Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Most Pomorski Południowy
137
 
2020 - 2022 Remont mostów Pomorskich
500
 
Śluza Mieszczańska
102
 
Most Pomorski Północny
53
 
 
 
 
  ID: 509637

Mosty Pomorskie

Werderbrücke 
Mosty Pomorskie - zespół trzech wrocławskich mostów (Północny, Środkowy i Południowy) łączących północny i południowy brzeg Odry ze znajdującą się pomiędzy nimi Kępą Mieszczańską. Przeprawa z południowego brzegu Odry na Kępę Mieszczańską istniała w tym miejscu już w XIV wieku i związana była z wybudowanymi tu, na południowej odnodze Odry, młynami. Aż do XIX wieku system jazów i tam, regulujący pracę znajdujących się w tym rejonie młynów, foluszy i innych zakładów przemysłowych wykorzystujących energię ...
Mosty Pomorskie - zespół trzech wrocławskich mostów (Północny, Środkowy i Południowy) łączących północny i południowy brzeg Odry ze znajdującą się pomiędzy nimi Kępą Mieszczańską. Przeprawa z południowego brzegu Odry na Kępę Mieszczańską istniała w tym miejscu już w XIV wieku i związana była z wybudowanymi tu, na południowej odnodze Odry, młynami. Aż do XIX wieku system jazów i tam, regulujący pracę znajdujących się w tym rejonie młynów, foluszy i innych zakładów przemysłowych wykorzystujących energię płynącej rzeki powiązany był z drewnianymi mostami, umożliwiającymi przemieszczanie się pomiędzy obydwu brzegami rzeki, a także dostarczanie surowców i odbiór produktów z tych młynów. Pod koniec wieku XIX system ten stał się już niewystarczająco wydolny i istniejącą w tym czasie przeprawę przebudowano. Najpierw, w roku 1879, zbudowano krótki jednoprzęsłowy most nad śluzą przy południowym brzegu Kępy Mieszczańskiej - dziś most ten nosi nazwę mostu Pomorskiego Środkowego. W latach 1904-1905 u wylotu ulicy Odrzańskiej przerzucono kamienny most Pomorski Południowy, dokładnie w osi mostu Środkowego. Jest to trójprzęsłowa konstrukcja kamienna, neoromańsko-secesyjna. Przy południowym przyczółku mostu, po obu stronach jezdni, ustawiono niewielkie pawilony mieszczące małe sklepiki lub zakłady usługowe; swą formą przypominają one strażnice, w których pobierano myto za przejazd mostem, choć roli strażnic nigdy nie pełniły. Sześćdziesięciometrowa kamienna balustrada mostu ozdobiona była trzema parami wieżyczek z latarniami; wieżyczki te - pomimo że uzupełniały architekturę mostu - zostały po II wojnie światowej zlikwidowane, a później na ich pilastrach od strony wschodniej podwieszono rury ciepłownicze, jeszcze bardziej oszpecające jego wygląd.

Most Północny, z Kępy Mieszczańskiej na północny brzeg Odry Północnej, powstał dopiero w roku 1930 nad jazem regulującym poziom wody dla zbudowanej tu pięć lat wcześniej północnej elektrowni wodnej. Ma on nitowaną stalową konstrukcję blachownicową, długość około 85 i szerokość 20 metrów. Przy okazji jego budowy przebudowano (m.in. poszerzono) most Pomorski Środkowy.

Mosty Pomorskie, w odróżnieniu od sąsiednich Uniwersyteckich przetrwały bez większych zniszczeń oblężenie Festung Breslau w 1945 pomimo, że Północny został uszkodzony bezpośrednim trafieniem bombą lotniczą. W 1953 most Pomorski Północny przeszedł remont kapitalny, a w 1984 przebudowano jego chodniki i balustrady. ( Źródło: Wikipedia)

