Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Park Różaneczników
19
 
Szpital Uzdrowiskowy Wielka Pieniawa
243
 
Park Józefa
18
 
Brama główna
25
 
Park Centralny
42
 
Park Szachowy
47
 
Łabędzi Staw (dawny)
6
 
 
 
 
  ID: 518748

Park Zdrojowy

KurparkBudowa
1905-1906
 
Park Zdrojowy (wpis do rejestru zabytków nr 493/1344/WŁ z dnia 17.07.1991 r.) Park zrealizowany w latach 1905-1906 wokół Nowego Domu Zdrojowego (ob. Szpital Uzdrowiskowy „Wielka Pieniawa”), stanowiącego główny element kompozycyjny założenia, otoczony ze wszystkich stron przez zabudowę, w przeważającej mierze wille i pensjonaty. Najstarszymi częściami parku są Park Centralny, otaczający Szpital Uzdrowiskowy „Wielka Pieniawa” oraz Park Różaneczników, zlokalizowany na północ od ul. Matuszewskiego. Przy ...
Park Zdrojowy (wpis do rejestru zabytków nr 493/1344/WŁ z dnia 17.07.1991 r.) Park zrealizowany w latach 1905-1906 wokół Nowego Domu Zdrojowego (ob. Szpital Uzdrowiskowy „Wielka Pieniawa”), stanowiącego główny element kompozycyjny założenia, otoczony ze wszystkich stron przez zabudowę, w przeważającej mierze wille i pensjonaty. Najstarszymi częściami parku są Park Centralny, otaczający Szpital Uzdrowiskowy „Wielka Pieniawa” oraz Park Różaneczników, zlokalizowany na północ od ul. Matuszewskiego. Przy ul. Parkowej zlokalizowano nieistniejące obecnie korty tenisowe, za którymi w 1911 r. urządzono dzisiejszy Park Szachowy, osiowo symetryczny z prostokątnym układem ciągów pieszych i okrągłym placem, zajmujący prostokąt ograniczony ulicami Parkową, Matuszewskiego i Kryniczną. Po 1913 r. park przedłużono do ul. Jana Pawła II, kontynuując prostokątną siatkę alejek otoczoną willami. Układ kompozycyjny Parku Zdrojowego z niewielkimi zmianami przetrwał do dzisiaj. Drzewostan Parku Szachowego stanowią głównie szpalery lipy krymskiej i szerokolistnej, świerka kłującego i kasztanowca oraz pomniki przyrody – dwie okazałe topole czarne. W Parku Różaneczników cenny starodrzew o swobodnym układzie kompozycyjnym, z przewagą drzew iglastych. Wzdłuż promenady głównej i części alejek szpalery klonów jaworów, kasztanowców i jesionów. Pomniki przyrody to: jesion wyniosły, choina kanadyjska i modrzew europejski. W skład starodrzewu Parku Józefa wchodzą okazy kasztanowców w formie bukietowej i klonów purpurowych oraz pomnik przyrody – imponujących rozmiarów buk pospolity. W parkach Różaneczników i Józefa licznie występują cisy w formie krzewiastej i drzewiastej, m.in. grupa cisów w formie altany. Pomnikiem przyrody jest licząca ok. 0,5 ha powierzchni skupina różaneczników wzdłuż cieków wodnych. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010-2011 przebudowano Park Zdrojowy oraz zmodernizowano Muszlę Koncertową wg projektu Jerzego Kielara. Na terenie parku, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowany został monitoring wizyjny. Charakterystyczne dla Parku Józefa są podświetlane, naturalnej wielkości figury kuracjuszy w strojach z epoki oraz osób związanych z uzdrowiskiem. Przy wejściu od strony Deptaka na piaskowcowej ławeczce siedzi Akiba Rubinstein, figura kuracjuszki z pieskiem wchodzącej do parku ustawiona została w pobliżu skrzyżowania ulic