Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 519190

Ratusz

RathausBudowa
1580
 
W 1283r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez margrabiego Miśni Henryka Dostojnego Lubsko otrzymało prawa miejskie, które usankcjonowały funkcjonowanie istniejącego już od dłuższego czasu ośrodka, rozwiniętego pod względem przestrzennym i ekonomicznym. Pierwsze wzmianki o władzach miejskich pochodzą z początku XIV w., a od 1393r. w Lubsku był burmistrz. Ratusz określony jako "pretorium" wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1456r. w liście biskupa miśnieńskiego Kacpra, co dało podstawy ...
W 1283r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez margrabiego Miśni Henryka Dostojnego Lubsko otrzymało prawa miejskie, które usankcjonowały funkcjonowanie istniejącego już od dłuższego czasu ośrodka, rozwiniętego pod względem przestrzennym i ekonomicznym. Pierwsze wzmianki o władzach miejskich pochodzą z początku XIV w., a od 1393r. w Lubsku był burmistrz. Ratusz określony jako "pretorium" wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1456r. w liście biskupa miśnieńskiego Kacpra, co dało podstawy do formułowania twierdzeń, że obecną renesansową budowlę poprzedzała starsza, gotycka. W 1496r. doszło do pożaru miasta, który zniszczył znaczną część zabudowy oraz kościół i ratusz. Nowa siedziba władz miejskich wzniesiona została blisko 80 lat później, w latach 1580-1582 przez włoskiego budowniczego Antonio Albertiego, który dotarł tu prawdopodobnie przez Śląsk. W ratuszu znalazła siedzibę rada miejska, sąd, straż miejska i kramy kupieckie rozlokowane na parterze. Więzienie oraz wyszynk wina i piwa umieszczono w piwnicach ratusza.
Na temat późniejszych przekształceń budowli oraz ewentualnych uszkodzeń w trakcie pożarów miasta w latach 1597, 1606 czy 1615 niewiele da się powiedzieć. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że nie spowodowały one istotnych strat, na co wskazują m.in. zachowane w jej wnętrzach renesansowe stropy belkowe. Wiek XVII i XVIII to czas wojen i przemarszów wojsk, które plądrowały miasto. W tym okresie dokonano wymiany renesansowych tynków na nowe o złej jakości. Dopiero w XIX w. nastąpił rozwój ekonomiczny miasta. W XIX w. poddano przekształceniom wnętrza ratusza i wykonano remont elewacji w duchu neobaroku. W latach 30. XX w. wykonano ponownie remont elewacji upraszając ich detal architektoniczny. Zlikwidowano uszakowe obramienia okien, profilowane nadokienniki i fartuchy podokienne oraz wydatne gzymsy międzykondygnacyjne. Wykonano też nowy portal ze sztucznego kamienia i wprowadzono okno na osi facjatki w elewacji frontowej[6]. Budowla szczęśliwie przetrwała II wojnę światową. W latach 60. XX w. wykonano remont elewacji budynku. Wówczas zamontowano na nich płyty cementowe, pod którymi ukryto zniszczone tynki. Ratusz zachował czytelną renesansową formę widoczną zarówno w jego bryle jak i konstrukcji ( kolebkowo-krzyżowe sklepienia, drzwi kute z żelaza z 1582r.). W 2009r. dr Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej przeprowadził badania architektoniczne ratusza w związku z planowanym remontem elewacji budowli. Ustalenia badań potwierdzają powstanie ratusza w latach 1580-82 w renesansowej formie architektonicznej czytelnej do dnia dzisiejszego. Jednak w wyniku późniejszych remontów elewacje budynku ogołocono z pierwotnych dekoracji. W trakcie zrealizowanego w 2009r. remontu elewacji odtworzono zarówno renesansowe podziały i detal architektoniczny, jak i wykonano nową kolorystykę opracowaną na podstawie analizy porównawczej z innymi obiektami z tego terenu.
