Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Otoczenie kościoła
5
 
Cmentarz parafialny
7
 
Plebania kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP
2
 
Wnętrze kościoła
3
 
 
 
 
  ID: 509901

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Katholische Kirche Sandberg, MarienkircheBudowa
9.04.1911
 
Powstanie osiedla - dzielnicy Piaskowa Góra pomiędzy Starym Zdrojem a Solicami (obecnie Szczawno - Zdrój) i Szczawienkiem - datuje się na lata 60-te XIX- go wieku. Związane to było przede wszystkim z wybudowaniem Przędzalni, Huty szkła, Fabryki Maszyn Górniczych "Huty Karol" i Fabryki Drutów. Teren ten pod względem kościelnym należał do Parafii Solice - Szczawno Zdrój.

Z uwagi na duże odległości i trudności komunikacyjne, brak odpowiednich dróg i stały wzrost liczny mieszkańców, ówczesny proboszcz ...
Powstanie osiedla - dzielnicy Piaskowa Góra pomiędzy Starym Zdrojem a Solicami (obecnie Szczawno - Zdrój) i Szczawienkiem - datuje się na lata 60-te XIX- go wieku. Związane to było przede wszystkim z wybudowaniem Przędzalni, Huty szkła, Fabryki Maszyn Górniczych "Huty Karol" i Fabryki Drutów. Teren ten pod względem kościelnym należał do Parafii Solice - Szczawno Zdrój.

Z uwagi na duże odległości i trudności komunikacyjne, brak odpowiednich dróg i stały wzrost liczny mieszkańców, ówczesny proboszcz Solic Dolnych, ks. Karol Herde, podejmuje inicjatywę budowy kościoła na Piaskowej Górze. Zgoda na podjęcie prac wydana została przez ks. Arcybiskupa Wrocławskiego, Kardynała Jerzego Koppe, w dniu 19.11.1903r. Pierwsze środki pieniężne zostały zebrane już 1.09.1904r., za które zakupiono pod przyszły kościół 6-morgową działkę. Ofiadorawcami zasobów finansowych na budowe kościoła była nie tylko miejscowa ludność i zakłady pracy, ale także mieszkańcy i instytucje z terenu całych Niemiec i częściowo Austrii. Pierwszą Radę Parafialną wybrano w lutym 1910 roku. Radzie przewodniczył ks. Karol Herde. Prokejt kościoław stylu secesyjnym, opracowanym przez architekta P. Gobela, zatwierdzony został ostatecznie do realizacji w dniu 3.06.1910 r. Koszt bydowy oszacowano na 68.000 marek.

Kamień węgięlny wmurowano 9.04.1911 roku, co uważa się za datę rozpoczęcia budowy kościoła. Inwestycję realizowało kilka wyspecjalizowanych firm. Całość prac zakończono w połowie 1912 roku.

W dniu 7 lipca 1912 r. ks. prof. Prałat Artur Konig, Prepozyt Kapituły Katedralnej, dokonuje poświęcenia kościoła, nadając mu wezwanie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny. Nadanie tego wezwania nie było jednak zamiarem ówczesnej administracji kościelnej. Zamierzała ona bowiem ofiarować świątynię opiece św. Józefa. Na zmianę tej decyzji wpłynęły dwie okoliczności: pierwsza, to wcześniejsze poświęcenie kościoła św. Józefa w pobliskim Nieder - Hermsdorfie, a druga, to przyjęcie od anonimowego ofiarodawcy znacznej darowizny w kwocie 12.000 marek, przy zastrzeżeniu, że kościół ma nosić wezwanie Matki Bożej.
O działalności duszpasterskiej w początkowym okresie nie ma żadnych źrodłowych materiałów. Dopiero w 1934r. jest informacja o rozpoczęciu budowy budynku plebanii. Po wybudowaniu jej, duszpasterstwo zaczęło się normalnie rozwijać, nastapiła stabilizacja i odprawianie nabożeństw oraz stała katechizacja dzieci i młodzieży. Działania wojenne nie dotknęły świątyni i miasta Wałbrzycha. Wałbrzych wyzwolony został 8 maja 1945 roku.

