MENU
Bazylika mniejsza - kościół garnizonowy p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu. Widok z ul. św. Mikołaja.

Dodał: Janosik° - Data: 2014-04-13 11:50:28 - Odsłon: 9998
08 kwietnia 2014

Data: 2014:04:13 11:45:51   ISO: 100   Ogniskowa: 5.8 mm   Aparat: Panasonic DMC-LS60   Przysłona: f/2.8   Ekspozycja: 10/10000 s  


Bazylika p. w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu (zwany Farą Elżbietańską lub kościołem Garnizonowym) - gotycki kościół w sąsiedztwie Rynku we Wrocławiu, jeden z dwóch dawnych kościołów parafialnych w mieście.Kościół położony jest na placu pomiędzy ulicami Kiełbaśniczą, Odrzańską, św. Mikołaja i św. Elżbiety, który stanowi pendant dla placu Solnego. Pierwszy w tym miejscu kościół, początkowo pod wezwaniem św. Wawrzyńca, ceglano-kamienny w stylu romańskim, powstał prawdopodobnie jeszcze na początku XIII w., a w 1253 przekazany przez Henryka III krzyżowcom z czerwoną gwiazdą jako kościół klasztorny[1]. 31 marca 1252 wymieniono po raz pierwszy parafię św. Elżbiety[2], a 19 listopada 1257 kościół został konsekrowany już pod imieniem św. Elżbiety przez biskupa Tomasza I, aczkolwiek nadal używano równolegle wezwania św. Wawrzyńca, przeniesionego po 1387 na ołtarz główny oraz wieżę kościelną, której budowę rozpoczęto przed 1339.

Obecny trójnawowy bazylikowy kościół ufundowany przez Bolesława III powstał od początku XIV wieku w stylu gotyku redukcyjnego. W latach 1309-1318 wzniesiono zachodnie przęsło naw, w 1340 ukończona była nawa, w 1384 kaplica pw. Najświętszej Marii Panny (budowniczy Otto z Nysy), a w 1387 prezbiterium. Służył jako kościół farny wrocławskiego patrycjatu i wyrażał jego ambicje, konkurując wielkością z biskupią katedrą św. Jana. Łęki przyporowe odprowadzające siły ze sklepień nawy głównej umieszczone są nisko, pod dachami naw bocznych, w systemie krakowskim. Same nawy nakryte są prostymi sklepieniami krzyżowymi. Prezbiterium kościoła wydzielone jest jedynie we wnętrzu wydatnymi gurtami, nie wyodrębnia się w bryle i jest zamknięte trójbocznie. Nawy boczne przedłużone są do końca prezbiterium i zakończone są analogicznie do niego, nie tworząc zamkniętego ambitu. Bryła kościoła ma długość 68,2 m i szerokość 34,47 m. Ukończona w połowie XV w. przylegająca do kościoła od południa masywna, pozbawiona przypór i akcentowana lizenami i blendami wieża osiągnęła wraz z hełmem wysokość 130,5 m, będąc najwyższą wieżą na Śląsku i lokując się w czołówce najwyższych budowli ówczesnego świata. Wokół kościoła istniał cmentarz, otoczony przez wieniec maleńkich domków księży-altarystów (opiekunów ołtarzy), które potęgowały wrażenie wielkości kościoła. Kruchty powstały po stronie południowej i północnej, główny portal prowadzi do przyziemia wieży. Stosunkowo nieefektowna elewacja zachodnia nie posiada portalu i ze względu na przylegającą do niej ulicę położona jest ukośnie w stosunku do osi kościoła.

