Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Wiadukt kolejowy I (Wałbrzych, ul. Stacyjna)
32
 
Pożar na nasypie kolejowym
12
 
Magazyn / piwnica
6
 
Warsztat II
4
 
Warsztat I
2
 
Wiadukt kolejowy II (Wałbrzych, ul. Stacyjna)
11
 
Warsztat III
3
 
Nastawnia dysponująca WS (południowa)
16
 
Plac towarowy (dawny)
19
 
Nastawnia wykonawcza WS1 (północna)
22
 
Magazyn pocztowy (nie istnieje)
7
 
Skład opału (dawny)
9
 
Koła kolejowe (2. lokalizacja)
2
 
Magazyn 2 (nie istnieje)
2
 
Magazyn 3 (nie istnieje)
1
 
Droga towarowa
8
 
Ekspedycja kolejowa (nie istnieje)
3
B
Bocznica do fabryki porcelany "Książ" (dawna)
14
D
Dworzec kolejowy Wałbrzych Szczawienko
111
L
Kolejowa podstacja trakcyjna (dawna lokomotywownia)
9
P
Perony i torowiska stacji Wałbrzych Szczawienko
136
PT
Podstacja transformatorowa (dawna) / hurtownia odzieży używanej
42
T
Przejście podziemne dla pieszych (tunel)
19
 
 
 
 
  ID: 515544

Stacja kolejowa Wałbrzych Szczawienko

Sorgau (1877-1895), Nieder-Salzbrunn, Słońsk-Dolny (do 1947), Szczawienko (do 1957)Budowa
1875-1877
 
Stacja kolejowa na wys. 385 m npm. w km 65,930 od posterunku Grabiszyn, w km 67,978 od stacji Wrocław Głowny i wg niemieckiego kilometraża w km 66,02 od Wrocławia Świebodzkiego oraz w km 357,71 licząc od Berlina przez Jelenią Górę. Stację "Sorgau" zbudowano na wypłaszczeniu powstałym po zniwelowaniu zbocza, znacznie powyżej dróg kołowych w okolicy. W momencie budowy, w latach 1876-1877 stacja znajdowała się w szczerym polu i nazywała się Sorgau. Linię boczną do Szczawna i dalej przez Kuźnice, Mieroszów ...
Stacja kolejowa na wys. 385 m npm. w km 65,930 od posterunku Grabiszyn, w km 67,978 od stacji Wrocław Głowny i wg niemieckiego kilometraża w km 66,02 od Wrocławia Świebodzkiego oraz w km 357,71 licząc od Berlina przez Jelenią Górę. Stację "Sorgau" zbudowano na wypłaszczeniu powstałym po zniwelowaniu zbocza, znacznie powyżej dróg kołowych w okolicy. W momencie budowy, w latach 1876-1877 stacja znajdowała się w szczerym polu i nazywała się Sorgau. Linię boczną do Szczawna i dalej przez Kuźnice, Mieroszów do Mezimesti otwarto 15 maja 1877 r., a sprzedaż biletów na stacji rozpoczęto od 1 czerwca 1877 r. Budynek dworca położony jest wyspowo, a doprowadza doń przepustami pod torami droga dojazdowa, jak i dawniej tunel-przejście podziemne łączące perony z przystankiem końcowym wałbrzyskich tramwajów. Stacja od powstania pełniła funkcję stacji węzłowej obsługując trzy kierunki jazdy, obecnie jest stacją ruchową, a rozbudowany układ torów postojowych pozwalał na formowanie pociągów. Stacja miała niegdyś duże znaczenie dla obsługi ruchu pasażerskiego. Zatrzymywały się na niej pociągi wszystkich kategorii. Po likwidacji kierunku do Szczawna i Kuźnic znacznie jej znaczenie spadało. Stacja posiadała część towarową i ekspedycję oraz rampy i place ładunkowe. Stacja miała również własną lokomotywownie przy wyjeździe na Wrocław - ocalał budynek towarzyszący (jeszcze kilka lat temu stała wieża ciśnień) oraz od 1914 roku pierwszą na Dolnym Śląsku elektrowozownię (istniała za nastawnią wyjazdową w stronę Wrocławia). Bardzo interesującym obiektem jest dawna podstacja transformatorowa w surowej formie dworu obronnego. W najlepszych latach dla stacji obsługiwał ją blisko 100 osobowy personel kolejarzy, dla których wybudowano szereg domów w okolicy stacji. W 1939 roku przez stację przechodziło 7 torów przelotowych oraz 2 kolejne przy magazynie towarowym. Przy stacji znajdowała się bocznica do fabryki maszyn Wolffgramm, w latach 80-tych przedłużono bocznicę do budowanego molocha - Fabryki Porcelany KSIĄŻ. Przez ostatnie 20 lat stacja upadała. Opuszczony budynek dworca był podpalony w latach 90. i chylił się w ruinę. W latach 2016-2018 wyremontowano dworzec i drogę dojazdową z utworzeniem miejsc parkingowych w koncepcji Park&Ride. W latach 2017-2020 przebudowano układ torowy stacji z umożliwieniem przejazdu pociągów z prędkością 120 km/h. Pozostałe budynki towarzyszące jak magazyn przesyłek, czy posterunki zawiadowców, czy lampownie z uwagi na zaawansowaną dewastację zostały wyburzane. Tunel dla pieszych, prowadzący do ul. Lelewela został zasypany. W czasie modernizacji stacji wycięto reliktowe słupy i maszty pierwszej elektryfikacji z 1914 roku. W dawnych przewodnikach zachwalano tutejszą restaurację dworcową (czynna do późnych lat 60-tych, zlikwidowana po ponownym wprowadzeniu trakcji elektrycznej i likwidacji przerwy na wodowanie parowozów po męczącym podjeździe od strony Świebodzic). Od 1877 roku, aż do wojny dzierżawcami restauracji była rodzina Hauptmannów (rodzice Gerharda i Carla). (moose - różne źródła)
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1895
  komentarze: 4
  To jedyny "namacalny" ślad, że przed 1900 rokiem stacja Nieder-Salzbrunn ...
 • Data: 1921
  komentarze: 8
  Unikatowa fotografia ze stacji kolejowej Wałbrzych-Szczawienko ...
 • Data: 1926
  komentarze: 4
  Fragment planu „Neubau einer Werkanlage bei Bhf. Niedersalzbrunn ...
 • Data: 2016-04-30
  komentarze: 1
  Odnoga ul. Stacyjnej, a zarazem droga dojazdowa pod budynek stacji ...
 • Data: 2016-05-03
  komentarze: 0
  Dworzec kolejowy Wałbrzych Szczawienko
 • Data: 2016-05-03
  komentarze: 0
  Dworzec kolejowy Wałbrzych Szczawienko
 • Data: 2016-05-03
  komentarze: 0
  Dworzec kolejowy Wałbrzych Szczawienko
 • Data: 2016-05-03
  komentarze: 0
  Dworzec kolejowy Wałbrzych Szczawienko

Stacja kolejowa Wałbrzych Szczawienko na innych fotografiach
 • 2016
 • 1898 - 1902
 • 1930 - 1940