Do Wałbrzycha, jako nie zniszczonego ośrodka przemysłowego, zaczęli napływać emigranci z Francji, Belgii i Niemiec praz byłych terenów wschodnich Polski, jak i z Polski Centralnej. Pierwszym powojennym duszpasterstwem był ksiądz Adam Dworzyński. Pracował w latach 1945-1946, do czasu wyjazdu do Niemiec. Obejmował on swoją opieką ludność niemiecką, natomiast ludnością polska zajmował się kapłan polski - ks. Feliks Kokoszko. Pracował on w latach 1945-1946, do przeniesienia na funkcję administratora parafii św. Elżbiety we Wrocławiu.

Po odwołaniu ks. Feliksa Kokoszki, z dniem 2.09.1946 r., na proboszcza parafii mianowany został ks. Władysław Gądek, który pracował do 7.09.1951 r. Jest to data jego nagłej śmierci. Będąc proboszczem usilnie rozwijał i pogłębiał życie religijne parafii. Szczególnie ofiarnie poświęcał się pracy katechetycznej, będać m.in prefektem w Gimazjum SS Niepokalanek, w gimnazjum Przemysłowym i szkole podstawowej.

Stosunkowo krótko, jako proboszczowie, pracowali na parafii: ks. Stanisław Sadowski i ks. Feliks Sztulpy.

Kolejnym proboszczem parafii w latach 1951 do 13.08.1958 był ks. Jan Czerwiński. Ksiądz proboszcz był znaczącą postacią w życiu parafii. Rozwinął wielokierunkową działalność duszpasterską. Na bazie rozwoju życia religijnego kładł duży nacisk na integrację Polaków z różnych stron kraju i świata. Intenstywnie rozwijał życie sakramentalne, dbał o katechezę dzieci i młodzieży. Przygotował parafię do pierwszych powojennych Misji św., które odbyły się w grudniu 1958 roku, już za nowego proboszcza ks. Bronisława Goldewicza. Ks. Bronisław Goldewicz objął funkcję proboszcza 13.08.1958 roku i pełnił ją do 1.12.1965r. Z ofiarnym oddaniem kontynuował pracę duszpasterską poprzedniego proboszcza. Oprócz Misji św. przeprowadził także ich renowację. Podjął prace gospodarcze w postaci remontu instalacji elektrycznej w kościele i renowacji ścian. Z jego inicjatywy wybudowano wotywną grotę Matki Bożej z Lurd.

Wielką zasługą ks. Bronisława Goldewicza była także inicjatywa i pozyskanie kościoła protestanckiego pod wezwaniem św. Józefa Robotnika przy ulicy Wrocławskiej.

Następcą ks. Bronisława Goldewicza od 01.12.1965 roku został ks. Wenancjusz Róg. Oprócz szeroko rozwiniętej działalności duszpasterskiej, szczególną uwagę poświęcił rozwojowi bazy materialnej parafii oraz stworzeniu lepszych warunków działaniu Kościoła. Dla poprawienia warunków katechezy, przebudowano kaplicę cmentarną oraz pozyskano w postaci darowizny dom katechetyczny przy ulicy Grota Roweckiego 19a, dawniej Róży Luksemburg., przeznaczony również do zamieszkania przez księży wikariuszy.

W 1981 roku oddano do użytko nowo dobudowaną część kościoła, co znacznie poprawiło funkcjonalność obiektu. Uroczystościom parafialnym związanym z konsekracją nowej części kościoła przewodniczył J.E. ks. Kardynał Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski.

Dla stworzenia lepszych warunków bytowych i działalności duszpasterskiej, w 1990 roku rozpoczęto rozbudowę starej poniemieckiej plebanii. Prace budwlane, jak i pełne wyposażenie nowej części ostatecznie zakończono w 1995 roku. Szczególnie cenną częscią nowego budynku oprócz części mieszkalnej są dwie uniwersalne sale konferencyjne za zapleczem gospodarczo - kuchennym, obszerny reflektarz i pomieszczenie biblioteczne.

Przy parafii, w nowych salach przy kaplicy, działa ośrodek pomocy charytatywnej, posiadający odpowiednie zaplecze gospodarcze. Ze znaczących działań inicjatywy księdza Proboszcza należy wymienić jeszcze pełne wyposażenie i wytrój kaplicy św. Maksymiliana Kolbe u wymiana witraży w górnym kościele.

