 38 m. Zbiornik powstał w latach 1903-1905 jako suchy zbiornik retencyjny po wybudowaniu tamy w przełomie. W latach 80. XX wieku zbiornik powiększono przez wybudowanie na zachodniej stronie zbiornika bocznej tamy, osłaniającej Miszkowice. W ten sposób utworzono jedno z najwyżej położonych w Polsce jezior zaporowych. Zapora, jezioro i okolica są atrakcjami turystycznymi Bramy Lubawskiej.
I trochę historii: Pogłębiający się po wojnie kryzys w zaopatrzeniu Wałbrzycha w wodę wymagał podjęcia zakrojonych na szeroką skalę prac badawczo-poszukiwawczych. W tej sytuacji w listopadzie 1954 roku Prezes Rady Ministrów zobowiązał zainteresowane resorty i instytucje centralne do przeprowadzenia prac mających na celu ustalenie koncepcji dostarczenia wody okręgowi wałbrzyskiemu. W grę wchodziły dwie alternatywy poboru wody: ze zbiornika w Lubachowie i ze zbiornika w Bukówce. Wyższość tej drugiej koncepcji, zakładającej grawitacyjne doprowadzenie wody, została wykazana przez elaborat porównawczy, opracowany w Biurze Budownictwa Komunalnego w Warszawie. W związku z tym w dniu 16 lutego 1955 roku Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego podjął decyzję zatwierdzającą założenia projektu budowy zbiornika wodnego w Bukówce dla ujęcia wody i doprowadzenia jej rurociągiem długości 22 km do Wałbrzycha. W ten sposób koncepcja ‘Bukówka-Wałbrzych’ została skierowana do bezpośredniej realizacji w formie studiów i dokumentacji technicznej. Koordynatorem całości robót z ramienia inwestora został Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych (przekształcony następnie w Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium W.R.N. we Wrocławiu), a od 1957 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

Po zawarciu wszystkich umów i dokonaniu uzgodnień branżowych, powstał schemat organizacyjny powiązań wszystkich robót dla koncepcji ‘Bukówka-Wałbrzych’.
Wykonywane prace dzieliły się na 4 zasadnicze grupy, a mianowicie:
 • geodezyjne: zdjęcie obszaru zalewu i trasy rurociągu oraz precyzyjna niwelacja projektowanych sztolni,
 • geologiczne: wiercenia na trasie projektowanego rurociągu oraz na zaporze i zbiorniku wraz ze sporządzeniem odpowiednich orzeczeń,
 • hydrologiczne: szczegółowe badania meteorologiczne, hydrologiczne i ewaporometryczne górnej partii zlewni rzeki Bóbr do przekroju zapory w Bukówce,
 • projektowe: opracowanie bilansu wodnego, projektu ogólnego i technicznego.
Projekt ogólny został zakończony w maju 1956r. W dniu 6 lutego 1957r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, który zakwestionował prawidłowość obliczeń bilansu wodnego. W tym czasie problem zaopatrzenia Wałbrzycha w wodę zaczęła badać Najwyższa Izba Kontroli. W końcowym stadium, zarządzeniem doraźnym NIK-u oraz pismem Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1958r. prace projektowe zostały wstrzymane, a całość inwestycji odroczona na okres późniejszy. Niemniej jednak badania zlewni, aczkolwiek w znacznie zmniejszonym zakresie, kontynuowane były do roku 1962.
To tyle jeżeli chodzi o pierwsze przymiarki do budowy „nowej” zapory na Bukówce.
W latach osiemdziesiątych powrócono do tej koncepcji i inwestycja została zrealizowana połowicznie, tzn. zbudowano nową zaporę ale nie zdążył już powstać planowany rurociąg do Wałbrzycha oraz planowane ujęcie wody. Zmiany gospodarczo-polityczne w kraju i idący za tym upadek dużych zakładów przemysłowych (głównie kopalń) sprawiły, że nagle problem deficytu wody „rozwiązał się sam” :))) [Petroniusz]
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1903-09-07
  komentarze: 0
  Początek budowy zapory w Bukówce.
 • Data: 1904
  komentarze: 0
  Bukówka - Zapora w budowie w roku 1904 (Buchwald-Talsperre)
 • Data: 1905
  komentarze: 4
  Bukówka. Zapora " Bukówka " - końcowa faza budowy zapory ( 1903 ...
 • Data: 1905
  komentarze: 0
  Budowa zapory w Bukówce.
 • Data: 1905
  komentarze: 0
  Zapora na Bobrze w Bukówce.
