Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Kościół Pokoju w Świdnicy - miniatura
6
 
Detale architektoniczne
13
1
Elewacja południowa - Hala Ślubów
8
2
Elewacja wschodnia - Hala Chrztów
2
3
Elewacja północna - Hala Polna
4
Elewacja zachodnia - Hala Zmarłych
A
Wnętrza kościoła
89
B
Zabudowania kompleksu przykościelnego
6
C
Zabytkowy cmentarz ewangelicki
445
 
 
 
 
  ID: 515772

Kościół Pokoju w Świdnicy

Friedenskirche, Ewangelicki kościół Świętej TrójcyBudowa
1656
 
UWAGA!! Z uwagi na rozległość założenia Kościoła Pokoju w Świdnicy dodając zdjęcia należy trzymać się następujących zasad: 1. Zdjęcia dopisujemy do poszczególnych podobiektów 2. Zdjęcia panoramiczne, na których budynek kościoła nie jest głównym tematem, jak również stare litografie dopisujemy do obiektu głównego 3. Dla zdjęć, gdzie głównym motywem jest bryła kościoła należy wybrać obiekt dla odpowiedniej fasady (kierunki świata) 4. Dla zdjęć wnętrz kościoła i detali architektonicznych są również ...
UWAGA!! Z uwagi na rozległość założenia Kościoła Pokoju w Świdnicy dodając zdjęcia należy trzymać się następujących zasad:

1. Zdjęcia dopisujemy do poszczególnych podobiektów

2. Zdjęcia panoramiczne, na których budynek kościoła nie jest głównym tematem, jak również stare litografie dopisujemy do obiektu głównego

