Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Huta Szkła Lucyna - Zakład Nysa (dawny), ul. Dąbrowskiego Henryka, gen., Pieńsk
Tak-3-Maj: Moose usuń fotkę proszę.
Sklep Lidl (ul. JPII), ul. Jana Pawła II, pp., Lubań
Tak-3-Maj: Moose usuń fotkę proszę.
Ratusz, pl. Rynek, Leśna
Tak-3-Maj: Moose usuń fotkę proszę.
Pałac Baworowo, ul. Baworowo, Leśna
Tak-3-Maj: Moose usuń fotkę proszę.
Pałac Kościelniki Górne, Kościelniki Górne
Tak-3-Maj: Moose usuń fotkę proszę.
Przepust kolejowy (ul. Torowa / LK 279), ul. Torowa, Lubań
Tak-3-Maj: Moose usuń fotkę proszę.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

krzych[k]
krzych[k]
krzych[k]
krzych[k]
StaszekM
krzych[k]
bungulator
bungulator
StaszekM
TW40
dariuszfaranciszek
TW40
maras - Administrator
J. B. z Kłodzka
Zed – Administrator
StaszekM
maras - Administrator
maras - Administrator
maras - Administrator
StaszekM
StaszekM

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Rzeka Budzówka i jej dopływy
Autor: Stan°, Data dodania: 2013-11-12 16:08:00, Aktualizacja: 2015-05-21 20:14:28, Odsłon: 5185

To pierwszy większy, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej za Przełomem Bardzkim

 

Rzeka Budzówka i jej dopływy

 

To pierwszy większy, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej za Przełomem Bardzkim. Spośród nielicznych opracowań na ten temat, na uwagę zasługuje:

„Opracowanie ekofizjograficzne …(marzec 2008)” str. 29-32

http://archiwum.zabkowiceslaskie.pl/BIP/2005/M/e260609.pdf  , gdzie jest następujący opis tej rzeki:

 Rzeka Budzówka – lewy dopływ Nysy Kłodzkiej. Powierzchnia jej zlewni wynosi 219 km2. W części źródliskowej składa sie z kilku bezimiennych potoków, mających źródła na wysokości ok. 520-540 m pod Przełęczą Srebrną w Górach Sowich i po obu stronach Stróży. Początkowo płyną one przez lasy, głównie bory świerkowe i świerkowo-bukowe, potem w Kotlinie Żdanowa łączą się poniżej wsi. Nie jest określone, który z nich stanowi główny, górny ciek Budzówki. Na ogół przyjmuje sie, że jest to potok wypływajacy na wschodnim zboczu Stróży i płynący przez Żdanów.

Poniżej Żdanowa Budzówka wpływa do Obniżenia Otmuchowskiego [winno być: Obniżenia Stoszowickiego – dop. Stan] i przez rozległe prawie płaskie pola przepływa przez Stoszowice, Ząbkowice Śląskie i Kamieniec Ząbkowicki, aż do ujścia w Byczeniu [błąd: ujście do Nysy Kłodzkiej jest na terenie Kamieńca Ząbkowickiego, 400 m na wschód od mostu  na drodze 390 – dop. Stan].

 Budzówka ma około 27,5 km długości, z czego na odcinku 5,1 km przepływa przez Ząbkowice. W obrębie gminy Ząbkowice rzeka przepływa tylko przez Ząbkowice Śląskie (os. Sadlno) omijając nieco miejscowości: Budzyń (dawny przysiółek Tarnowa), Strąkową, Grochowiska i Pawłowice.

- - - - - - - - - - - - -

To powyższe opracowanie zawiera również skrócone dane 5 potoków, w których też są nieścisłości, a w przypadku Węży – opis dotyczy strumienia Kur.

 

        Dla rozjaśnienia tematu należy posłużyć się oficjalnymi nadaniami nazw fizjograficznych, zamieszczonymi w:

 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19490170225

(Monitor Polski nr 17 z 1949 poz. 225 z dn. 28.03.1949 r.):

 

- Wydrzyna (Pause Bach), l. d. Nysy Kł.

- Topiec (Manns Bach), l. d. Pause B.

