MENU
Pozdrowienia z legnickich folwarków. Należy ustalić lokalizację budynku na dole karty- przez moment błędnie myślałem,że jest to budynek 62 przy ulicy Wielogórskiej.

Dodał: Kosa25° - Data: 2014-02-19 22:47:24 - Odsłon: 4274
Rok 1916


Przed wojną w budynku przy ówczesnej Jauer Straβe 219 mieściła się restauracja 'Tivoli". Jej właścicielem w 1905r. był Otto Seifert.
Historia szkoły sięga 1965 roku. Zrodził się wtedy projekt stworzenia Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Przybkowie. Organizację tej placówki ówczesny Inspektorat Oświaty powierzył Panu Aleksandrowi Kalbarczykowi - kierownikowi Szkoły Podstawowej Nr 16 - tam też mieściła się jej siedziba. W początkowej fazie organizacyjnej nastąpiły problemy z naborem kandydatów, ale w krótkim czasie sytuacja uległa radykalnej poprawie i wzrosło zainteresowanie młodzieży nowo powołaną placówką oświaty rolniczej do tego stopnia, że zamiast planowanego jednego oddziału utworzono dwa oddziały, które rozpoczęły naukę 1 września 1965 roku.
We wrześniu 1968 roku Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Przybkowie otrzymała mianowanie na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która wzbogacona o kolejne oddziały funkcjonowała w tym stanie organizacyjnym do 1977 roku. Dyrektorem szkoły został Tadeusz Wilczyński, a w grudniu tego samego roku (1968) Stanisław Berezowski. Kolejnym dyrektorem szkoły był Wojciech Jaz ( od 1971 do 1981)
Zmiany organizacyjne nastąpiły w 1977. Wskutek szerokiego zainteresowania młodzieży - szczególnie wiejskiej - utworzono czteroletnie Zawodowe Liceum Rolnicze, przy którym powstały również średnie studia rolnicze dla pracujących. Nauka w studium trwała trzy lata, absolwenci otrzymywali dyplom technika, który niestety nie uprawniał do podjęcia studiów wyższych.
Kolejne ważne wydarzenie przypada na grudzień 1977 roku, kiedy to szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Jaworzyńskiej 219 oraz otrzymała statut Zespołu Szkół Rolniczych. Od tego okresu datuje się wyraźny rozkwit kształcenia rolniczego w Legnicy. Na Zespół Szkół składają się Gimnazjum nr 7, Technikum Geodezyjne, Technikum Rolnicze, Technikum Weterynaryjne. [za: ]

 • /foto/388/388479m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/6482/6482451m.jpg
  1899 - 1900
 • /foto/361/361053m.jpg
  1908
 • /foto/8343/8343699m.jpg
  1908
 • /foto/5177/5177883m.jpg
  1911
 • /foto/5096/5096609m.jpg
  1918
 • /foto/7149/7149849m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/367/367490m.jpg
  1964
 • /foto/6094/6094834m.jpg
  2016

Aukcje internetowe

Poprzednie: Dom nr 81-83c Strona Główna Następne: Nabrzeże przeładunkowe - Janówek


pavelo | 2016-02-12 20:53:10
Moim zdaniem kolonialwaren nie jest domem nr 62. Ten wydaje się niższy i dłuższy, okna parteru są niżej osadzone, spadek terenu...
Kosa25 | 2016-02-13 20:54:14
Mam podobne wątpliwości. Odpisuję i przenoszę do niezidentyfikowanych- może kiedyś uda się znaleść lokalizację budynku.