Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Wnętrza, eksponaty i wystawy
17
 
 
 
 
  ID: 537096

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Kreishaus, HeimatmuseumBudowa
1889
 
Muzeum w Zielonej Górze powstało w 1922 roku jako placówka lokalna, powołana przez miejscowe stowarzyszenie społeczne. Pierwszym kierownikiem a zarazem jego założycielem był dr Martin Klose. Zaczątkiem zbiorów muzealnych była kolekcja zebrana przez mieszkańca Alberta Severina, którą tworzyły przedmioty związane z tradycją mieszczańską i cechową przekazana miastu w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Podobnie jak w całej zachodniej Europie zielonogórskie Heimatmuseum miało realizować modną wówczas ...
Muzeum w Zielonej Górze powstało w 1922 roku jako placówka lokalna, powołana przez miejscowe stowarzyszenie społeczne. Pierwszym kierownikiem a zarazem jego założycielem był dr Martin Klose. Zaczątkiem zbiorów muzealnych była kolekcja zebrana przez mieszkańca Alberta Severina, którą tworzyły przedmioty związane z tradycją mieszczańską i cechową przekazana miastu w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Podobnie jak w całej zachodniej Europie zielonogórskie Heimatmuseum miało realizować modną wówczas ideę regionalizmu i dokumentować historię "małej ojczyzny". Prezentowało poprzez swoje ekspozycje przeszłość i specyfikę miasta oraz pobliskiego regionu. Materiał ekspozycyjny stanowiły dokumenty, przedmioty rodzimej sztuki i kultury materialnej pochodzące z różnych epok - od neolitu po czasy najnowsze, a także naturalia. Prezentacji dokonywano w porządku tematyczno-chronologicznym. Muzeum o tym charakterze istniało przez ponad dwadzieścia lat, wzbogacając stan zbiorów i rozbudowując przestrzeń wystawy do 1945 roku.
Po II wojnie światowej Muzeum w Zielonej Górze funkcjonowało na prawach instytucji municypalnej, włączonej do Związku Muzeów w Polsce. Wnętrze, w stanie ekspozycyjnym niewiele zmienionym od okresu niemieckiego, udostępniono publiczności w roku 1946. W wyniku ogólnopolskich reform w 1950 r. jednostkę upaństwowiono i zakwalifikowano jako Muzeum Regionalne, podlegające Muzeum Narodowemu w Poznaniu. W 1957 roku, ze względu na rangę miasta wojewódzkiego Muzeum zielonogórskie przemianowane zostało decyzją Ministra Kultury i Sztuki w placówkę wyższej kategorii, nadrzędną dla pozostałych muzeów zlokalizowanych w okręgu zielonogórskim. Na przestrzeni lat sześćdziesiątych Muzeum Okręgowe w Zielonej Górze wypracowało merytoryczną formułę, powołując działy: archeologiczny, etnograficzny, historyczny, winiarski, sztuki, naukowo-oświatowy i pracownię konserwatorską. Z dużą intensywnością prowadzone były badania naukowe z zakresu poszczególnych dyscyplin, które przynosiły efekty także w dziedzinie pomnażania zbiorów muzealnych. Pozyskane eksponaty w połączeniu z wyselekcjonowanymi muzealiami poniemieckimi utworzyły interesujące kolekcje. Ukształtowany został ciąg ekspozycyjny prezentacji stałych z dominującą, jako specyficzną dla terenów zielonogórskich, tematyką winiarską. W końcu lat sześćdziesiątych instytucji nadano nazwę Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Druga połowa lat siedemdziesiątych oraz lata osiemdziesiąte to okres przeobrażeń struktury organizacyjnej Muzeum. Dorobek działów muzealnych pozwolił na wyodrębnienie trzech autonomicznych muzeów: Muzeum Etnograficznego w Ochli, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Więcej na:
Budynek wpisany do rejestru zabytków (nr 2555, 21.11.1976r.).
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1898-1900
  komentarze: 1
  Al.Niepodległości w Zielonej Górze. Widok ze skrzyżowania z Neustadtstraße ...
 • Data: 1901
  komentarze: 1
  Al.Niepodległości. Widok podobny do http://dolny-slask.org.pl/764964,foto.html ...
 • Data: 1912
  komentarze: 0
  Muzeum Ziemi Lubuskiej dawny Kreishaus.
 • Data: 1968-1971
  komentarze: 0
  Budynek Muzeum Ziemi Lubuskiej. Autor fotografii: Edward RYLUKOWSKI
 • Data: 1974-1980
  komentarze: 2
  Aleja Niepodległości w Zielonej Górze; po prawej stronie Muzeum ...
 • Data: 2009-04-11
  komentarze: 0
  Muzeum Ziemi Lubuskiej przy Al. Niepodległościi nr 15 (róg ul.dr ...
 • Data: 2011-01-15
  komentarze: 0
  Muzeum Ziemi Lubuskiej przy al. Niepodległościi nr 15 (róg ul.dr ...
 • Data: 2019-11-11
  komentarze: 0
  Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej - widok z ul. dr.Pieniężnego.
 • Data: 2020-11-15
  komentarze: 0
  Budynek Muzeum Ziemi Lubuskiej po rozbudowie i modernizacji - ...
 • Data: 2021-05-30
  komentarze: 0
  Zachodni narożnik zielonogórskiego muzeum i fragment ul. dr. Pieniężnego
 • Data: 2021-05-30
  komentarze: 0
  Nowe skrzydło muzeum – na finiszu

Muzeum Ziemi Lubuskiej na innych fotografiach
 • 1906
 • 1892
 • 1900
 • 1916
 • 1962
 • 1969 - 1970
 • 2019