Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Wnętrza
30
 
Wyciąg narciarski przy Prewentorium PKP
5
 
 
 
 
  ID: 522174

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

Provinzial Kindergenesungsheim, Prewentorium PKPBudowa
1927
 
Adres do lutego 2017 r. - ul. Świerczewskiego 12, po zmianie nazwy ulicy i wydzieleniu odrębnej ul. Sudeckiej adres uległ zmianie.

Historia szpitala liczy już sobie ponad 90 lat - budowę obiektu prowadzono w latach 1928–1931, z przeznaczeniem na sanatorium dla dzieci oraz szkołę gospodarstwa domowego. Budynek wzniesiono wg planów Ludwiga Burgemeistera (1863–1932), słynnego pruskiego architekta, wrocławianina, pochowanego na Cmentarzu Grabiszyńskim. Burgermeister był też jednym z dwóch autorów ...
Adres do lutego 2017 r. - ul. Świerczewskiego 12, po zmianie nazwy ulicy i wydzieleniu odrębnej ul. Sudeckiej adres uległ zmianie.

Historia szpitala liczy już sobie ponad 90 lat - budowę obiektu prowadzono w latach 1928–1931, z przeznaczeniem na sanatorium dla dzieci oraz szkołę gospodarstwa domowego. Budynek wzniesiono wg planów Ludwiga Burgemeistera (1863–1932), słynnego pruskiego architekta, wrocławianina, pochowanego na Cmentarzu Grabiszyńskim. Burgermeister był też jednym z dwóch autorów projektów pierwszych zabudowań wrocławskiej szkoły technicznej (obecnej Politechniki), wzniesionych w latach 1905-1910. Był także projektantem i współprojektantem takich budynków jak: siedziba Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy obecnym pl. Kościelnym 4, Instytut Zoologiczny i Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1916-1917 współpracował przy budowie gmachu Nadprezydium Prowincji Śląskiej (aktualna siedziba Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8), projektowanego przez Karla Löwe. Sporządził ponadto wiele szkiców architektonicznych i budowlanych dla innych miast Dolnego Śląska.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich (dawniej Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich) położony jest w południowym paśmie Gór Kaczawskich zwanym Górami Ołowianymi. Budynek położony jest na wysokości ok. 440 m n.p.m. i dominuje nad okolicznym terenem w otoczeniu zieleni świerków, sosen i buków. Z okien i z tarasów widoczna jest piękna panorama Rudaw Janowickich, Karkonoszy i Gór Izerskich. Bryła budynku na podstawie zbliżonej do prostokąta składa się z pięciu części: centralnej oraz dwóch bocznych od strony wschodniej i dwóch od strony zachodniej. Całość budynku pokryta jest dachem czterospadowym z uskokami. Obiekt posiada własne, grawitacyjne ujęcie wody, blisko kilometrowy wodociąg, oraz oczyszczalnie ścieków. Budynek posiada skromną dekorację: murowany z cegły-licówki cokół na poziomie piwnicy, balkon na wspornikach na poziomie pierwszego piętra od strony południowej oraz proste, kubiczne portale drzwi wejściowych.