- Pleśna (Weigelsdorfer Wasser), l. d. Manns B.

- Skorzyna , bez nazwy, l. d. Pause B., pow. ząbkowicki, k. m. Stolec

----------------------

W maju 1945 roku rzeka (Pause Bach) płynąca przez Kamieniec, została spontanicznie nazwana przez polskich osiedleńców jako Ochna. Dlatego w pewnych żródłach, podaje się też pierwszą nieoficjalną nazwę tej wioski, jako „Kamieniec nad Ochną”.

 

        Kolejny dokument  zawierajacy rozszerzony wykaz nazw rzecznych dopływów Odry, zamieszczony w:

 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19510620825

(Monitor Polski nr 62  z 1951 poz. 825 z dn. 11.02.1951 r.).

Pod poz. 41 ujęta jest Nysa Kłodzka z  jej dopływami od 1 do 197; w tym: 

 104. Budzówka (Pause B.), poprzednio Wydrzyna, oraz jej dopływy do nr. 120;

105. Wełna (Wolf B.)

106. Jadkowa (Weigelsdorfer Wasser), poprzednio Pleśna

107. Gliniec (Vieh Grund)

108. Krzemiennik (Hohler Grund)

109. Kłopotnica (Raschgrund)

110. Wyrwa, płynie przez Pisarzowice*

111. Piwoda, płynie przez Przedborowa

112. Węża (Manns B.), poprzednio Topiec

113. Kur, płynie przez Koziniec

114. Mrowa, płynie przez Olbrachcice

115. Trzemeszna, płynie przez Zwrócona

116. Zatoka (Zadel Wasser)

117. Grabnik, płynie przez Strąkowa

118. Braszówka, płynie przez Braszowice

119. Skorzyna, płynie przez Stolec, powtórzone nadanie nazwy

120. Goleniówka, płynie przez Goleniów

------------------------

        Dodatkowego wyjaśnienia wymaga poz. 110 – błędnie nazwano tutaj mały przysiółek Pisarzów (Schreibendorf), przypisany w 1950 r. do wioski Budzów  (M. P. nr 52, poz. 588). Prawdopodobnie dlatego na żadnej mapie polskiej, nawet turystycznej, nie ma nazwy Wyrwa na potoku wpływającym do Jadkowej poniżej Rudnicy. Podobny los spotkał potok Trzemeszna płynący przez Zwróconą, natomiast potok Gliniec ma turystyczną nazwę Bydlęca. Także zamiast Krzemiennika jest nazwa Piekielnica. Potok Skorzyna doczekał się publikowanych odmian: Skórzyna lub Skorżyna.

Z tych wszystkich 16. nadanych ponad 60 lat temu nazw, tylko dwa dopływy Budzówki są prawobrzeżne: Wełna i Braszówka.

 

        Wbrew obiegowej opinii, to właśnie Budzówka stanowi główne zagrożenie powodziowe dla Kamieńca Ząbkowickiego. Przy dużej ilości opadów na tak rozległym dorzeczu, wody tej rzeki płynącej przez środek miejscowości, prawie zawsze występują z brzegów.

 W okresie międzywojennym wybudowano suchy zbiornik 2,5 km przed Ząbkowicami k. wsi Tarnów, z zadaniem spowalniania spływu głównej fali powodziowej. Wydaje się zasadne, aby podobna budowla stanęła w dolinie Obniżenia Ząbkowickiego przed Kamieńcem Ząbkowickim, np. w rejonie ujścia Skorzyny do Budzówki.

* Takie zbiorniki zostały przewidziane i ujęte w Zmianie Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego z 2010 r. Bardzo dokładny plan do wglądu na stronie: http://archiwum.zabkowiceslaskie.pl/BIP/Zagosp/z1506102.jpg  [dop. w maju 2015 r. - Stan]

 

Problem ustawicznego zagrożenia centrum Kamieńca przez Nysę Kłodzką, dosyć skutecznie rozwiązał na początku XVI wieku cysterski opat  Szymon, korygując bieg jej koryta bardziej na południe.

 

Opracował: Stan

Dnia 11.11.2013 r.

 

                                                                                                         

 


/ Odr / 1 / N (L) / DL / Bu /