Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Widoki z Mostka Pokutnic
100
 
Dzwon Marii lub Dzwon Biednego Grzesznika
7
 
Detale zewnętrzne kościoła św. Marii Magdaleny
46
 
Wieża północna - projekt odbudowy Richarda Plüddemanna
7
 
Restauracja Stara biblioteka
6
 
Wnętrze kościoła św. Marii Magdaleny
49
 
Chodniki wokół kościoła
26
 
Mostek Pokutnic
15
 
Krasnal Motocyklista
5
 
Portale kościoła św. Marii Magdaleny
21
 
 
 
 
  ID: 508952

Katedra św. Marii MagdalenyBudowa
1355-1488
 
Katedra św. Marii Magdaleny (ul. Szewska), założona w 1226 r. jako kościół parafialny w związku z oddaniem kościoła św. Wojciecha zakonowi dominikanów. Budowę katedry rozpoczęto w wieku XIII (fragmenty odnaleziono w trakcie badań w 1968 r.). Obiekt obecny został rozpoczęty w 1355 r. przez budowniczego Pieszkę (równocześnie pracującego dla katedry) i ukończony bez wyprowadzenia wież ok. 1360 r. Prace przy wieżach zachodnich trwały od 1488 r. Zniszczony w 1945 r., został zrekonstruowany w latach 1960-1970. ...
Katedra św. Marii Magdaleny (ul. Szewska), założona w 1226 r. jako kościół parafialny w związku z oddaniem kościoła św. Wojciecha zakonowi dominikanów. Budowę katedry rozpoczęto w wieku XIII (fragmenty odnaleziono w trakcie badań w 1968 r.). Obiekt obecny został rozpoczęty w 1355 r. przez budowniczego Pieszkę (równocześnie pracującego dla katedry) i ukończony bez wyprowadzenia wież ok. 1360 r. Prace przy wieżach zachodnich trwały od 1488 r. Zniszczony w 1945 r., został zrekonstruowany w latach 1960-1970. Jest to prostokątna trzynawowa bazylika o dziesięciu przęsłach. W prezbiterium dwa kwadratowe przęsła nakryte są sklepieniem gwiaździstym, w nawach bocznych sklepieniem trójdzielnym, pozostałą całość nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Nawy rozdzielają prostokątne filary o żłobkowanych narożach z płaskimi lizenami. Wokół kościoła, pomiędzy szkarpami zewnętrznymi w XV w. umieszczono szereg kaplic. Od północy przylega do prezbiterium dwukondygnacjowa zakrystia i biblioteka o dwunawowych wnętrzach. Na skarpie zachodniej zachowała się kamienna rzeźba Madonny na księżycu z 1499 r. We wnętrzu zwraca uwagę: ambona (uszkodzona w 1945 r.) z lat 1579-1581, dzieło Fryderyka Grossa; kamienne tabernakulum z końca XIV w., a na ścianach cały szereg nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w.
- Osobne miejsce należy poświęcić zachowanemu przy południowej ścianie kościoła wspaniałemu romańskiemu portalowi, przeniesionemu tu w 1546 r. z opactwa św. Wincentego na Ołbinie. Opactwo to (obecnie teren na skrzyżowaniu ulic B. Prusa i Nowowiejskiej) zostało ufundowane przez magnata śląskiego Piotra Własta w 2. poł. XII w. dla benedyktynów z Tyńca pod Krakowem, a już w 1193 r. przekazane norbertanom, Uległo ono całkowitemu zniszczeniu przez mieszczaństwo - jako ostoja polskości - w 1529 r. w wyniku rzekomego zagrożenia najazdu tureckiego, któremu mogło służyć za punkt oparcia. Był to ogromny zespół, obejmujący trzy kościoły, budynek klasztorny i cały szereg zabudowań gospodarczych, wszystkie ozdobione wspaniałą romańską plastyką kamienną. Z zespołu tego poza luźnymi fragmentami, pierwotnie rozrzuconymi po całym mieście jako materiał budowlany (obecnie skrupulatnie zebranymi i eksponowanymi w Muzeum Architektury w dawnym klasztorze bernardynów), zachował się wyżej wymieniony portal, umieszczony w kościele Marii Magdaleny, odtworzony w 1546 r. z fragmentów odnalezionych na gruzach opactwa, co tłumaczy istniejące różnice stylistyczne poszczególnych elementów. Kolumny z motywem zygzakowatych wałków i niektóre kapitele nawiązują do fragmentów ocalałych z katedry romańskiej i łączą się raczej ze sztuką Lombardii. Inne natomiast łuki archiwolty i kapitele, ze scenami z życia Chrystusa, wykazują wyraźne cechy sztuki francuskiej, szczególnie akwitańskiej. Górne półkoliste pole opisanego portalu wypełniał dwustronny tympanon (obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu), przedstawiający po jednej stronie Ukrzyżowanie, na odwrocie zaś Zaśnięcie Marii. Skomponowany rytmicznie, wiąże się ze środowiskiem pogranicza francuskiego - z kręgiem artystycznym nad Mozą. Ten najokazalszy w naszym kraju portal romański w swym wyrazie artystycznym należy do czołowych pomników rzeźby romańskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Virzzz°: 23 marca 1887 podczas obchodów 90. urodzin cesarza Wilhelma I zapaliła się od fajerwerków północna wieża.

maras - 17 maja 1945 wybuch (prawdopodobnie miny) rozerwał wieżę południową – jej północna połowa runęła, niszcząc również mostek między wieżami, ścianę szczytową i portal główny (zachodni) kościoła wraz z cennymi rzeźbami. Zniszczone zostały sklepienia, a także zabytkowy Dzwon Grzesznika. Romański Portal Ołbiński przetrwał bez uszkodzeń. Kościół prowizorycznie zabezpieczono w 1947, odbudowując południową wieżę (pionowa rysa rozpoznawalna jest do dziś), zaś całkowitej odbudowy dokonano w latach 1960–1970.

