Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
A
Poradnia MONAR
3
B
Główny budynek szpitalny (ruina)
16
C
Poradnia zdrowia psychicznego
4
D-E
Oddziały: dzienny psychiatryczny i leczenia uzależnień
3
F
Sala gimnastyczna (nieczynna)
2
G
Magazyn podręczny
2
H
Kotłownia (nieczynna)
2
I
Budynek gospodarczy z mieszkaniem inspektora (ruina)
6
K
Budynek pomocniczy (dawny)
3
L
Altana (ruina)
6
M
Fontanna (nieczynna)
2
 
 
 
 
  ID: 535285

Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej

Städtisches Krankenhaus (Szpital Miejski), Szpital Położniczo-Ginekologiczny JARBudowa
1865 r. lata 1868-1869, 1899-1901 i 1931-1933
 
Budowę Szpitala Miejskiego (Städtisches Krankenhaus) w Legnicy rozpoczęto w 1865 r. i kontynuowano w następnych latach (1868-1869, 1899-1901, 1931-1933). Poszczególne detale przyszpitalnego parku powstawały również w XX w. W latach 1931-1933 dobudowano dodatkowe skrzydło w głównym budynku.
W latach 1945-1993 kompleks szpitalny znajdował się we władaniu Armii Radzieckiej (urządzono tutaj szpital położniczo-ginekologiczny), przy czym do kompleksu włączono pofranciszkański klasztor (ul. Chojnowska ...
Budowę Szpitala Miejskiego (Städtisches Krankenhaus) w Legnicy rozpoczęto w 1865 r. i kontynuowano w następnych latach (1868-1869, 1899-1901, 1931-1933). Poszczególne detale przyszpitalnego parku powstawały również w XX w. W latach 1931-1933 dobudowano dodatkowe skrzydło w głównym budynku.
W latach 1945-1993 kompleks szpitalny znajdował się we władaniu Armii Radzieckiej (urządzono tutaj szpital położniczo-ginekologiczny), przy czym do kompleksu włączono pofranciszkański klasztor (ul. Chojnowska 67).
W 1993 r. kompleks szpitalny przekazano władzom polskim. Od 1995 r. w części budynków (C,D i E) funkcjonuje Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej, funkcjonujący w ramach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. W ośrodku znajdują się:
Poradnia zdrowia psychicznego (C)
Oddział dzienny psychiatryczny (D)
Całodobowy oddział leczenia uzależnień (E).
W budynku A znajduje się m. in. siedziba fundacji „Raduga” i poradnia MONAR.
Pozostałe obiekty popadają w ruinę.
Zespół szpitalny znajduje się pomiędzy ulicami: Chojnowską (od południa), Działkową (od zachodu) i Franciszkańską (od północy). Od wschodu graniczy z dawnym klasztorem franciszkanów. Łączna zajmowana powierzchnia wynosi ok. 1 ha.
Cały teren otoczony jest zróżnicowanymi ogrodzeniami z początku XX w. Od strony ul. Chojnowskiej postawione jest najbardziej ozdobne ogrodzenie – ażurowe. Złożone jest z niskiej podmurówki i betonowych słupów oraz z metalowych, kutych segmentów z dekoracją w formie plecionki. Od ul. Działkowej i Franciszkańskiej teren szpitalny wydzielony jest ceglanym murem, który jest ozdobniej kształtowany od strony szpitalnego parku. Słupy muru czworoboczne, z dwuspadowymi czapami krytymi dachówką. Segmenty ogrodzenia ożywione parami blend o łuku odcinkowym, natomiast od strony ulicy segmenty muru są gładkie. Ponadto wzdłuż granic terenu szpitalnego zbudowano mur ceglany miejscami tynkowany lub malowany.
Główny wjazd na teren szpitala od strony ul. Chojnowskiej przebudowany został w latach 1925–1930. Zbudowano nową bramę filarową cofniętą w głąb terenu szpitalnego. Jej słupy licowane rustykowanymi ciosami. Do wschodniego słupa bramy doprowadzone jest nowe ogrodzenie parceli z budynkiem A, złożone z betonowej podmurówki i z ażurowego, metalowego segmentu o prostym rysunku geometrycznym. Natomiast z zachodnim słupem bramy połączone ćwierćkoliście, wcięte ogrodzenie szpitalnego parku. Tak ukształtowany mały, ćwierćkolisty plac wybrukowany został granitowymi i bazaltowymi kostkami. Drugi wjazd znajduje się od strony ul. Franciszkańskiej (między budynkiem gospodarczym i kotłownią), ujęty bramą filarową z ceglanymi, prostopadłościennymi słupami.
Przed budynkiem głównym od strony ul. Chojnowskiej znajduje się przyszpitalny park (całkowicie zarośnięty dziką roślinnością), w którym znajduje się zdewastowana altana oraz kamienny basen nieczynnej fontanny.

Obecnie kompleks szpitalny składa się z następujących budynków:
1. Budynek główny (nieczynny – oznaczony jako B).
2. Budynek z poradnią MONAR (A).
3. Budynek z poradnią zdrowia psychicznego (C)
4. Budynek z oddziałem dziennym psychiatrycznym i leczenia uzależnień (D+E)
5. Magazyn podręczny (G)
6. Sala gimnastyczna (nieczynna – bez oznaczenia literowego)
7. Kotłownia (jw.)
8. Budynek gospodarczy z mieszkaniem inspektora (jw.)
9. Pozostałości po budynku gospodarczym (bez oznaczenia literowego)

Źródło:
1. Gminna ewidencja zabytków
2. Wywiad terenowy.
(Iras-Legzol)
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 2018-05-08
  komentarze: 0
  Ceglane ogrodzenie (od strony ul. Działkowej) dawnego Szpitala ...
 • Data: 2018-05-08
  komentarze: 0
  Ceglane ogrodzenie (od strony ul. Działkowej) dawnego Szpitala ...
 • Data: 2018-06-03
  komentarze: 0
  Wejście na teren Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej ...
 • Data: 2018-06-03
  komentarze: 0
  Ceglany mur biegnący prostopadle do południowej ściany budynku ...
 • Data: 2018-06-03
  komentarze: 0
  Ceglane ogrodzenie (od strony ul. Franciszkańskiej) dawnego Szpitala ...