Zdrojowej i Tranzytowej. W miejscu połączenia ulic Zdrojowej i Matuszewskiego, przy platformie widokowej na osi ścieżki z Kardiologicznego Szpitala Uzdrowiskowego „Zdrowie” stoi figura dr Józefa Matuszewskiego, grupa kuracjuszy siedzi na trawiastej środkowej polanie parku. Przejście do Parku Różaneczników sygnalizuje punkt widokowy na dolinę różaneczników. Niewielka platforma posiada dwie pochylnie otaczające okrągły klomb – parter kwiatowy z dominantą róż pnących się na stelażu. Z drewnianej kładki wychodzącej z eliptycznego placyku widać rosnące niżej różaneczniki. Do niecki na krawędzi alejki niższego poziomu parku, spływa spod kładki kurtyna wodna. Na ostatnim skrzyżowaniu promenady głównej z alejkami obwodowymi kierunkowskaz „Światowid”. Początek cieku wodnego sygnalizuje rzeźba terenowa – dzbany. Z bloków czerwonego piaskowca na okrągłym placyku przy końcu parku powstał wodozbiór, gdzie woda wypływa z rzygacza do obudowanej niecki. Tam, gdzie główna promenada krzyżuje się z poprzeczną alejką, wznosi się ażurowa altana z małym źródełkiem wody mineralnej. Celem lepszego skomunikowania Parku Szachowego z kompleksem Parku Zdrojowego urządzono plac pieszy „przed szachami”. Tylna część parku przeznaczona została na rekreację i plac zabaw dla dzieci. Główna aleja z fontanną liniową do kulminacyjnego zespołu fontann prowadzi od placu z szachownicą plenerową. Wejście nań akcentują „pylony” z roślin pnących na ażurowym stelażu w kształcie wieży szachowej. W strefie wejścia symetryczny pawilon z prześwitem. Na osi parku platforma widokowa, gdzie wiedzie para schodów terenowych ograniczających nieckę fontanny z rzygaczami. Dominantą jest fontanna tryskająca pulsacyjnie na wysokość ok. 6 m. [bynio]
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1905
  komentarze: 0
  W Parku Zdrojowym
 • Data: 1906-1908
  komentarze: 4
  Promenada w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju.
 • Data: 1909
  komentarze: 0
  W Parku Zdrojowym
 • Data: 1909
  komentarze: 0
  W Parku Zdrojowym
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Kurhaus
 • Data: 1913
  komentarze: 3
  Sanatorium Wielka Pieniawa z zakładem przyrodoleczniczym, widok ...
 • Data: 1916
  komentarze: 0
  Dom Zdrojowy w szerokiej perspektywie.
 • Data: 1920-1929
  komentarze: 1
  Szpital Uzdrowiskowy Wielka Pieniawa (Herzheilbad Kurhaus).
 • Data: 1925
  komentarze: 0
  Park Zdrojowy
 • Data: 1928
  komentarze: 0
  Polanica-Zdrój, Wielka Pieniawa i Pijalnia wody mineralnej.
 • Data: 1930
  komentarze: 0
  Polanica Zdrój
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  W polanickim parku Zdrojowym.
 • Data: 1965
  komentarze: 0
  Artystyczne wycinanie sylwetek
 • Data: 2011-09-16
  komentarze: 0
  Aleja parkowa.
 • Data: 2011-09-16
  komentarze: 0
  Aleja parkowa pod słońce.
 • Data: 2011-09-18
  komentarze: 0
  Tablica informacyjna przy ul Matuszewskiego w obrębie Parku.
 • Data: 2011-10-02
  komentarze: 0
  Park Zdrojowy w Polanicy.
 • Data: 2011-10-02
  komentarze: 0
  Polanicki kataryniarz.
 • Data: 2013-12-27
  komentarze: 0
  Ulica Ogrodowa z Polanicy-Zdrój. Na zdjęciu widać (od lewej) Pensjonat ...

Park Zdrojowy na innych fotografiach
 • 2013