27 maja 1972 kościół przekazany diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego. Proboszczem katedry jest ks. dziek. mgr Bogdan Skowroński.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1562
  komentarze: 0
  Kolorowa wersja tej reprodukcji http://wroclaw.hydral.com.pl/371277,foto.html#
 • Data: 1569
  komentarze: 3
  Kościół św. Marii Magdaleny i najbliższe otoczenie na planie miasta ...
 • Data: 1691
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny w ujęciu od północnego wschodu. Maria ...
 • Data: 1728
  komentarze: 8
  Kościół Marii Magdaleny zdecydowanie przed marcem 1888 roku - ...
 • Data: 1728
  komentarze: 0
  Kościół Św. Marii Magdaleny - pod prawą wieżą stoi dziś nieistniejący ...
 • Data: 1744-1755
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny na ilustracji z Topographia oder Prodromus ...
 • Data: 1757
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny na rycinie z połowy XVIII wieku.
 • Data: 1820-1880
  komentarze: 0
  Rysunek kościoła św. Marii Magdaleny
 • Data: 1825
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny w 1825 r.
 • Data: 1826
  komentarze: 0
  Kościól św. Marii Magdaleny na rysunku Mützela z 1826 r.
 • Data: 1826
  komentarze: 0
  Wschodnia elewacja katedry św. Marii Magdaleny. Rysował Henryk ...
 • Data: 1830
  komentarze: 0
  Kościół Marii Magdaleny we Wrocławiu na przełomie l. 20. i 30. ...
 • Data: 1835
  komentarze: 0
  Breslau - Ansicht der Maria-Magdalenen-Kirche. Anonyme Federlithographie ...
 • Data: 1840-1850
  komentarze: 4
  Kościół św. Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej. Widok od południa, ...
 • Data: 1843
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny na grafice z 1843 roku.
 • Data: 1848
  komentarze: 2
  Dagrerotyp Hermana Krone. W oddali kościół św. Marii Magdaleny. ...
 • Data: 1850
  komentarze: 0
  Katedra św. Marii Magdaleny. Chromolitografia z połowy XIX wieku.
 • Data: 1850-1890
  komentarze: 2
  Kościół św. Marii Magdaleny, widok od południa.
 • Data: 1850-1900
  komentarze: 1
  Koścół św.Marii Magdaleny
 • Data: 1860-1866
  komentarze: 0
  Północno-wschodni narożnik Rynku z widokiem na kościół św. Marii ...
 • Data: 1866
  komentarze: 0
  Fragment południowej elewacji ratusza i katedra św. Marii Magdaleny ...
 • Data: 1866-1875
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu na litografii R. Geisslera.
 • Data: 1867
  komentarze: 1
  Widok od południa. Autor obrazu olejnego Adalbert Woelfl 1867 ...
 • Data: 1867
  komentarze: 0
  Kościół Marii Magdaleny we Wrocławiu ok. 1867 r. (z "Illustrierte ...
 • Data: 1870
  komentarze: 2
  Fot. van Delden [rep. z pracy R. Steinera "Das alte Breslau", ...
 • Data: 1876
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny
 • Data: 1876
  komentarze: 0
  Rysunek inwentaryzacyjny południowej strony kościoła św. Marii ...
 • Data: 1880
  komentarze: 0
  Katedra św. Marii Magdaleny na XIX-wiecznej fotografii.
 • Data: 1885
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny.
 • Data: 1887
  komentarze: 9
  Widok na kościół Św.Marii Magdaleny z uszkodzoną wieżą północną.
 • Data: 1887
  komentarze: 0
  Fotografia z 1887 roku pokazująca zniszczoną wieżę północną kościoła. ...
 • Data: 1887
  komentarze: 0
  Widok z wieży ratuszowej na kościół św. Marii Magdaleny po pożarze ...
 • Data: 1889
  komentarze: 0
  Projekt odbudowy zniszczonej wieży autorstwa Clausa Mehsa. [23 ...
 • Data: 1890-1892
  komentarze: 13
  Projekt odbudowy zniszczonej wieży (1890-1892).
 • Data: 1890-1899
  komentarze: 0
  Pocztówka z Breslau przedstawiająca kościół św. Marii Magdaleny, ...
 • Data: 1890-1900
  komentarze: 2
  Przepiękny kościół św. Marii Magdaleny.
 • Data: 1891
  komentarze: 0
  Plan przedstawiający rozmieszczenie działek na których znajdują ...
 • Data: 1893
  komentarze: 6
  Kościół św.Marii Magdaleny.
 • Data: 1893
  komentarze: 0
  Widok kościoła od północy. Źródło: 700 Jahre St. Maria Magdalena ...
 • Data: 1893
  komentarze: 0
  Kościół św. Marii Magdaleny widziany od strony północnej. Retuszowana ...

Katedra św. Marii Magdaleny na innych fotografiach
 • 1957
 • 1926 - 1929
 • 1963 - 1966
 • 2011
 • 1945
 • 1959
 • 1957
 • 2014
 • 2014
 • 1869 - 1870
 • 1869 - 1870
 • 2016
 • 2016
 • 2017