Historia obiektu
1. 1926-1928 budowa drogi dojazdowej.
2. 1928-1930 budowa Dziecięcego Domu Wypoczynkowego (Kindergenesungsheim) prowadzonego następnie przez Krajowy Zakład Ubezpieczeń.
3. 1941-1945 lazaret dla rannych i rekonwalescentów.
4. 1945-1947 zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci repatriantów z ZSRR – sieroty i półsieroty (Państwowy Urząd Repatriacji).
5. 1947-1949 Dom Pracy Kobiet (przejęty przez Wojewódzki WZiOS) – w obiekcie przebywały repatriantki z dziećmi. Kobiety w większości pracowały na terenie Janowic Wielkich, a po pracy uczęszczały do powszechnej szkoły wieczorowej. Dzieci natomiast umieszczone były w działającym na terenie placówki żłobku i przedszkolu.
6. W 1949 r. obiekt wraz z nieruchomościami o łącznej powierzchni prawie 16ha przekazano Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych we Wrocławiu, Początkowo obiekt funkcjonował jako Dom Małego Dziecka gdzie przez pierwsze trzy miesiące od maja do lipca 1949 r. przebywało w nim 150 dzieci. Następnie przekształcono placówkę w Turnusowy Dom Dziecka z sześciotygodniowymi turnusami, siedmioklasową Szkołą Podstawową. Kierownictwo obejmują Stanisław Śpiewak i Rudolfa Cieślicka.
7. Od 1950 roku funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych gdzie podczas jednego turnusu przebywało około 120 dzieci w wieku przedszkolnym.
8. Od 1951 roku działa Dom Zdrowia Dziecka, zmiana profilu z opiekuńczo-wychowawczego na profilaktyczno-wychowawczy..
9. Rok 1954 r. zawieszenie działalności w związku remontem kapitalnym.
10. Od stycznia 1955 r. uruchomiono Prewentorium Kolejowe (Centralny Zarząd Zdrowia przy Ministerstwie Komunikacji) – kierowano tu dzieci niedożywione, chore lub zagrożone chorobą – turnusy 2-3 miesięczne, profil profilaktyczno – leczniczy, do 235 dzieci kierowanych z Poradni Przeciwgruźliczych, 10 pielęgniarek, 20 wychowawców, zajęcia z gimnastyki leczniczej.
11. Od 1960 do 1966 roku dyrektorem był lekarz medycyny Kazimierz Wyrzykowski, liczba dzieci przebywająca w obiekcie zwiększyła się do 210 w tym grupy przedszkolne. Zwiększeniu uległ również personel medyczny – 2 lekarzy na pełnym etacie i jeden na pół etatu, stomatolog, rentgenolog.
12. W 1966 roku placówka została podzielona organizacyjnie na oddziały przedszkolny, szkolny dziewcząt, szkolny chłopców oraz oddział izby chorych. Liczba wychowanków wzrosła do 235 w każdym turnusie.
13. W 1973 roku Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zaczął sprawować opiekę nad praca dydaktyczno-wychowawczą
14. 1 stycznia 1976 roku uruchomiono wyciąg orczykowy.
15. Od 1997 r Samodzielny Publiczny ZOZ Dzieci.
16. W 2000 r. zmiana działalności sanatoryjnej na szpitalną umowa z BKChSM i DRKCh utworzenie pionu rehabilitacyjnego - 2 oddziały: pulmonologiczny, rehabilitacji narządu ruchu.
17. Od 2002 roku obiekt pełni funkcję Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji SPZOZ z oddziałami:
• rehabilitacji ogólnoustrojowej,
• rehabilitacji neurologicznej,
• rehabilitacji kardiologicznej.
18. Od grudnia 2017 roku obiekt wykonuje działalność leczniczą jako Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich SPZOZ podlegajac Samorządowi Województwa Dolnośląskiego.
Obecnie do prowadzenia rehabilitacji wykorzystywanych jest 7 sal gimnastycznych, gabinety fizykoterapii, terapii zajęciowej masażu i hydroterapii, w tym basen rehabilitacyjny.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1929-1930
  komentarze: 1
  Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich /chyba ...
 • Data: 1930
  komentarze: 0
  Obecny Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich.
 • Data: 1930-1935
  komentarze: 0
  Provinzial-Kinder Genesungsheim, później Prewentorium PKP a obecnie ...
 • Data: 1930-1935
  komentarze: 2
  Provinzial-Kinder Genesungsheim, później Prewentorium PKP a obecnie ...
 • Data: 1930-1935
  komentarze: 0
  Provinzial-Kinder Genesungsheim, później Prewentorium PKP a obecnie ...