3. Dla zdjęć, gdzie głównym motywem jest bryła kościoła należy wybrać obiekt dla odpowiedniej fasady (kierunki świata)

4. Dla zdjęć wnętrz kościoła i detali architektonicznych są również odrębne obiekty.


Kościół Pokoju w Świdnicy - na mocy Pokoju Westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią, cesarz Ferdynand III. został zobowiązany przez Szwedów do wyrażenia zgody na budowę przez ewangelików w księstwach dziedzicznych w Jaworze, Głogowie i Świdnicy po jednym tzw. "Kościele Pokoju". Habsburgowie nie uznawali w ten sposób równorzędności wiary protestantów i katolików, lecz traktowali zezwolenie na budowę jako bardziej lub mniej wymuszony akt tolerancji. Powołano do życia cesarskie komisje, które konfiskowały kościoły na Śląsku. W latach 1653/54, w samych tylko dziedzicznych księstwach, w Świdnicy i w Jaworze odebrano parafiom ewangelickim ponad 250 kościołów! Po rozmaitych petycjach skierowanych na dwór wiedeński, przy wskazaniu planowanego placu budowy, 13 sierpnia 1652 r. cesarz udzielił swojej zgody, a już 10 dni później wyznaczono teren i przekazano go przewodniczącemu ewangelickiego Urzędu Rent z Otterau. Plac miał kształt kwadratu (200 x 200 kroków), sam kościół miał mieć 100 kroków długości i 50 kroków szerokości. Miał on być poświęcony Świętej Trójcy. Zgodnie z zarządzeniem cesarskim kościół mógł być wybudowany jedynie poza murami miasta, bez wieży i dzwonów. Jako materiałów budowlanych można było użyć jedynie drewna, piasku, gliny i słomy. Szczególnym utrudnieniem dla gminy miało być zarządzenie, że okres budowy nie może przekroczyć jednego roku. Jako pierwszy z trzech kościołów wybudowano Kościół Pokoju w Głogowie, który wyświęcono na Boże Narodzenie w roku 1652. Kamień węgielny pod budowę Kościoła Pokoju w Jaworze położono w kwietniu 1654 roku, a już 30 września 1655 roku można było wyświęcić prostokątną salę kościelną. Przy budowie Kościoła Pokoju w Świdnicy można było skorzystać z doświadczeń zdobytych przy budowie kościołów w Głogowie i Jaworze. Świdniccy protestanci zlecili w roku 1656 wrocławskiemu mistrzowi budowlanemu Albrechtowi von Saebisch i miejscowemu cieśli Andreasowi Kaemperowi budowę Kościoła Pokoju w Świdnicy. Kamień węgielny położono 23 sierpnia tego samego roku. 24.06.1657 r. można było w Kościele Pokoju w Świdnicy odprawić pierwsze nabożeństwo. Kościół w Świdnicy jest bazyliką wzniesioną na planie krzyża. Trójnawowy korpus główny krzyżuje się w centrum kościoła z również trójnawowym transeptem. Do zasadniczej bryły kościoła dobudowano początkowo od wschodu jedynie zakrystię. W późniejszych latach dodano od zachodu Halę Zmarłych, następnie od południa Halę Ślubów, a od północy tzw. Halę Polową. Konstrukcja nośna trzonu budowli składa się z drewnianych słupów o wymiarach od 30 x 50 do 40 x 50 cm. Nawa główna ma ok. 44 m długości i 20 m szerokości. Nawa poprzeczna - ok. 30 m długości i 20 m szerokości. Wysokość nawy głównej ok. 15 m. Kościół jest klasyczną konstrukcją szkieletową. Na powierzchni 1090 m2 mieściło się w kościele 7500 ludzi, w tym 3000 miejsc siedzących. Z okazji dwusetnego jubileuszu powstania kościoła przeprowadzono w 1852 r. rozległe prace renowacyjne. 50 lat później przeprowadzono ponownie obszernie zakrojone naprawy. Odnowiono konstrukcję szkieletową, a od strony południowej dobudowano nowy przedsionek. Szczególną uwagę poświęcono restauracji malowideł. Kościół Pokoju w Świdnicy jest jednym z dwu zachowanych tego typu obiektów w Europie. Posiada więc olbrzymią wartość historyczną i artystyczną. Po II. wojnie światowej Parafia Ewangelicka pod względem liczby wiernych bardzo się zmniejszyła. Około 120 parafian nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania kościoła. W ostatnich latach kilka mniejszych prac restauratorskich można było przeprowadzić dzięki finansowej pomocy kościelnej fundacji im. Gustawa Adolfa. W 1991 r. Ambasada Niemiecka sfinansowała częściowy remont dachu gontowego. W 1988 r. zainteresowało się kościołem Niemieckie Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Fuldzie i przeprowadziło badania jego konstrukcji szkieletowej. Kierownik Centrum Manfred Gemer w ekspertyzie zwrócił uwagę na katastrofalny stan, w jakim znajduje się Kościół Pokoju i podał pierwsze wskazówki dotyczące konserwacji i restauracji. Jednak dopiero w 1991r. doszło do konkretnych rozmów między Parafią, Konserwatorem Generalnym, Konserwatorem Wojewódzkim, Uniwersytetem w Toruniu, niemieckim Federalnym Ministerstwem Badań i Technologii oraz