[dariuszfaranciszek°, wg ].
Budynek jest wpoisany do rejestru zabytków: nr 314 z o2.05.1961r.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1880-1900
  komentarze: 0
  Pozdrowienia z Lubska z końca XIX wieku.. Panorama Lubska-Baszta ...
 • Data: 1894-1895
  komentarze: 0
  Litografia Lubska wydana jako kartka noworoczna
 • Data: 1895-1898
  komentarze: 0
  Ratusz i kościół NMP.
 • Data: 1895-1905
  komentarze: 0
  Lubsko na pocztówce z przełomu XIX i XX wieku..
 • Data: 1895-1905
  komentarze: 0
  Lubsko na przełomie XIX i XX wieku.
 • Data: 1896
  komentarze: 0
  Litograficzna pocztówka z Lubska; obieg 1896 r. Odmienna wersja ...
 • Data: 1896-1898
  komentarze: 0
  Lubsko na pocztówce z końca XIX wieku..
 • Data: 1898
  komentarze: 0
  Lubsko z końca XIX wieku.
 • Data: 1898
  komentarze: 0
  Pocztówka "księżycówka" z końca XIX wieku.
 • Data: 1899
  komentarze: 0
  Pocztówka z Lubska
 • Data: 1900
  komentarze: 0
  Ratusz i kościół NMP na Lubskim Rynku.
 • Data: 1900
  komentarze: 0
  Ratusz i kościół N.M.P. w Lubsku.
 • Data: 1900
  komentarze: 0
  Lubsko na pocztówce litograficznej z przełomu XIX i XX wieku.
 • Data: 1900-1903
  komentarze: 0
  Lubski ratusz i kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny ...
 • Data: 1900-1904
  komentarze: 0
  Widok na Plac Wolności w Lubsku
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 0
  Ratusz i kościół w Lubsku
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 0
  Ratusz i kościół N.M.P. w Lubsku.
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 1
  Ratusz i kościół N.M.P. w Lubsku.
 • Data: 1900-1910
  komentarze: 0
  Ratusz i Kościół Najświętszej Marii Panny w Lubsku. [Dodane także ...
 • Data: 1900-1910
  komentarze: 0
  Ratusz na lubskim rynku.
 • Data: 1900-1915
  komentarze: 0
  Rynek i Ratusz w Lubsku..
 • Data: 1900-1915
  komentarze: 0
  Rynek w Lubsku z Ratuszem i Kościołem N.M.P.
 • Data: 1900-1920
  komentarze: 0
  Ratusz i Kościół Najświętszej Marii Panny w Lubsku.
 • Data: 1900-1945
  komentarze: 0
  Widok na Plac Wolności i Ratusz
 • Data: 1900-1945
  komentarze: 0
  Kościół i Ratusz
 • Data: 1901
  komentarze: 0
  Lubsko
 • Data: 1901
  komentarze: 0
  Ratusz i Kościół N.M.P. w Lubsku..
 • Data: 1903
  komentarze: 0
  Lubsko - Ratusz oraz Kościół Najświętszej Marii Panny
 • Data: 1903
  komentarze: 0
  Ratusz i Kościół N.M.P. w Lubsku.
 • Data: 1904
  komentarze: 0
  Ratusz i Kościół N.M.P. w Lubsku..
 • Data: 1907
  komentarze: 0
  Ratusz i kościół N.M.P. w Lubsku..
 • Data: 1907
  komentarze: 0
  Ratusz i Kościół N.M.P. w Lubsku.
 • Data: 1908
  komentarze: 0
  Rynek z Ratuszem i Kościołem w Lubsku..
 • Data: 1908-1910
  komentarze: 0
  Ratusz na przedwojennym lubskim Rynku.
 • Data: 1909
  komentarze: 0
  Lubsko w 1911 roku.
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Rynek w Lubsku, Ratusz i kościół NMP.
 • Data: 1910-1920
  komentarze: 0
  Rynek w Lubsku, Ratusz i kościół NMP.
 • Data: 1910-1925
  komentarze: 0
  Ratusz i Kościół N.M.P. na Rynku w Lubsku.
 • Data: 1910-1925
  komentarze: 0
  Ratusz i kościół N.M.P. w Lubsku.
 • Data: 1910-1930
  komentarze: 0
  Ratusz i Kościół N.M.P. w Lubsku..

Ratusz na innych fotografiach
 • 1891
 • 1899