6 kwietnia 1525 kościół św. Elżbiety stał się pierwszym ze śląskich kościołów, który przejęli ewangelicy, a pastorem został Ambrosius Moiban; przejęcie kościoła miało jakoby nastąpić w wyniku wygranej wrocławskiego patrycjusza i podskarbiego królewskiego Heinricha von Rybischa w grze w kości nad mistrzem krzyżowców Erhardem Scultetusem. W 1529 w czasie wichury zawalił się drewniany hełm wieży, a jego szczątki upadły na otaczający kościół cmentarz. Katoliccy pisarze określili to jako karę Boską, która spadła na ewangelików. Ci z kolei argumentowali, że to, że w tak potężnym kataklizmie nikt nie zginął (szczątki przygniotły tylko kota) to świadectwo szczególnej opieki Boga. Wieżę odbudowano w latach 1531-1535 ze znacznie mniejszym hełmem renesansowym o formie istniejącej do dziś. W 1598 podczas remontu dachu położono angobowaną dachówkę mnich-mniszka, tworzącą wzór czerwonej-zielonej szachownicy (analogiczne wzory istniały wówczas na dachach Ratusza oraz Fary Marii Magdaleny. W 1649 zawaliła się część więźby dachowej. Kolejny raz poważnych zniszczeń kościół doznał w czasie oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w latach 1806/1807, gdy uszkodzony został hełm na wieży oraz dach. W latach 1856-1857 prowadzono renowację kościoła, lecz w czasie prac[3] zawaliła się zewnętrzna ściana nawy południowej, a wraz z nią część sklepień - po odbudowie i wzmocnieniach konstrukcji kościół ponownie konsekrowano 19 listopada 1858. W kościele z biegiem czasu powstało bogate wyposażenie fundowane przez zamożnych mieszczan, a także liczne epitafia (w sumie około 370). W 1750-1761 Michael i Benjamin Engler, a następnie Gottlieb Ziegler zbudowali w kościele wielkie organy, po kilku remontach i przebudowach (ostatnia w 1939-1941) posiadające 91 głosów (zniszczone w pożarze w 1976. Inne, mniejsze organy z 1718, zbudowane przez Adama Horatio Caspariniego, znajdują się obecnie w Auli Muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W końcu XIX w. dla zwiększenia przepustowości ulic wyburzono większość domków altarystów, pozostawiając tylko cztery, zaś w początku XX wieku zburzono jeszcze jeden. Dwa domki, połączone bramką i zwane Jaś i Małgosia pozostały, mimo planów nowej regulacji ulic i budowy w tym miejscu domu towarowego w latach 20..
II wojnę światową kościół przetrwał bez większych uszkodzeń. Krótko służył jeszcze jako kościół polskiej już parafii ewangelicko-augsburskiej, a w listopadzie 1946 został przekazany katolickiemu ordynariatowi polowemu, uzyskując status kościoła garnizonowego. Służył również jako sala koncertowa, a jego organy wykorzystywano w czasie festiwalu Wratislavia Cantans. Bogate wyposażenie kościoła i dużą część oryginalnej substancji budowlanej strawiły jednak trzy pożary. Pierwszy miał miejsce 4 czerwca 1960, gdy od uderzenia piorunem spłonął szczyt wieży i został uszkodzony dach. Dach i wieża zostały odremontowane, lecz 20 września 1975 wieża ponownie się zapaliła, a wraz z nią otaczające ją jeszcze drewniane rusztowanie. Całkowicie zniszczone zostały renesansowy hełm, kamieniarka wieży oraz jeden z trzech dzwonów (dwa pozostałe zerwały się z zawieszenia, lecz przetrwały upadek). Ostatni, najpoważniejszy w skutkach pożar 9 czerwca 1976 spowodował prawie całkowite zniszczenie drewnianego wyposażenia kościoła, spłonęły organy, więźba dachowa, zawaliły się sklepienia nawy głównej. Odbudowy podjęto się dopiero w 1981, przez całe lata 80. postępowała ona bardzo powoli. Przy rekonstrukcji wykorzystano współczesne techniki budowlane, hełm w dawnych formach wykonano z żelbetu, zaś stalową kratownicową więźbę dachową przykryto dla zapewnienia pełnej szczelności wpierw blachą, na nią kładąc dachówkę (przywrócono przy tym szachownicowy wzór). Zrekonstruowana wieża posiada wysokość 90,46 m (wraz z gałką)[4]. Wnętrzu przywrócono formy zbliżone do gotyckich. Kościół oraz taras widokowy na wieży zostały otwarte dla wiernych i zwiedzających w maju 1997. 31 maja tegoż roku Jan Paweł II dokonał ponownej konsekracji kościoła, nadając mu status bazyliki mniejszej.