Intensywny rozwój zaplecza gospodarczego parafii przebiega równolegle z rozwojem działalności duszpasterskiej. W 1997 roku przeprowadzono Misje św., a rok później ich renowację. Okresowo zaprsza się specjalistów do głoszenia odpowiednich kazań - referatów.

Pod szczególną opieką są dzieci przygotowujące się do I-szej Komunii Św. i ich rodzice. Odczytując znaki czasu, ks. proboszcz z wielkim zaangażowaniem rozwinął i umocnił działanie wielokierunkowych ruchów nieformalnych. Jest ich kilka- każdy w zależności od specyfiki- poszerza zakres swego oddziaływania.

Dekretem erekcyjnym J.E. ks. Biskupa Tadeusza Rybaka z dnia 8-go maja 1997r., ze znacznej części parafii i parafii sąsiednich, powołana została na Piaskowej Górze nowa parafia pod wezwaniem św. Wojciecha - Biskupa i Męczennika. Na proboszcza nowej parafii powołany został były wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P., ks. mgr Marek Babuśka. W obecnych , nowych granicach parafia posiada około 8000 mieszkańców.

1998 roku uformowany został przy parafii Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej. W ramach działania Ośrodka systematycznie odbywają się spotkania miejscowych i terenowych grup Odnowy w Duchu Świętym, zespołu "Amazonek", osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Koła Nauczycieli Katolickich. Ze znaczących prac gospodarczych, wykonanych w 1998 roku należy wymienić zainstalowanie nowoczesnego centralnego ogrzewania w nowej części parafii, łącznie z wyposażeniem w nowoczesny piec gazowy, kompleksowe ocieplenie budynku nowej i starej części plebanii oraz modernizację nagłośnienia kościoła.

Rok 1999 zaznaczył się dalszą aktywną działalnością duszpasterską w parafii. Z inicjatywy księdza wikariusza mgr Jana Misiurka wprowadzono odmawianie różańca fatimskiego z okolicznościową procesją oraz odbyła się intronizacja w kaplicy relikwi św. siostry Faustyny.

Na stałe wprowadzono w każdą 3-cią niedzielę miesiąca Mszę św. za chorych i modlitwy w celu uzyskania od Boga uzdrowienia oraz Adorację Najświętszego Sakramentu. Frekwencja uczestników z naszej parafii i z innych jest bardzo ważna. W tym też roku -1999- odbyła się dla dzieci Olimpiada Biblijna, w której na różnych etapach uczestniczyło około 1000 osób. Organizatorem i prowadzącym był ks. Mariusz Szymański.

Parafia wzbogaciła sie w dzwony elektroniczne, zainstalowane na wieży kościelnej. Uruchomiono także nieczynny od wielu lat zegar kościelny.

Po uzyskaniu zgody Urzędu Miejskiego, powiększono powierzchnię dotychczasowego cmentarza parafialnego. W Jubileuszowym roku 2000 odbyło się szereg podniosłych, okolicznościowych uroczystości. W styczniu zorganizowano specjalne spotanie dzieci z okolicznościową Mszą św. i imprezą. W miesiącu lutym odbyła się parafialna pielgrzymka do Rzymu i wybranych miejsc świętych we Włoszech. W ramach uroczystości Jubileuszowych w miesiącu czerwcu parafianie pielgrzymowali do kościoła Jubileuszowego p.w. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. W miesiącu listopadzie ojcowie Jezuici pod przewodnictwem ojca Józefa Kozłowskiego przeprowadzili wielkie Rekolekcje ewangelizacyjne z udziałem zespołu "Mocni w Duchu". Podkreślić także należy, że w Roku Jubileuszowym, wzrosły liczbowo i uaktywniły swoją działalność, wszystkie grupu nieformalne działające przy parafii. Jako specjalne wotum na Jubileusz przeprowadzono generalny remont i malowanie kościoła oraz zmianę wystroju ołtarza głównego.