Most Pomorski Środkowy (na przekopie Śluzy Mieszczańskiej)
Długość: 17 m
Szerokość:
- całkowita 17,2-20,5 m
- jezdni 11,7-14,4 m
- chodników 2×3,1 m
Rozpiętość przęseł: nieregularne, od 6,1 do 14,9
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1903
  komentarze: 0
  Zagrożony powodzią drewniany Most Pomorski. Po prawej chyba Wielki ...
 • Data: 1903
  komentarze: 0
  Odra przy Mostach Pomorskich , chyba w trakcie powodzi 1903
 • Data: 1904-1910
  komentarze: 2
  "Młyn Nowy" i jazy na Odrze w dość popularnym ujęciu. W tle Most ...
 • Data: 1905-1920
  komentarze: 6
  Okolice mostu Pomorskiego południowego.
 • Data: 1905-1920
  komentarze: 7
  Widok z wieży kościoła św. Elżbiety.
 • Data: 1907
  komentarze: 6
  Widok z początku wieku na przedmieście Odrzańskie, most Pomorski ...
 • Data: 1907-1910
  komentarze: 0
  Klasyczny widok z wieży bazyliki św. Elżbiety na pocztówce z początków ...
 • Data: 1909
  komentarze: 1
  Stary most Pomorski i widok na Uniwersytet. Obraz olejny Maxa ...
 • Data: 1910-1914
  komentarze: 2
  Most Pomorski i Uniwersytet. Przed mostem drewniane konstrukcje ...
 • Data: 1910-1914
  komentarze: 0
  Most Pomorski i Uniwersytet, kolorowa wersja widokówki http://wroclaw.hydral.com.pl/212484,foto.html ...
 • Data: 1915
  komentarze: 0
  Kolejna pocztówka z cyklu "Młyny i Uniwersytet" Czarno - biała ...
 • Data: 1920
  komentarze: 3
  Okolice mostu Pomorskiego. Ok.1920.
 • Data: 1925-1935
  komentarze: 0
  Na pierwszym planie mosty Pomorskie i wylot śuzy Mieszczańskiej ...
 • Data: 1930
  komentarze: 0
  Mosty Pomorskie już w komplecie, można porównać z fotografią - ...
 • Data: 1930-1933
  komentarze: 0
  Most Pomorski z gmachem Uniwersytetu w tle.
 • Data: 1930-1936
  komentarze: 0
  Uniwersytet Wrocławski i most Pomorski. Fot. Klette.
 • Data: 1930-1940
  komentarze: 0
  Fragment śluzy i most Pomorski Środkowy w latach (prawdopodobnie) ...
 • Data: 1934
  komentarze: 7
  Mosty Uniwersyteckie i Pomorskie oraz rejon pl. św. Macieja na ...
 • Data: 1934-1935
  komentarze: 5
  Widok na mosty Uniwersyteckie i mosty Pomorskie
 • Data: 1936
  komentarze: 4
  Stare Miasto na obrazie Georga Nerlicha z 1936r.
 • Data: 1945
  komentarze: 4
  Miasto-twierdza w całości przeszło w ręce Armii Czerwonej. U góry ...
 • Data: 1945-02
  komentarze: 1
  Uniwersytet już z uszkodzoną wieżą.
 • Data: 1945-1950
  komentarze: 4
  Na zdjęciu Ryszard Skała.
 • Data: 1945-1950
  komentarze: 1
  Tuż po wojnie...
 • Data: 1946-04-05
  komentarze: 4
  Most Pomorski północny. U dołu zdjęcia widać jaz regulacyjny. ...
 • Data: 1947-1949
  komentarze: 2
  Z saneczkami na moście.
 • Data: 1948-1950
  komentarze: 0
  Lata 1948-1950: widok na Uniwersytet (na dalszym planie), bliżej ...
 • Data: 1948-1956
  komentarze: 2
  Most i Odra na pocztówce z lat 50 tych
 • Data: 1949-1950
  komentarze: 0
  Mosty Pomorskie. Z lewej Archiwum Państwowe, w oddali kamienice ...
 • Data: 1950-1953
  komentarze: 0
  Nocny widok na Most Pomorski (jeszcze bez rur) oraz ulicę Grodzką.
 • Data: 1950-1955
  komentarze: 0
  Mama z koleżanką na moście Pomorskim. Z lewej fragment Archiwum ...
 • Data: 1951
  komentarze: 0
  Mosty Pomorskie i śluza Mieszczańska na zdjęciu z arch. J. Hryniuk ...
 • Data: 1953-05
  komentarze: 0
  Zdjęcie rodzinne z Mostem Pomorskim w tle.1953. Autorem zdjęcia ...
 • Data: 1957-1958
  komentarze: 0
  Panorama Odry z fragmentem Mostu Pomorskiego.
 • Data: 1960-1970
  komentarze: 4
  Widok na mosty Pomorskie z wieży kościoła św. Elżbiety
 • Data: 1964
  komentarze: 0
  Widok na mosty. Lato 1964 roku. Fot. Knut Schjetne
 • Data: 1964-1968
  komentarze: 0
  Wschodnia balustrada północnej części Mostu Pomorskiego. W dali ...
 • Data: 1965-1970
  komentarze: 0
  Odra i widok na północny most Pomorski.
 • Data: 1975
  komentarze: 1
  Most Pomorski. Widok, jak przypuszczam, z wieży kościoła św. Elżbiety. ...
 • Data: 1980-1983
  komentarze: 0
  Most Pomorski w części południowej - widok w kier. Odrzańskiej