Strona oficjalna -

 • /foto/56/56724m.jpg
  1450 - 1529
 • /foto/217/217652m.jpg
  1450 - 1529
 • /foto/6726/6726305m.jpg
  1450 - 1529
 • /foto/9743/9743571m.jpg
  1500 - 1529
 • /foto/309/309766m.jpg
  1529
 • /foto/357/357038m.jpg
  1529
 • /foto/8253/8253894m.jpg
  1550 - 1554
 • /foto/275/275677m.jpg
  1649
 • /foto/3888/3888776m.jpg
  1649
 • /foto/309/309799m.jpg
  1674
 • /foto/9366/9366106m.jpg
  1691
 • /foto/309/309800m.jpg
  1736
 • /foto/326/326270m.jpg
  1740 - 1760
 • /foto/9743/9743595m.jpg
  1755
 • /foto/7808/7808629m.jpg
  1757
 • /foto/10100/10100080m.jpg
  1767 - 1774
 • /foto/10516/10516733m.jpg
  1800 - 1805
 • /foto/55/55717m.jpg
  1800 - 1830
 • /foto/291/291884m.jpg
  1820 - 1840
 • /foto/300/300678m.jpg
  1820 - 1840
 • /foto/52/52497m.jpg
  1824
 • /foto/5/005674m.jpg
  1827
 • /foto/452/452101m.jpg
  1830
 • /foto/8553/8553300m.jpg
  1835
 • /foto/10770/10770110m.jpg
  1838 - 1842
 • /foto/189/189623m.jpg
  1840
 • /foto/349/349665m.jpg
  1843
 • /foto/7719/7719575m.jpg
  1843
 • /foto/7041/7041369m.jpg
  1843
 • /foto/5920/5920831m.jpg
  1850
 • /foto/4839/4839312m.jpg
  1850 - 1900
 • /foto/5656/5656204m.jpg
  1857
 • /foto/5656/5656211m.jpg
  1857
 • /foto/5656/5656220m.jpg
  1857
 • /foto/5656/5656228m.jpg
  1857
 • /foto/8853/8853018m.jpg
  1857
 • /foto/407/407795m.jpg
  1860 - 1890
 • /foto/5435/5435364m.jpg
  1863
 • /foto/452/452980m.jpg
  1866 - 1875
 • /foto/5459/5459609m.jpg
  1870 - 1879
 • /foto/209/209029m.jpg
  1880 - 1901
 • /foto/8216/8216995m.jpg
  1885
 • /foto/10041/10041467m.jpg
  1885 - 1889
 • /foto/326/326892m.jpg
  1885 - 1890
 • /foto/3225/3225936m.jpg
  1885 - 1900
 • /foto/3582/3582651m.jpg
  1890
 • /foto/4944/4944057m.jpg
  1890
 • /foto/10516/10516655m.jpg
  1890 - 1892
 • /foto/9654/9654651m.jpg
  1890 - 1898
 • /foto/9654/9654655m.jpg
  1890 - 1898
 • /foto/9654/9654662m.jpg
  1890 - 1898
 • /foto/359/359235m.jpg
  1890 - 1900
 • /foto/6228/6228866m.jpg
  1890 - 1900
 • /foto/359/359237m.jpg
  1890 - 1905
 • /foto/411/411179m.jpg
  1891
 • /foto/3416/3416009m.jpg
  1891
 • /foto/4156/4156627m.jpg
  1891
 • /foto/6836/6836857m.jpg
  1891
 • /foto/9556/9556205m.jpg
  1892 - 1898
 • /foto/108/108922m.jpg
  1895
 • /foto/9381/9381311m.jpg
  1895 - 1898
 • /foto/5580/5580375m.jpg
  1895 - 1899
 • /foto/401/401188m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/421/421098m.jpg
  1896 - 1898
 • /foto/5523/5523650m.jpg
  1897
 • /foto/10058/10058441m.jpg
  1897
 • /foto/3439/3439091m.jpg
  1898
 • /foto/4959/4959214m.jpg
  1898
 • /foto/10803/10803151m.jpg
  1898
 • /foto/3708/3708263m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/334/334812m.jpg
  1898 - 1903
 • /foto/4177/4177922m.jpg
  1898 - 1904
 • /foto/9483/9483210m.jpg
  1898 - 1904
 • /foto/7169/7169962m.jpg
  1898 - 1905
 • /foto/5625/5625608m.jpg
  1899
 • /foto/5749/5749394m.jpg
  1899 - 1903
 • /foto/3623/3623485m.jpg
  1900
 • /foto/4973/4973452m.jpg
  1900
 • /foto/5527/5527585m.jpg
  1900
 • /foto/8344/8344797m.jpg
  1900
