Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Łaźnia Hermanna (dawna)
2
 
Staw Zamkowy (Jezioro Lucie)
19
 
Dom Angielski (dawny)
35
 
Kamień Księcia Pücklera
19
 
Taras Mauzoleum
23
 
Wiadukt
13
 
Stary Zamek
10
 
Wodospad przy Jeziorze Dębów
8
 
Nowy Zamek (Zamek Pücklera)
213
 
Elektrownia Wodna
1
 
Nysa Hermanna
3
 
Most Zamkowy
1
 
Pozostałości budowli parkowych
5
 
Villa Bellevue
5
 
Mapy i plany (Park Mużakowski)
4
 
Jezioro Dębów
4
D
Dąb Jana Pawła II (dąb papieski) nr 436
3
D
Dąb Klementyny
1
D
Dąb Hermanna
11
D
Dąb Odyna
1
M
Most Angielski
2
M
Most przy Jeziorze Dębów
2
M
Most Arkadowy
9
M
Most Królewski
8
M
Most Karpi (most Biały)
6
M
Most Podwójny
14
M
Most Fuksji
5
 
 
 
 
  ID: 511742

Park Mużakowski

Königlich Prinzlicher Park und Arboretum zu MuskauBudowa
1815 - 1845
 
Krajobrazowy park Hermanna von Pücklera w Bad Muskau, znany po polskiej stronie pod nazwą Parku Mużakowskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury ogrodniczej dziewiętnastego stulecia.Park rozciąga się wzdłuż granicznej rzeki Nysy Łużyckiej, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Na jego wielkość składa się blisko tysiąc hektarów terenu, z czego na ziemi polskiej ponad osiemset. W obrębie historycznego parku zlokalizowane jest graniczne przejście drogowe Łęknica ...
Krajobrazowy park Hermanna von Pücklera w Bad Muskau, znany po polskiej stronie pod nazwą Parku Mużakowskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury ogrodniczej dziewiętnastego stulecia.Park rozciąga się wzdłuż granicznej rzeki Nysy Łużyckiej, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Na jego wielkość składa się blisko tysiąc hektarów terenu, z czego na ziemi polskiej ponad osiemset. W obrębie historycznego parku zlokalizowane jest graniczne przejście drogowe Łęknica - Bad Muskau.
Idea utworzenia na tym obszarze wielkoprzestrzennego parku krajobrazowego sięga 1815 roku. Trzydziestoletni wówczas Hermann von Pückler, będący od czterech lat właścicielem dóbr mużakowskich, ogłosił 1 maja list otwarty do mieszczan miasta Muskau, w którym zapowiada utworzenie parku naturalistycznego. W zamyśle Pücklera park miał stanowić związek wszystkich przejawów współżycia natury i kultury: tworzyć go miało miasto, podmiejskie wsie, rolnictwo, przemysł, łąki, rzeki i stawy. Miał stać się idealnym wyrazem połączenia natury, kultury, techniki i ducha.
Urodzony w Muskau, 30 października 1785 roku, Hermann Ludwik Heinrich był najstarszym synem hrabiego Erdmanna von Pücklera i jego żony Zofii, urodzonej hrabianki von Gallenberg, To ona wniosła w posagu dobra mużakowskie do małżeństwa z Erdmannem. Hermann studiował nauki kameralistyczne - ekonomię - na uniwersytecie w Lipsku. Już w trakcie studiów stał się wyznawcą idei Saint Simona i propagatorem kultury francuskiej. W wojsku dosłużył się stopnia rotmistrza. W 1817 roku ożenił się ze starszą od siebie Lucyną von Pappenheim. Tytuł książęcy otrzymał w 1822 roku.
Park Mużakowski powstał w latach od 1815 do 1845. Jednakże nie wszystkie zamierzenia Pücklera zostały w nim zrealizowane. Projekty przerosły możliwości inwestycyjne jego twórcy. W połowie lat czterdziestych książę stanął w obliczu bankructwa i konieczności sprzedaży parku. Tym samym dalszy rozwój parku został brutalnie przerwany. Nastąpił zanik podstawowych związków tworzących fundament idei Pücklera: rozpad na miasto, las, gospodarstwa rolne, parcele prywatne. W 1834 roku ukazało się drukiem najwybitniejsze dzieło Pücklera Szkice o ogrodnictwie w krajobrazie, w którym wyłożył swoje poglądy na temat natury i krajobrazu oraz prac ogrodniczych w krajobrazach. Praca ta wywołała duże zainteresowanie we Francji i w Anglii. W krajach niemieckich natomiast, zwłaszcza w Prusach, wrzawę wywołała kolejna książka Pücklera Listy Zmarłego (Briefe eines Verstorbenen). Jawi się nam tu całkiem inny Pückler, nie tylko znakomity architekt ogrodowy, esteta, ale przede wszystkim bystry obserwator i krytyk stosunków społecznych, panujących w Niemczech, Liberalno-demokratyczne poglądy księcia nie mogły spotkać się z jakąkolwiek aprobatą na niemieckich dworach, w szczególności zaś na dworze berlińskim. Wkrótce też w kręgach arystokracji niemieckiej Pückler stał się osobą niepożądaną, a propruska prasa rozpoczęła gwałtowną nagonkę, nie szczędząc najbardziej obraźliwych inwektyw. W 1846 roku właścicielem dóbr mużakowskich i parku został książę Fryderyk Niderlandzki. Zespół parkowy obejmował wówczas tak zwany Park Główny, Park Górski i Park Zdrojowy. Funkcję Inspektora Ogrodów Mużakowskich pełnił uczeń Pücklera Eduard Petzold. Za jego staraniem tereny parkowe zostały znacznie rozbudowane zgodnie z ideą księcia Hermanna. Ostatnimi właścicielami parku, przed drugą wojną światową, byli hrabiowie Von Arnim. Oni to spowodowali, że centralna część parku, wzdłuż Nysy Łużyckiej, została objęta ochroną, tworząc tam rezerwat przyrody Park Muskau Twórca unikalnego w skali europejskiej kompleksu parkowego - książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler - zmarł w osamotnieniu na zamku Branitz, koło Cottbus, 4 lutego 1871 roku, w wieku 86 lat. W 1945 roku, podczas działań wojennych, zniszczona została większość budowli parkowych. Po 1945 roku, wraz z ustanowieniem granicy państwowej na Odrze i Nysie Łużyckiej, park został podzielony na część lewobrzeżną niemiecką i prawobrzeżną polską. W 1989 roku doprowadzono do podpisania międzynarodowej umowy w sprawie podjęcia wspólnych, polsko-niemieckich, działań na rzecz rekonstrukcji i ochrony Parku Mużakowskiego.
Park Mużakowski jest jednym z najznakomitszych przykładów sztuki ogrodowej XIX wieku w Europie. Swoje powstanie zawdzięcza twórcy Księciu Hermanowi von Pucklerowi, właścicielowi dóbr mużakowskich od 1811 roku. Park Mużakowski położony jest w dolinie Nysy Łużyckiej po obu stronach rzeki. Jego powierzchnia wynosi około 1000 ha, w tym około 800 ha po stronie prawobrzeżnej (Polska). W 1988 roku opiekę nad polską częścią parku roztoczył Ośrodek Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie, który prowadzi prace renowacyjne parku. Z jego inicjatywy utworzony ma być Rezerwat Kulturowy Parku Mużakowskiego. W dniu 2 lipca 2004 roku Park Mużakowski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Autor tekstu Jerzy Piotr Majchrzak - źródło
bonczek/hydroforgroup/2006

