Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Klasztor s.s. Klarysek od Wieczystej Adoracji (CPA)
4
 
Kościół św. Jerzego i św. Wojciecha
41
 
 
 
 
  ID: 5196132

Zespół klasztorny 
Franciszkanie stanowią dość luźną zbiorowość zakonów o różnych regułach; najbardziej znane to Minoryci – Bracia Mniejsi, oraz Bernardyni. Z żeńskich zakonów wyróżniają się Franciszkanki Szpitalne oraz Klaryski. Pierwsi Bernardyni pojawili się w Kłodzku w 1475 r. kiedy to ks. ziębicki i hrabia kłodzki Henryk I Starszy Podiebradowicz, ufundował sprowadzonym z Głogowa zakonnikom kościół (jako mauzoleum Podiebradowiczów), klasztor oraz szpital. Po 4 latach bp wrocławski Rudolf konsekrował na przedmieściu ...
Franciszkanie stanowią dość luźną zbiorowość zakonów o różnych regułach; najbardziej znane to Minoryci – Bracia Mniejsi, oraz Bernardyni. Z żeńskich zakonów wyróżniają się Franciszkanki Szpitalne oraz Klaryski.
Pierwsi Bernardyni pojawili się w Kłodzku w 1475 r. kiedy to ks. ziębicki i hrabia kłodzki Henryk I Starszy Podiebradowicz, ufundował sprowadzonym z Głogowa zakonnikom kościół (jako mauzoleum Podiebradowiczów), klasztor oraz szpital. Po 4 latach bp wrocławski Rudolf konsekrował na przedmieściu ząbkowickim kościół p.w. św.św. Jerzego i Wojciecha, z 6. ołtarzami i kryptą książęcą pod prezbiterium.
W 1546 r. zakonnicy zostali zmuszeni przez ruch protestancki do opuszczenia Kłodzka. Wrócili z powrotem w 1643 r. po zdławieniu tego ruchu przez Habsburgów. W 1660 r. czesko-morawska prowincja Bernardynów, do której należał ten kłodzki zakon, przyjęła zreformowane statuty, co spowodowało duży wzrost ilości zakonników i wieloletnią, ciągłą rozbudowę kompleksu. Całość została opasana murem, łączącym kościół i klasztor ze szpitalem. Przebudowywano i odnawiano wyposażenie kościoła, fundowane przez nawracającą się na katolicyzm bogatą szlachtę i mieszczan. Uświetnianie kompleksu częściowo zostało zniweczone podczas trzeciej wojny śląskiej. Po krótkim zastoju, odbudowano zniszczone obiekty i kontynuowano zmiany oraz uświetnianie kompleksu.
Zostało to przerwane cesarskim edyktem sekularyzacyjnym z 1810 r. Zakonnicy musieli opuścić klasztor, kościół opróżniono z większości wyposażenia, a kamienne posągi stojące przed kościołem zostały usunięte. Kilka z nich przeniesiono do pobliskiego Ustronia i Ołdrzychowic. W 1834 r. rząd pruski zezwolił na otwarcie tej światyni jako ewangelicki kościół garnizonowy.
Obiekt klasztorny został oddany w użytkowanie służbom kwatermistrzowskim garnizonu, podobnie jak szpital. Taki układ przetrwał do 1945 r.
Już w pierwszych powojennych latach do tego klasztoru sprowadziły się Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji, zakon o b. surowej regule i zamknięty dla obcych. Wiadomo jedynie, że wszystkie sztandary wojskowe garnizonu, czy organizacyjne, były haftowane w tym klasztorze.
Kościół przestał być kościołem garnizonowym i z powrotem stał się świątynią katolicką, a w 1956 r. zmienił wezwanie na „Chrystusa Króla”. Budynek szpitalny w 1946 r. został włączony organizacyjnie do szpitala miejskiego.
Skrótowy opis kompleksu kościelno-klasztornego na ul. W. Łukasińskiego 34-36, wg oprac. „Oblicze miasta” wyd. 1986, pod red. Krystyny Oniszczuk:
"Obecna bryła kościoła Najśw. Sakramentu nie przedstawia wysokiego poziomu artystycznego. Kościół 1-nawowy, z 2-przęsłowym prezbiterium gotyckim i chórem organowym. Od strony północno-zachodniej przylega do nawy sklepiona kaplica z emporą. Na kalenicy prezbiterium usytuowano wieżę w formie sygnaturki, z hełmem cebulowym.
Klasztor przylega do kościoła, ma plan prostokąta z wewnętrznym małym ogrodem. Trakt południowo-wschodni wychodzi poza obrys klasztoru i jest zakończony ozdobnym szczytem.
Ogród z kapliczką oraz d. cmentarz otoczony murem, przylegają do zespołu kościelno-klasztornego.
Obok założenia klasztornego usytuowany jest barokowy budynek szpitala z kaplicą p.w. św. Magdaleny. Do połowy lat 70. XX w. na kalenicy dachu szpitalnego usytuowana była wieża sygnaturki z kondygnacją przeźroczy."

W opracowaniu wykorzystano także niektóre dane z książki „Śląsk w zabytkach sztuki – Kłodzko”, autor Tadeusz Broniewski, Zakład Narodowy Ossolińskich-Kraków, wyd. 1963 r. [Wynotował: Stan]
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1738
  komentarze: 2
  Klasztor i kościół franciszkanów w 1738 r. wg Otto Pompejusa.
 • Data: 1932-1938
  komentarze: 2
  Panorama Kłodzka - po prawej stronie cmentarz za murem klasztornym.
 • Data: 2002
  komentarze: 2
  Kłodzko - widok na zespół klasztorny ss. Franciszkanek składający ...
 • Data: 2010-06-10
  komentarze: 8
  Kłodzko - most Forteczny. Prace remontowe. W głębi zespół klasztorny ...
 • Data: 2012-04-27
  komentarze: 0
  Kłodzko - Most Forteczny (zawsze z premedytacją unikam oficjalnej ...
 • Data: 2015-11
  komentarze: 0
  Klasztor s.s. Klarysek od Wieczystej Adoracji oraz Kościół św. ...

Zespół klasztorny na innych fotografiach
 • 1932 - 1938
 • 2015
 • 2015
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2015
 • 2015
 • 2017