 • /foto/8956/8956033m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/9487/9487587m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/9749/9749604m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/3805/3805501m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/9/9391m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/13/13584m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/245/245415m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/3491/3491942m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/4911/4911117m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/5565/5565271m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/6232/6232127m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/6934/6934403m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/7898/7898162m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/12/12512m.jpg
  1900 - 1906
 • /foto/4074/4074039m.jpg
  1900 - 1907
 • /foto/361/361470m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/392/392048m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/4169/4169793m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/63/63411m.jpg
  1900 - 1933
 • /foto/4300/4300393m.jpg
  1900 - 1940
 • /foto/86/86349m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/385/385738m.jpg
  1901
 • /foto/411/411963m.jpg
  1901
 • /foto/242/242695m.jpg
  1902
 • /foto/431/431074m.jpg
  1902
 • /foto/63/63340m.jpg
  1902
 • /foto/168/168856m.jpg
  1903
 • /foto/5130/5130110m.jpg
  1903
 • /foto/5218/5218514m.jpg
  1903
 • /foto/6386/6386190m.jpg
  1904
 • /foto/209/209584m.jpg
  1905
 • /foto/265/265399m.jpg
  1905
 • /foto/421/421303m.jpg
  1905
 • /foto/6507/6507974m.jpg
  1905
 • /foto/408/408282m.jpg
  1905 - 1908
 • /foto/247/247309m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/10/10107m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/5218/5218499m.jpg
  1906
 • /foto/9652/9652940m.jpg
  1906
 • /foto/268/268446m.jpg
  1906 - 1910
 • /foto/8253/8253896m.jpg
  1907
 • /foto/3728/3728173m.jpg
  1907 - 1910
 • /foto/325/325470m.jpg
  1907 - 1915
 • /foto/0/000914m.jpg
  1908 - 1915
 • /foto/4855/4855471m.jpg
  1909
 • /foto/5154/5154623m.jpg
  1910
 • /foto/5304/5304824m.jpg
  1910
 • /foto/7457/7457331m.jpg
  1910
 • /foto/9654/9654640m.jpg
  1910
 • /foto/3363/3363685m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/5030/5030020m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/9264/9264157m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/1/001093m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/285/285247m.jpg
  1913
 • /foto/426/426711m.jpg
  1913
 • /foto/25/25778m.jpg
  1914
 • /foto/10663/10663820m.jpg
  1914
 • /foto/160/160832m.jpg
  1915
 • /foto/190/190339m.jpg
  1915
 • /foto/7634/7634067m.jpg
  1915
 • /foto/6436/6436143m.jpg
  1915 - 1917
 • /foto/59/59999m.jpg
  1915 - 1930
 • /foto/5334/5334874m.jpg
  1920
 • /foto/60/60145m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/1/001097m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/398/398793m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4828/4828872m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/5003/5003950m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4584/4584898m.jpg
  1923
 • /foto/10043/10043913m.jpg
  1924
 • /foto/10085/10085392m.jpg
  1924
 • /foto/4620/4620340m.jpg
  1925 - 1929
 • /foto/4620/4620471m.jpg
  1925 - 1929
 • /foto/5308/5308941m.jpg
  1925 - 1929
 • /foto/221/221590m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/7419/7419112m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/7711/7711320m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/418/418796m.jpg
