Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Wnętrza
30
 
Wyciąg narciarski przy Prewentorium PKP
5
 
 
 
 
  ID: 522174

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

Provinzial Kindergenesungsheim, Prewentorium PKPBudowa
1927
 
Adres do lutego 2017 r. - ul. Świerczewskiego 12, po zmianie nazwy ulicy i wydzieleniu odrębnej ul. Sudeckiej adres uległ zmianie.

Historia szpitala liczy już sobie ponad 90 lat - budowę obiektu prowadzono w latach 1928–1931, z przeznaczeniem na sanatorium dla dzieci oraz szkołę gospodarstwa domowego. Budynek wzniesiono wg planów Ludwiga Burgemeistera (1863–1932), słynnego pruskiego architekta, wrocławianina, pochowanego na Cmentarzu Grabiszyńskim. Burgermeister był też jednym z dwóch autorów ...
Adres do lutego 2017 r. - ul. Świerczewskiego 12, po zmianie nazwy ulicy i wydzieleniu odrębnej ul. Sudeckiej adres uległ zmianie.

Historia szpitala liczy już sobie ponad 90 lat - budowę obiektu prowadzono w latach 1928–1931, z przeznaczeniem na sanatorium dla dzieci oraz szkołę gospodarstwa domowego. Budynek wzniesiono wg planów Ludwiga Burgemeistera (1863–1932), słynnego pruskiego architekta, wrocławianina, pochowanego na Cmentarzu Grabiszyńskim. Burgermeister był też jednym z dwóch autorów projektów pierwszych zabudowań wrocławskiej szkoły technicznej (obecnej Politechniki), wzniesionych w latach 1905-1910. Był także projektantem i współprojektantem takich budynków jak: siedziba Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy obecnym pl. Kościelnym 4, Instytut Zoologiczny i Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1916-1917 współpracował przy budowie gmachu Nadprezydium Prowincji Śląskiej (aktualna siedziba Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8), projektowanego przez Karla Löwe. Sporządził ponadto wiele szkiców architektonicznych i budowlanych dla innych miast Dolnego Śląska.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich (dawniej Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich) położony jest w południowym paśmie Gór Kaczawskich zwanym Górami Ołowianymi. Budynek położony jest na wysokości ok. 440 m n.p.m. i dominuje nad okolicznym terenem w otoczeniu zieleni świerków, sosen i buków. Z okien i z tarasów widoczna jest piękna panorama Rudaw Janowickich, Karkonoszy i Gór Izerskich. Bryła budynku na podstawie zbliżonej do prostokąta składa się z pięciu części: centralnej oraz dwóch bocznych od strony wschodniej i dwóch od strony zachodniej. Całość budynku pokryta jest dachem czterospadowym z uskokami. Obiekt posiada własne, grawitacyjne ujęcie wody, blisko kilometrowy wodociąg, oraz oczyszczalnie ścieków. Budynek posiada skromną dekorację: murowany z cegły-licówki cokół na poziomie piwnicy, balkon na wspornikach na poziomie pierwszego piętra od strony południowej oraz proste, kubiczne portale drzwi wejściowych.