 • Data: 1905-10-08
  komentarze: 0
  Końcowe prace wykończeniowe przy zaporze "Bukówka"
 • Data: 1905-1910
  komentarze: 1
  Bukówka - Nowo wybudowana zapora na Bobrze
 • Data: 1905-1945
  komentarze: 2
  Dzisiejsza zapora w Bukówce powstała w 1986 r. Przed wojną, jak ...
 • Data: 1907-07-15
  komentarze: 0
  Zapora w Bukówce.
 • Data: 1910-1913
  komentarze: 0
  Zapora w Bukówce.
 • Data: 1910-1915
  komentarze: 0
  Bukówka. Tama (trochę inna kolorystycznie wersja niż http://wroclaw.hydral.com.pl/65178,foto.html ...
 • Data: 1915-04-25
  komentarze: 0
  Zapora "Bukówka"
 • Data: 1915-1920
  komentarze: 0
  Trzy widoki z Bukówki. Na górze widok ogólny wsi, na dole po lewej ...
 • Data: 1923
  komentarze: 0
  Miszkowice. Pomnik wojenny, kościoły, fabryka, dom starców i zapora.
 • Data: 1925-1935
  komentarze: 0
  Zapora na rzece Bóbr w Bukówce.
 • Data: 1926
  komentarze: 0
  Zapora na Bukówce.
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Zapora "Bukówka" na Bobrze. W tle Zadzierna (724 m n.p.m.). Za ...
 • Data: 1936
  komentarze: 0
  Uczniowie ze szkoły w Jarkowicach wraz nauczycielem - panem Mücke, ...
 • Data: 1960-1965
  komentarze: 4
  Widok pierwotnej zapory w Bukówce.
 • Data: 1960-1965
  komentarze: 3
  Widok pierwotnej zapory w Bukówce - spojrzenie z dołu
 • Data: 1963
  komentarze: 0
  Zapora w Bukówce latem 1963 r. Przy szosie, po prawej stronie ...
 • Data: 1980-1982
  komentarze: 0
  Wybity przepust w starej, niemieckiej zaporze podczas budowy nowej ...
 • Data: 1980-1982
  komentarze: 0
  Początek lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku - trwają prace przygotowawcze ...
 • Data: 1981-1982
  komentarze: 1
  Widok na tamę dawnego suchego zbiornika retencyjnego w Bukówce ...
 • Data: 1988
  komentarze: 1
  Końcowe prace przy budowie zapory w Bukówce. Jak przypuszczam ...
 • Data: 1988
  komentarze: 1
  Zapora Bukówka w końcowej fazie budowy. Koparka widoczna na prawo ...
 • Data: 2007-08-09
  komentarze: 0
  Korona zapory. Widok na wzgórze Zameczek.
 • Data: 2007-08-09
  komentarze: 0
  Widok na zaporę od strony Bukówki ze starej szosy Bukówka-Miszkowice. ...
 • Data: 2007-08-09
  komentarze: 0
  Zapora "Bukówka". Widok na górę Zadzierna (punkt widokowy) ze ...
 • Data: 2010-08-04
  komentarze: 2
  Tablica informacyjno-pamiątkowa nad wejściem do wnętrza zapory.
 • Data: 2010-08-05
  komentarze: 0
  Zapora widziana od strony zbiornika. Po prawej zbocze wzgórza ...
 • Data: 2011-01
  komentarze: 0
  Zapora w Bukówce w zimowej szacie.
 • Data: 2011-11-27
  komentarze: 0
  Zapora na Bobrze w miejscowości Bukówka.
 • Data: 2011-11-27
  komentarze: 0
  Tablica pamiątkowa przy wejściu na zaporę .
 • Data: 2013-06-09
  komentarze: 0
  Zdjęcie zrobione na koronie zapory przy wejściu na pomost .
 • Data: 2013-06-09
  komentarze: 1
  Wrota na koronie zapory " Bukówka " .
 • Data: 2013-06-09
  komentarze: 0
  Przy drodze na zaporę stoi tablica informacyjna . Turyści przyjeżdżają ...
 • Data: 2013-06-09
  komentarze: 0
  Zdjęcie zrobione z zapory " Bukówka " w kierunku jeziora o tej ...
 • Data: 2016-07-05
  komentarze: 0
  Dawna droga z Bukówki do Miszkowic (por. http://dolny-slask.org.pl/971362,foto.html?idEntity=547750 ...
 • Data: 2016-07-05
  komentarze: 0
  Bóbr poniżej zapory

Zapora Bukówka na innych fotografiach
 • 2013
 • 2018