  1927
 • /foto/5591/5591060m.jpg
  1927
 • /foto/5025/5025968m.jpg
  1927 - 1929
 • /foto/4791/4791158m.jpg
  1927 - 1933
 • /foto/4636/4636999m.jpg
  1928
 • /foto/4743/4743692m.jpg
  1929
 • /foto/377/377179m.jpg
  1930
 • /foto/410/410953m.jpg
  1930
 • /foto/3612/3612638m.jpg
  1930
 • /foto/3706/3706513m.jpg
  1930
 • /foto/407/407651m.jpg
  1930 - 1934
 • /foto/3350/3350270m.jpg
  1930 - 1934
 • /foto/17/17691m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/131/131035m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/407/407604m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/454/454890m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/4078/4078577m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/4584/4584926m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6297/6297510m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6914/6914953m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/8284/8284212m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/7793/7793428m.jpg
  1930 - 1936
 • /foto/3591/3591766m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/22/22917m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/182/182595m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/419/419096m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/4696/4696477m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/3843/3843725m.jpg
  1933
 • /foto/5523/5523322m.jpg
  1933 - 1940
 • /foto/383/383742m.jpg
  1935
 • /foto/394/394325m.jpg
  1935 - 1938
 • /foto/440/440126m.jpg
  1935 - 1938
 • /foto/3477/3477632m.jpg
  1935 - 1938
 • /foto/3511/3511167m.jpg
  1935 - 1938
 • /foto/12/12049m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/21/21244m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/4512/4512670m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/5163/5163437m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/6150/6150051m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/8877/8877340m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/10009/10009107m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/4193/4193509m.jpg
  1935 - 1941
 • /foto/355/355548m.jpg
  1935 - 1942
 • /foto/7456/7456332m.jpg
  1936
 • /foto/5387/5387975m.jpg
  1936
 • /foto/433/433459m.jpg
  1936 - 1937
 • /foto/312/312686m.jpg
  1936 - 1942
 • /foto/1/001101m.jpg
  1938
 • /foto/61/61815m.jpg
  1938
 • /foto/5030/5030181m.jpg
  1938
 • /foto/5624/5624820m.jpg
  1938
 • /foto/5372/5372374m.jpg
  1938 - 1942
 • /foto/349/349697m.jpg
  1938 - 1944
 • /foto/6952/6952645m.jpg
  1938 - 1944
 • /foto/422/422432m.jpg
  1939
 • /foto/416/416023m.jpg
  1939 - 1945
 • /foto/7428/7428213m.jpg
  1940
 • /foto/182/182102m.jpg
  1941
 • /foto/441/441883m.jpg
  1941
 • /foto/52/52219m.jpg
  1945
 • /foto/60/60277m.jpg
  1945
 • /foto/102/102554m.jpg
  1945
 • /foto/381/381004m.jpg
  1946
 • /foto/6321/6321592m.jpg
  1947
 • /foto/10/10782m.jpg
  1948
 • /foto/220/220318m.jpg
  1948
 • /foto/325/325811m.jpg
  1948
 • /foto/409/409806m.jpg
  1948
 • /foto/417/417417m.jpg
  1948
 • /foto/437/437095m.jpg
  1948
 • /foto/3304/3304989m.jpg
  1948
 • /foto/8635/8635289m.jpg
  1948
 • /foto/8635/8635367m.jpg
  1948
 • /foto/10402/10402195m.jpg