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Provinzial-Kinder Genesungsheim, później Prewentorium PKP a obecnie ...
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Provinzial Kindergenesungsheim
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Provinzial-Kinder Genesungsheim, później Prewentorium PKP a obecnie ...
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Provinzial-Kinder Genesungsheim, później Prewentorium PKP a obecnie ...
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Provinzial-Kinder Genesungsheim, później Prewentorium PKP a obecnie ...
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Provinzional Kinder Genesungheim w Janowicach (obecnie Wojewódzki ...
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Provinzial Kinder Genesungheim w Janowicach (obecnie szpital rehabilitacyjny) ...
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Provinzial Kinder Genesungheim w Janowicach (obecnie szpital rehabilitacyjny). ...
 • Data: 1935-1940
  komentarze: 0
  Provinzional Kinder Genesungheim - obecnie Wojewódzki Szpital ...
 • Data: 1935-1940
  komentarze: 13
  Wg. opisu mieszkaniec Głuszycy na wycieczce motorowej. Identyfikacja ...
 • Data: 1949
  komentarze: 0
  Jedna ze stron pierwszej, powojennej kroniki janowickiego, kolejowego ...
 • Data: 1949
  komentarze: 0
  Jedna ze stron pierwszej, powojennej kroniki janowickiego, kolejowego ...
 • Data: 1949
  komentarze: 0
  Jedna ze stron pierwszej, powojennej kroniki janowickiego, kolejowego ...
 • Data: 1950-1955
  komentarze: 0
  Pracownicy kolejowego prewentorium (wtedy jeszcze jako Dom Zdrowia ...
 • Data: 1950-1955
  komentarze: 0
  Taras przed wejściem głównym do janowickiego prewentorium kolejowego ...
 • Data: 1950-1955
  komentarze: 0
  Taras przed wejściem głównym do janowickiego prewentorium kolejowego ...
 • Data: 1951-1954
  komentarze: 2
  Dawny Dom Zdrowia Dziecka PKP, obecnie Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji ...
 • Data: 1952
  komentarze: 0
  To jest Szymon M. i stoi na schodach sanatorium . Po 60 latach ...
 • Data: 1953
  komentarze: 1
  Janowice Wielkie ul.Świerczewskiego nr 12. Rok 1953 . Na fotografii ...
 • Data: 1955-1957
  komentarze: 0
  Droga do prewentorium kolejowego w Janowicach Wielkich (obecnie ...
 • Data: 1955-1960
  komentarze: 0
  Pracownicy janowickiego prewentorium kolejowego przed wejściem ...
 • Data: 1959-1961
  komentarze: 0
  Dzieci ze szkoły w Janowicach Wielkich na drodze prowadzącej do ...
 • Data: 1962
  komentarze: 0
  Wychowankowie Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich przed wejściem ...
 • Data: 1962
  komentarze: 0
  Wychowankowie Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich przed budynkiem
 • Data: 1962-1964
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1962-1968
  komentarze: 0
  Fragment budynku
 • Data: 1962-1970
  komentarze: 0
  Zajęcia teatralne przed budynkiem Prewentorium PKP w Janowicach ...
 • Data: 1962-1970
  komentarze: 0
  Wychowankowie janowickiego prewentorium wraz z opiekunką Panią ...
 • Data: 1965-1970
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1965-1970
  komentarze: 0
  Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich
 • Data: 1966
  komentarze: 0
  Pożegnanie dyrektora Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich, lek. ...
 • Data: 1966
  komentarze: 0
  Pożegnanie dyrektora Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich, lek. ...
 • Data: 1966
  komentarze: 0
  Pożegnanie dyrektora Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich, lek. ...
 • Data: 1966
  komentarze: 0
  Pożegnanie dyrektora Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich, lek. ...
 • Data: 1966
  komentarze: 0
  Pożegnanie dyrektora Prewentorium PKP w Janowicach Wielkich, lek. ...

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich na innych fotografiach
 • 2019
 • 2009
 • 1982 - 1988
 • 2019
 • 2018
 • 1937
 • 1938
 • 1938
 • 1930 - 1933