Film o parku -
Tablica informacyjna:
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1899
  komentarze: 0
  Kilka widoczków z Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1901
  komentarze: 0
  Jezioro Dębowe w Parku Mużakowskim
 • Data: 1902
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z wodospadem.
 • Data: 1903
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego
 • Data: 1904
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1904
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1905
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z wodospadem.
 • Data: 1905-1915
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1905-1915
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego
 • Data: 1905-1915
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego
 • Data: 1905-1920
  komentarze: 0
  Dom wczasowy i Villa Bellevue w Parku Mużakowskim.
 • Data: 1906
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1909
  komentarze: 0
  Jezioro Dębowe z wodospadem w Parku Mużakowskim.
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Park Mużakowski. Widok na zamek i Most Karpi.
 • Data: 1910-1915
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z widokiem na zamek Pucklera
 • Data: 1910-1930
  komentarze: 0
  Most Hermanna w Parku Mużakowskim.
 • Data: 1910-1930
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1914
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z widokiem na zamek Pucklera
 • Data: 1915
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1915-1935
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z wodospadem.
 • Data: 1920-1940
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego
 • Data: 1921
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego
 • Data: 1921
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego
 • Data: 1924
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1925
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z widokiem na zamek Pucklera
 • Data: 1925-1929
  komentarze: 0
  Willa w parku w Bad Muskau.
 • Data: 1925-1929
  komentarze: 0
  Krajobrazowy park Hermanna von Pücklera w Bad Muskau.
 • Data: 1928
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z widokiem na zamek Pucklera.
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z wodospadem
 • Data: 1930-1944
  komentarze: 1
  Park Mużakowski jeszcze nie podzielony granicą
 • Data: 1935-1940
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego
 • Data: 1936
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego z wodospadem.
 • Data: 1937
  komentarze: 0
  Park Mużakowski. Jezioro Dębowe, portret księcia Hermana Pücklera ...
 • Data: 1938
  komentarze: 0
  Zamek Hermanna von Pückler przed wojna ,i jego widok obecny w ...
 • Data: 1939
  komentarze: 0
  Park Mużakowski. Fot. H. Knothe.
 • Data: 1952
  komentarze: 0
  Fragment Parku Mużakowskiego.
 • Data: 1973
  komentarze: 0
  Bad Muskau - Moorbad. Wyd. VEB Bild und Heimat.
 • Data: 2002-2005
  komentarze: 0
  Stary i Nowy Zamek.
 • Data: 2002-2005
  komentarze: 0
  Nowy Zamek w Parku Mużakowskim.