Na terenie placu kościelnego fundatorzy - Sybiracy Miasta Wałbrzycha, z inicjatywy nieżyjącego juz byłego prezesa - pana Jerzego Listwana, wybudowano pomnik Ofiarom Syberyjskiej Golgoty. W ramach okolicznościowej uroczystości poświęcono pomnik, odprawiono Mszę św. i odbyło sie specjalne spotkanie Sybiraków z terenu Dolnego Śląska. W roku Jubileuszowym mija 35 lat (od 1965r.) od objęcia funkcji proboszcza przez ks. Prałata Wenancjusza Roga. Jest to najdłuższy okres pasterzowania w historii parafii.

Od rozpoczęcia polskiej administracji kościelnej w 1945 roku w okresie około 20 lat, to jest do 1965 roku pracowało łącznie sześciu księży proboszczów. Byli to księża: Feliks Kokoszka, Władysław Gądek, Stanisław Sadowski, Feliks Sztulpy, Jan Czerwiński i Bronisław Goldewicz.

Rok Jubileuszowy zamyka 88-letni okres od poświęcenia i oddania do dyspozycji parafianom naszego kościoła. Konsekrację kościoła i nadanie wezwania Niepokalanego Poczęcia N.M.P dokonał 7 lipca 1912r. ks. prof. Prałat Artur Konig, Prepozyt Kapituły Katedralnej.

Rok 2000
W latach 2001-2002 przeprowadzono szereg poważnych robót remontowo - konserwacyjnych. Prace te objęły generalny remont instalacji elektrycznej Kościoła z wymianą na energooszczędne żarówki, remont fundamentów, filarów oraz wykonane zostało przyłącze gazowe do Kościoła.

Obfite opady deszczu, w lipcu 2003 roku spowodowały konieczność dokonania dodatkowego uszczelnienia dachu na Kościele i plebanii specjalnymi środkami chemicznymi. Przy okazji dokonano konserwacji więźby dachowej, na obu tych dachach. Rozszerzenie się strefy ubóstwa, wpłynęło na uaktywnienie grupy charytatywnej. W 2003 roku pracuje w tym zespole już dziesięć osób, a udzielone środki pomocowe wzrastają o 100%.

Życie religijne pobudza się przez częste organizowanie pielgrzymek do Częstochowy, Łagiewnik - Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lichenia i innych miejsc świętych na terenie Dolnego Śląska. W latach 2002 - 2003 w ciągu roku w tych pielgrzymkach uczestniczyło 350-400 osób. W 2003 roku - Ks. Biskup Tadeusz Rybak, powołuje na Szafarzy Nadzwyczajnych Pana Janusza Dąbrowskiego i Jana Dubareka.Na rok 2003 przypada szereg doniosłych wydarzeń. W sierpniu odbyła się uroczysta intronizacja w nasadzie ołtarza głównego figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Zmieniony wystrój nasady projektował ks. mgr Piotr Szajner, a wykonawcami byli panowie: Jerzy Ślisz i Henryk Witkowski.

Odpowiednie nabożeństwo poprowadził ks. Proboszcz. W ogłoszonym przez Papieża roku "Różańca Świętego" wprowadzono przed każdą Mszą Świętą zwyczaj codziennego odmawiania w dni powszednie jednej części różańca. Na zakończenie Roku "Różańca Świętego" parafianie w liczbie 100 osób pielgrzymowali do Sanktuarium w Krzeszowie.

W październiku tego roku Ojciec Henryk Klimaj - redemptorysta, przeprowadza rekolekcje intronizacyjne Chrystusa - Króla Wszechświata, które znacznie ożywiły wiarę i nadzieję wśród parafian. Rozpoczęte w roku 2001 prace remontowo - konserwacyjne z odnowieniem polichromii zabytków Kościoła, zostały zakończone. Ponadto na filarach zamontowano figury znanych Świętych: Ojca Pio, Jadwigi Śląskiej, Krzysztofa, Ojca Kolbe, Antoniego i Stanisława Kostki, a Drogę Krzyżową i obrazy wyposażono w ozdobne ramy. W maju 2004 roku, nasz parafianin Paweł Pleśnierowicz przyjął z rąk Biskupa Święcenia Kapłańskie i 23 - go tego miesiąca odprawił Mszę Świętą prymicyjną w naszym kościele.