  1948
 • /foto/10402/10402196m.jpg
  1948
 • /foto/407/407827m.jpg
  1950 - 1952
 • /foto/5134/5134021m.jpg
  1952
 • /foto/9761/9761886m.jpg
  1952 - 1954
 • /foto/380/380112m.jpg
  1955 - 1960
 • /foto/1/001089m.jpg
  1956
 • /foto/404/404565m.jpg
  1956 - 1957
 • /foto/10451/10451503m.jpg
  1957
 • /foto/3508/3508851m.jpg
  1959 - 1967
 • /foto/32/32724m.jpg
  1960
 • /foto/8367/8367372m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/6043/6043147m.jpg
  1960 - 1966
 • /foto/6062/6062973m.jpg
  1960 - 1966
 • /foto/5446/5446947m.jpg
  1963 - 1965
 • /foto/1/001090m.jpg
  1963 - 1968
 • /foto/6863/6863427m.jpg
  1965
 • /foto/8306/8306346m.jpg
  1965
 • /foto/11/11583m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7421/7421040m.jpg
  1968 - 1970
 • /foto/10485/10485665m.jpg
  1968 - 1975
 • /foto/7845/7845135m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/0/000957m.jpg
  1972
 • /foto/5627/5627651m.jpg
  1972
 • /foto/30/30133m.jpg
  1972 - 1976
 • /foto/421/421049m.jpg
  1974 - 1975
 • /foto/12/12748m.jpg
  1975
 • /foto/415/415129m.jpg
  1975
 • /foto/8926/8926421m.jpg
  1975 - 1976
 • /foto/3/003345m.jpg
  1976
 • /foto/7012/7012401m.jpg
  1977
 • /foto/302/302044m.jpg
  1977
 • /foto/302/302045m.jpg
  1977
 • /foto/302/302046m.jpg
  1977
 • /foto/302/302048m.jpg
  1977
 • /foto/302/302049m.jpg
  1977
 • /foto/313/313933m.jpg
  1977
 • /foto/313/313955m.jpg
  1977
 • /foto/4304/4304988m.jpg
  1978
 • /foto/4580/4580632m.jpg
  1978
 • /foto/9/9943m.jpg
  1978 - 1982
 • /foto/6/006360m.jpg
  1979
 • /foto/266/266371m.jpg
  1979
 • /foto/5366/5366073m.jpg
  1979
 • /foto/57/57068m.jpg
  1979 - 1985
 • /foto/4780/4780878m.jpg
  1980
 • /foto/7765/7765344m.jpg
  1984 - 1989
 • /foto/5941/5941696m.jpg
  1987
 • /foto/6987/6987701m.jpg
  1989
 • /foto/7329/7329577m.jpg
  1989
 • /foto/7469/7469451m.jpg
  1989 - 1990
 • /foto/443/443494m.jpg
  1990
 • /foto/4579/4579876m.jpg
  1990
 • /foto/6885/6885403m.jpg
  1990
 • /foto/6885/6885410m.jpg
  1990
 • /foto/6885/6885411m.jpg
  1990
 • /foto/6885/6885412m.jpg
  1990
 • /foto/4610/4610294m.jpg
  1995
 • /foto/4610/4610296m.jpg
  1995
 • /foto/4610/4610304m.jpg
  1995
 • /foto/4610/4610306m.jpg
  1995
 • /foto/4061/4061875m.jpg
  1996
 • /foto/4061/4061899m.jpg
  1996
 • /foto/4061/4061901m.jpg
  1996
 • /foto/7730/7730470m.jpg
  1996
 • /foto/4322/4322238m.jpg
  1996 - 2001
 • /foto/448/448059m.jpg
  1997
 • /foto/9986/9986624m.jpg
  1997
 • /foto/3766/3766218m.jpg
  1998
 • /foto/5322/5322599m.jpg
  1998
 • /foto/63/63816m.jpg
  1998
 • /foto/128/128213m.jpg
  1999
 • /foto/128/128214m.jpg
  1999
 • /foto/9367/9367212m.jpg
  1999
 • /foto/9367/9367213m.jpg
  1999
 • /foto/9367/9367274m.jpg
  1999
 • /foto/6516/6516868m.jpg
  2000
 • /foto/26/26893m.jpg
  2000 - 2001
 • /foto/224/224586m.jpg
  2001
 • /foto/10/10660m.jpg
  2002
 • /foto/15/15208m.jpg
  2004
 • /foto/16/16662m.jpg
  2004
 • /foto/26/26662m.jpg
  2004
 • /foto/29/29218m.jpg
  2004
 • /foto/52/52360m.jpg
  2005
 • /foto/52/52368m.jpg
  2005
 • /foto/37/37039m.jpg
  2005
 • /foto/43/43920m.jpg
  2005
 • /foto/46/46383m.jpg
  2005
 • /foto/4429/4429767m.jpg
  2005
 • /foto/51/51355m.jpg
  2005
 • /foto/51/51872m.jpg
  2005
 • /foto/4297/4297105m.jpg
  2005
 • /foto/62/62293m.jpg
  2005
 • /foto/83/83824m.jpg
