MENU
Widok pałacu i budynku w miejscowości.

Dodał: Paweł Duma° - Data: 2014-03-27 09:09:58 - Odsłon: 1891
Lata 1910-1930


Założenie pałacowo-folwarczne zachowane jest jedynie szczątkowo. Głównym jego elementem jest pałac (obecnie nr 21) usytuowany na niewielkim, ziemnym tarasie wzmocnionym od strony drogi murem oporowym, stanowiącym zarazem podmurówkę metalowego, kutego ogrodzenia. Pałac wzniesiony został jako budowla barokowa, zapewne w miejscu i być może z wykorzystaniem reliktów starszej siedziby. Budowla została przebudowana w stylu neobarokowym z inicjatywy Karla Ecke ok. 1896 r., następnie zmodernizowana około 1920 i 1980 r. Wówczas pałac pozbawiony został cech stylowych w północnym skrzydle. Jest to budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, założony na rzucie litery „L”, dwuskrzydłowy o bryle dodatkowo rozczłonkowanej wtopioną w naroże pomiędzy skrzydłami trójbocznie wyłamaną wieżyczką bocznej klatki schodowej oraz jednokondygnacyjnym ryzalitem w elewacji północno-zachodniej skrzydła wschodniego. Skrzydła pałacu nakryte są ceramicznymi dachami trójspadowymi, wieżyczka klatki schodowej – hełmem cebulastym z prześwitem, krytym blachą, ryzalit – połówką dachu baniastego, wtórnie pokrytego wtórnie blachą falistą. Elewacje gładko tynkowane, elewacja południowo-wschodnia skrzydła wschodniego z tynkową dekoracją ramową, pozostałe bez dodatkowej artykulacji. Szczyt południowo-wschodni opracowany dekoracyjnie, ujęty wolutowymi spływami, flankowany obeliskami i zwieńczony segmentowym naczółkiem. W zwieńczeniu szczytu umieszczona została prostokątna płycina z kartuszem, w którym monogram „E”. Otwory okienne prostokątne, niektóre w opaskach tynkowych. Wejście główne umieszczone w elewacji północno-zachodniej; prostokątny otwór wejściowy w piaskowcowej opasce. W połaciach dachu budynku – facjaty o neobarokowych formach.

W pałacu mieści się kaplica prawosławna. Jest to pomieszczenie nakryte spłaszczonym sklepieniem krzyżowym; w ołtarzu głównym – o formach późnobarokowych – zwieńczonym przerwanym naczółkiem segmentowym, znajduje się obraz przedstawiający Marię z Dzieciątkiem. Kaplica służyła jako cerkiew św. Parskiewy - obecnie cerkiew jest budynkiem wolnossącym

Jedynym zachowanym budynkiem dawnego folwarku jest usytuowany równolegle do drogi wiejskiej, po zachodniej stronie pałacu budynek inwentarski wzniesiony w 4 ćw. XIX w. Na zachód od pałacu wzniesione zostały w okresie powojennym współczesne budynki mieszkalne należące do PGR oraz wzdłuż drogi budynek gospodarczy o formach modernistycznych.
[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty

 • /foto/4542/4542923m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/79/79182m.jpg
  2006
 • /foto/79/79183m.jpg
  2006
 • /foto/3307/3307876m.jpg
  2012
 • /foto/3519/3519551m.jpg
  2012
 • /foto/3519/3519552m.jpg
  2012
 • /foto/4539/4539496m.jpg
  2014
 • /foto/4546/4546772m.jpg
  2014
 • /foto/5094/5094842m.jpg
  2014
 • /foto/6437/6437073m.jpg
  2016
 • /foto/6735/6735033m.jpg
  2017

Ze zbiorów Edgara Güttlera

Poprzednie: Cerkiew św. Paraskiewy (d. pałac) Strona Główna Następne: ul. Krucza