Historia obiektu
1. 1926-1928 budowa drogi dojazdowej.
2. 1928-1930 budowa Dziecięcego Domu Wypoczynkowego (Kindergenesungsheim) prowadzonego następnie przez Krajowy Zakład Ubezpieczeń.
3. 1941-1945 lazaret dla rannych i rekonwalescentów.
4. 1945-1947 zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci repatriantów z ZSRR – sieroty i półsieroty (Państwowy Urząd Repatriacji).
5. 1947-1949 Dom Pracy Kobiet (przejęty przez Wojewódzki WZiOS) – w obiekcie przebywały repatriantki z dziećmi. Kobiety w większości pracowały na terenie Janowic Wielkich, a po pracy uczęszczały do powszechnej szkoły wieczorowej. Dzieci natomiast umieszczone były w działającym na terenie placówki żłobku i przedszkolu.
6. W 1949 r. obiekt wraz z nieruchomościami o łącznej powierzchni prawie 16ha przekazano Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych we Wrocławiu, Początkowo obiekt funkcjonował jako Dom Małego Dziecka gdzie przez pierwsze trzy miesiące od maja do lipca 1949 r. przebywało w nim 150 dzieci. Następnie przekształcono placówkę w Turnusowy Dom Dziecka z sześciotygodniowymi turnusami, siedmioklasową Szkołą Podstawową. Kierownictwo obejmują Stanisław Śpiewak i Rudolfa Cieślicka.
7. Od 1950 roku funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych gdzie podczas jednego turnusu przebywało około 120 dzieci w wieku przedszkolnym.
8. Od 1951 roku działa Dom Zdrowia Dziecka, zmiana profilu z opiekuńczo-wychowawczego na profilaktyczno-wychowawczy..
9. Rok 1954 r. zawieszenie działalności w związku remontem kapitalnym.
10. Od stycznia 1955 r. uruchomiono Prewentorium Kolejowe (Centralny Zarząd Zdrowia przy Ministerstwie Komunikacji) – kierowano tu dzieci niedożywione, chore lub zagrożone chorobą – turnusy 2-3 miesięczne, profil profilaktyczno – leczniczy, do 235 dzieci kierowanych z Poradni Przeciwgruźliczych, 10 pielęgniarek, 20 wychowawców, zajęcia z gimnastyki leczniczej.
11. Od 1960 do 1966 roku dyrektorem był lekarz medycyny Kazimierz Wyrzykowski, liczba dzieci przebywająca w obiekcie zwiększyła się do 210 w tym grupy przedszkolne. Zwiększeniu uległ również personel medyczny – 2 lekarzy na pełnym etacie i jeden na pół etatu, stomatolog, rentgenolog.
12. W 1966 roku placówka została podzielona organizacyjnie na oddziały przedszkolny, szkolny dziewcząt, szkolny chłopców oraz oddział izby chorych. Liczba wychowanków wzrosła do 235 w każdym turnusie.
13. W 1973 roku Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zaczął sprawować opiekę nad praca dydaktyczno-wychowawczą
14. 1 stycznia 1976 roku uruchomiono wyciąg orczykowy.
15. Od 1997 r Samodzielny Publiczny ZOZ Dzieci.
16. W 2000 r. zmiana działalności sanatoryjnej na szpitalną umowa z BKChSM i DRKCh utworzenie pionu rehabilitacyjnego - 2 oddziały: pulmonologiczny, rehabilitacji narządu ruchu.
17. Od 2002 roku obiekt pełni funkcję Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji SPZOZ z oddziałami:
• rehabilitacji ogólnoustrojowej,
• rehabilitacji neurologicznej,
• rehabilitacji kardiologicznej.
18. Od grudnia 2017 roku obiekt wykonuje działalność leczniczą jako Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich SPZOZ podlegajac Samorządowi Województwa Dolnośląskiego.
Obecnie do prowadzenia rehabilitacji wykorzystywanych jest 7 sal gimnastycznych, gabinety fizykoterapii, terapii zajęciowej masażu i hydroterapii, w tym basen rehabilitacyjny.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1966
  komentarze: 0
  Pożegnanie dyrektora Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich, lek. ...
 • Data: 1966-1972
  komentarze: 0
  Plac przed wejściem głównym do Prewentorium PKP
 • Data: 1967-1969
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1970
  komentarze: 0
  Przed budynkiem Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich. Zdjęcie ...
 • Data: 1970-1972
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1970-1980
  komentarze: 2
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich. Pocztówka KAW bez obiegu
 • Data: 1972
  komentarze: 0
  Zajęcia sportowe w Prewentorium PKP
 • Data: 1972
  komentarze: 0
  Zajęcia sportowe w Prewentorium PKP
 • Data: 1972
  komentarze: 0
  Zajęcia sportowe na jednym z boisk Prewentorium PKP
 • Data: 1972
  komentarze: 0
  Zajęcia sportowe w Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1972
  komentarze: 0
  Plac zabaw przy Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1972
  komentarze: 0
  Zajęcia sportowe na jednym z boisk Prewentorium PKP w Janowicach ...
 • Data: 1972-1974
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1972-1978
  komentarze: 0
  Taras przed wejściem głównym do janowickiego prewentorium kolejowego
 • Data: 1975
  komentarze: 0
  Plac Zabaw grupy przedszkolnej w Prewentorium PKP w Janowicach ...
 • Data: 1975-1980
  komentarze: 0
  Zajęcia sportowe w Prewentorium PKP
 • Data: 1977
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1977-09-12
  komentarze: 0
  Pracownicy Prewentorium PKP przed głównym wejściem do budynku
 • Data: 1977-1979
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1978-1984
  komentarze: 0
  Plac zabaw oddziału przedszkolnego Prewentorium PKP
 • Data: 1978-1984
  komentarze: 0
  Pracownicy gospodarczy wraz z ówczesnym dyrektorem Prewentorium ...
 • Data: 1985-1989
  komentarze: 0
  Taras przed wejściem głównym kolejowego prewentorium w Janowicach ...
 • Data: 1987
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP
 • Data: 1987-1988
  komentarze: 0
  Wizyta biskupa pomocniczego wrocławskiego Tadeusza Rybaka w Prewentorium ...
 • Data: 1987-1988
  komentarze: 0
  Wizyta biskupa pomocniczego wrocławskiego Tadeusza Rybaka w Prewentorium ...
 • Data: 1988-1989
  komentarze: 0
  Wizyta biskupa pomocniczego wrocławskiego Tadeusza Rybaka w Prewentorium ...
 • Data: 1993
  komentarze: 0
  Prewentorium Kolejowe zimą 1993 roku. Zbiory prywatne
 • Data: 1993-1996
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich. Wychowankowie wraz z wychowawcą ...
 • Data: 2000-2001
  komentarze: 0
  Nieliczne zdjęcie dawnego prewentorium kolejowego w momencie przekształceń ...
 • Data: 2004-2008
  komentarze: 0
  Pocztówka z janowickiego szpitala
 • Data: 2006-02
  komentarze: 0
  Zespół Rehabilitacji zimą
 • Data: 2007-05-13
  komentarze: 0
  Dawne Prewentorium PKP - obecnie Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji
 • Data: 2009-03-18
  komentarze: 0
  Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich (obecnie ...
 • Data: 2010-03-20
  komentarze: 0
  Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich (obecnie ...
 • Data: 2011-03-15
  komentarze: 0
  Budynek Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich.
 • Data: 2011-03-15
  komentarze: 0
  Budynek Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich.
 • Data: 2011-03-15
  komentarze: 0
  Budynek Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich.
 • Data: 2012-06-08
  komentarze: 0
  Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji .
 • Data: 2012-06-08
  komentarze: 1
  Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji widać wejście główne.
 • Data: 2012-06-08
  komentarze: 0
  Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich na innych fotografiach
 • 2019
 • 2009
 • 1982 - 1988
 • 2019
 • 2018
 • 1937
 • 1938
 • 1938
 • 1930 - 1933