  2006
 • /foto/115/115153m.jpg
  2006
 • /foto/87/87805m.jpg
  2006
 • /foto/89/89419m.jpg
  2006
 • /foto/90/90433m.jpg
  2006
 • /foto/90/90436m.jpg
  2006
 • /foto/130/130661m.jpg
  2006
 • /foto/130/130662m.jpg
  2006
 • /foto/114/114839m.jpg
  2006
 • /foto/119/119132m.jpg
  2006
 • /foto/119/119133m.jpg
  2006
 • /foto/119/119134m.jpg
  2006
 • /foto/119/119135m.jpg
  2006
 • /foto/119/119137m.jpg
  2006
 • /foto/119/119139m.jpg
  2006
 • /foto/119/119140m.jpg
  2006
 • /foto/279/279872m.jpg
  2006
 • /foto/126/126247m.jpg
  2006 - 2007
 • /foto/126/126258m.jpg
  2006 - 2007
 • /foto/126/126359m.jpg
  2007
 • /foto/127/127115m.jpg
  2007
 • /foto/149/149820m.jpg
  2007
 • /foto/149/149821m.jpg
  2007
 • /foto/149/149822m.jpg
  2007
 • /foto/3570/3570359m.jpg
  2007
 • /foto/208/208975m.jpg
  2007
 • /foto/278/278880m.jpg
  2007
 • /foto/215/215823m.jpg
  2008
 • /foto/9059/9059853m.jpg
  2008
 • /foto/252/252354m.jpg
  2008
 • /foto/278/278814m.jpg
  2009
 • /foto/307/307373m.jpg
  2009
 • /foto/302/302319m.jpg
  2009
 • /foto/8432/8432400m.jpg
  2010
 • /foto/317/317685m.jpg
  2010
 • /foto/429/429707m.jpg
  2011
 • /foto/373/373607m.jpg
  2011
 • /foto/386/386679m.jpg
  2011
 • /foto/388/388644m.jpg
  2011
 • /foto/387/387486m.jpg
  2011
 • /foto/3218/3218785m.jpg
  2011
 • /foto/395/395478m.jpg
  2011
 • /foto/426/426256m.jpg
  2011
 • /foto/4439/4439010m.jpg
  2013
 • /foto/4439/4439011m.jpg
  2013
 • /foto/4162/4162697m.jpg
  2013
 • /foto/4634/4634648m.jpg
  2014
 • /foto/4814/4814143m.jpg
  2014
 • /foto/4881/4881105m.jpg
  2014
 • /foto/5410/5410313m.jpg
  2015
 • /foto/5326/5326492m.jpg
  2015
 • /foto/5365/5365364m.jpg
  2015
 • /foto/5408/5408554m.jpg
  2015
 • /foto/5435/5435335m.jpg
  2015
 • /foto/5672/5672490m.jpg
  2015
 • /foto/6021/6021334m.jpg
  2016
 • /foto/6021/6021335m.jpg
  2016
 • /foto/6051/6051076m.jpg
  2016
 • /foto/6105/6105967m.jpg
  2016
 • /foto/6108/6108623m.jpg
  2016
 • /foto/6199/6199027m.jpg
  2016
 • /foto/6768/6768408m.jpg
  2016
 • /foto/6458/6458357m.jpg
  2016
 • /foto/8326/8326309m.jpg
  2017
 • /foto/8423/8423342m.jpg
  2018
 • /foto/7618/7618254m.jpg
  2018
 • /foto/8147/8147764m.jpg
  2019
 • /foto/8399/8399033m.jpg
  2019
 • /foto/8463/8463030m.jpg
  2020
 • /foto/8481/8481017m.jpg
  2020
 • /foto/8923/8923901m.jpg
  2020
 • /foto/9144/9144792m.jpg
  2021
 • /foto/9856/9856362m.jpg
  2022
 • /foto/10205/10205529m.jpg
  2022
 • /foto/10364/10364954m.jpg
  2023

Janosik°

Poprzednie: Panoramy Nysy Strona Główna Następne: Wnętrza


maras | 2014-04-13 14:31:16
Oj, coś mocno zdeformowana ta wieża i bardzo psuje odbiór...
Janosik | 2014-04-13 14:38:25
Marku to jest tak blisko, że nie za bardzo da się inaczej. Zauważyłem że za bardzo nikt się nie przymierzał do zrobienia zdjęcia tego obiektu z tak bliska. Byłem akurat w tym rejonie w WSA i zrobiłem. Jeśli nie za bardzo wykasować. Jestem za. Na pewno się nie obrażę.
Janosik | 2014-04-13 14:39:47
Spróbuję z tych kawałków raz jeszcze połączyć panoramę. Jak się nie uda to nic straconego. Trzeba będzie spróbować raz jeszcze.
maras | 2014-04-13 15:35:27
Nic na siłę, tu trzeba mieć szerokie szkło i dużą wprawę, bo miejsca tam faktycznie jest mało :)
Janosik | 2014-04-13 15:46:42
Jak będę jeszcze, to poproszę może z któregoś z okien naprzeciw się da.