Niemieckim Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków. Skutkiem tego niemieckie Federalne Ministerstwo Badań i Technologii w Bonn, Federalna Fundacja Ochrony Środowiska w Osnabrück oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie wyasygnowały poważne środki finansowe, dzięki którym możliwe jest prowadzenie w kościele prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich. Uwagę poświęcono nie tylko samemu kościołowi, jako niepowtarzalnej budowli historycznej, lecz również całemu Placowi Pokoju. Do znajdujących się tu obiektów należą: mur kościelny, dzwonnica, cmentarz, plebania, dom kościelnego, budynek byłego liceum ("Lutherheim"), dom wdów, prymariat, dom kantora i rendantura. Ważnym momentem w najnowszej historii Kościoła jest wpisanie tego obiektu 13 grudnia 2001 roku w Finlandii na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO. Jest to ogromna nobilitacja nie tylko dla samego obiektu, ale także dla regionu i całej Polski. źródło: strona internetowa Kościoła Pokoju w Świdnicy . /janusz50938
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1735
  komentarze: 1
  Stary widoczek z 1735
 • Data: 1735
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy.
 • Data: 1737-1752
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy ze "Scenographia urbium Silesiae" F.B. ...
 • Data: 1737-1775
  komentarze: 1
  Kościół Pokoju w Świdnicy (grafika wg. F. B. Wernera).
 • Data: 1738
  komentarze: 0
  Największa tego typu ewangelicka świątynia Europy na koloryzowanym ...
 • Data: 1748
  komentarze: 0
  Friedrich Bernhard Werner: „Śląskie domy modlitwy” (1748 – 52) ...
 • Data: 1758
  komentarze: 0
  Oblężenie Świnicy przez wojska pruskie w 1758 r. - zbiory Muzeum ...
 • Data: 1758-1765
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy wraz z zabudowaniami przykościelnymi ...
 • Data: 1840-1850
  komentarze: 1
  Ewangelicki Kościół Pokoju pod wezwaniem św. Trójcy w Świdnicy. ...
 • Data: 1850-1899
  komentarze: 0
  Drzeworyt z II poł. XIX wieku
 • Data: 1852
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy. Drzeworyt.
 • Data: 1880-1899
  komentarze: 0
  Świdnica
 • Data: 1889
  komentarze: 0
  Wielopolowa księżycówka na której przedstawiono m.in. fragment ...
 • Data: 1890-1897
  komentarze: 0
  Świdnica na litografii z końca XIX wieku.
 • Data: 1895-1905
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju.
 • Data: 1896-1899
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy.
 • Data: 1897-1899
  komentarze: 1
  Gruss ze Świdnicy.
 • Data: 1898
  komentarze: 0
  Gruss aus Schweidnitz
 • Data: 1898
  komentarze: 1
  Świdnica - Ratusz i kościół Pokoju.
 • Data: 1898
  komentarze: 0
  Rynek, Kościół Pokoju, pałac Krzyżowa, Plac Grunwaldzki, Villa ...
 • Data: 1899
  komentarze: 0
  Kartka pocztowa z tak popularnym obiektem sakralnym w mieście.
 • Data: 1899
  komentarze: 1
  Pocztówka z końca XIX wieku.
 • Data: 1899
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy.
 • Data: 1900-1902
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w zimowej szacie.
 • Data: 1900-1902
  komentarze: 0
  Pozdrowienia ze Świdnicy
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 0
  Wejście do Kościoła Pokoju na pocztówce wysłanej w 1909 roku. ...
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 1
  Kościół Pokoju w Świdnicy.
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy na starej pocztówce.
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 2
  Pocztówka litograficzna ze Świdnicy.
 • Data: 1900-1910
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy.
 • Data: 1900-1910
  komentarze: 0
  Friedenskirche. Lepsze od http://wroclaw.hydral.com.pl/213062,foto.html
 • Data: 1900-1910
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy.
 • Data: 1900-1910
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy na fotografii z początku XX wieku.
 • Data: 1900-1915
  komentarze: 1
  Świdnica na kwiecistej pocztówce
 • Data: 1900-1920
  komentarze: 1
  Kościół Pokoju w Świdnicy.
 • Data: 1900-1920
  komentarze: 0
  Friedenskirche
 • Data: 1900-1920
  komentarze: 0
  Friedenskirche
 • Data: 1900-1920
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju. Lepsze od http://wroclaw.hydral.com.pl/213066,foto.html
 • Data: 1900-1920
  komentarze: 0
  Kościół Pokoju w Świdnicy.
 • Data: 1900-1930
  komentarze: 6
  Kościół Pokoju

Kościół Pokoju w Świdnicy na innych fotografiach
 • 2012
 • 2012
 • 2012
 • 1983
 • 1980
 • 2015
 • 1902
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019