W maju 2004 roku, po wieloletniej pracy, ks. mgr Krzysztof Moszumański, przed specjalną komisją, obronił pracę doktorską i ks. Biskup Orydynariusz Diecezji Świdnickiej powołuje go na nauczyciela akademickiego na Wydziale Teologicznym, który rozpoczyna swą działalność w Świdnicy.

W sierpniu 2004 roku zakończono trwający kilka miesięcy remont i konserwację zabytkowych organów naszego kościoła.

Za zgoda Biskupa Ordynariusza, Ks. mgr Piotr Szajner podejmuje we wrześniu tego roku studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Toruńskiego. Jest to zapewnienie rozwoju jego osobistym talentom z przyszłym pożytkiem dla potrzeb naszej Świdnickiej Diecezji.

Rok 2004 zamknięto przygotowaniami do realizacji zadań, jakie będą stały, po ogłoszeniu przez Papieża Jana Pawła II, 2005 roku "Rokiem Eucharystii". Źródło -
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1912-1914
  komentarze: 0
  Wnętrze Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP z ołtarzem głównym ...
 • Data: 1912-1914
  komentarze: 2
  Piaskowa Góra. Panorama dzielnicy oraz kościoły: ewangelicki i ...
 • Data: 1916
  komentarze: 0
  Pocztówka z Piaskowej Góry, w obrazkach: huta Karol, dawny urząd, ...
 • Data: 1920-1925
  komentarze: 1
  Czteropolowa pocztówka przedstawiająca dzielnicę Wałbrzycha - ...
 • Data: 1920-1930
  komentarze: 7
  Piaskowa Góra. Huta Wilhelma, urząd..., kościół Niepokalanego ...
 • Data: 1920-1945
  komentarze: 0
  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Wyszyńskiego 18 ...
 • Data: 1928
  komentarze: 0
  Uroczystość poświęcenia dzwonów w 1928 r.
 • Data: 1930-1945
  komentarze: 0
  Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, jedno ...
 • Data: 1961
  komentarze: 1
  Kartka okolicznościowa.
 • Data: 2007-01
  komentarze: 0
  Kościół, widok z ul. Wyszyńskiego.
 • Data: 2007-01
  komentarze: 0
  Wejście główne kościoła.
 • Data: 2007-02
  komentarze: 0
  Widok od strony ul. J. Długosza.
 • Data: 2008-01
  komentarze: 2
  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP.
 • Data: 2008-01
  komentarze: 0
  Widok z ulicy Wyszyńskiego na kościół.
 • Data: 2008-01
  komentarze: 0
  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, przy ul. Wyszyńskiego.
 • Data: 2008-01
  komentarze: 0
  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w dzielnicy Piaskowa Góra. ...
 • Data: 2008-01
  komentarze: 4
  Kościół na Piaskowej Górze.
 • Data: 2008-01
  komentarze: 0
  Widok na wieże kościelną.
 • Data: 2008-01
  komentarze: 0
  Widok z ulicy Długosza na kościół.
 • Data: 2008-01
  komentarze: 0
  Widok z ulicy Długosza na kościół i zabudowania przy ulicy Wyszyńskiego.
 • Data: 2008-01
  komentarze: 0
  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP.
 • Data: 2010-03-15
  komentarze: 0
  Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP i przykościelny cmentarz, ...
 • Data: 2013-06-15
  komentarze: 0
  Kościół, widok od strony skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego.
 • Data: 2015-05-18
  komentarze: 0
  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Wyszyńskiego i w głębi ...
 • Data: 2016-05-08
  komentarze: 0
  Kościół widziany z nieukończonej obwodnicy.
 • Data: 2020-09-09
  komentarze: 0
  Mała panorama Szczawienka ze ścieżki nad budowaną obwodnicą zachodnią ...
 • Data: 2020-10-28
  komentarze: 0
  Przebudowane skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego i Długosza. Na wprost ...
 • Data: 2021-01-08
  komentarze: 0
  Plebania oraz Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Wyszyńskiego ...
 • Data: 2021-01-12
  komentarze: 0
  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP na innych fotografiach
 • 2013
 • 2013
 • 2014
 • 2014
 • 2014
 • 2014
 • 2014
 • 2014
 • 2007
 • 1918 - 1939
 • 2012
 • 1912 - 1914
 • 2017
 • 1930 - 1940