MENU
Skan kserokopii. Świadectwo ukończenia dwuletniego szkolenia zawodowego w Zarządzie Ogrodów firmy Ch. Dierig AG przez Johannesa Leuchtenberger'a. " Świadectwo szkolenia - Pomocnik ogrodniczy Johannes Leuchtenberger ur. 19.01.1924 r. w Bielawie uczył się w Zarządzie Ogrodów Ch. Dierig AG w Bielawie od 1 kwietnia 1939 do 31 marca 1941 r. Johannes Leuchtenberger po ukończeniu szkoły przez rok pracował w ogrodnictwie swego ojca, a na mój wniosek i za zgodą Krajowego Związku Rolników ukończył dwuletnie szkolenie (zawodowe). Johannes Leuchtenberger zapoznał się z : uprawą roślin doniczkowych, pędzeniem kwiatów, roślin cieplarnianych i domowych, roślinami gruntowymi i uprawami inspektowymi. Zapoznał się z uprawą i pędzenim warzyw oraz sadownictwem, a także z układaniem bukietów, dekoracjami stołów, świątecznymi i żałobnymi. Zlecone prace wykonywał chętnie i z zaangażowaniem, był pilnym i uczciwym, przez co zyskał moje pełne zaufanie. W przyszłości i jego dalszej karierze, niech mu towarzyszą moje najlepsze życzenia. "

Dodał: SyG° - Data: 2013-06-02 10:48:53 - Odsłon: 2986
31 marca 1941

Data: 2013:05:29 19:53:08  

Zbiory przedstawiciela starej niemieckiej rodziny osiadłej w XVIII w. na ziemi dzierżoniowskiej, przede wszystkim w Bielawie, ale także w Kamionkach, Pieszycach i Dzierżoniowie. Johannes Leuchtenberger urodził się w Bielawie 19. 01.1924 r., gdzie mieszkał w nieistniejącym już domu przy ul. Waryńskiego 15, jego ojciec prowadził ogrodnictwo. On również, już w czasie II WŚ uczył się tego fachu u ojca i w zakladzie ogrodniczym firmy Ch. Dierig AG. W 1941 r. powołany do służby wojskowej, był ranny, leczył się m.in. w bielawskim szpitalu polowym (Reseve Lazarett), zorganizowanym w budynku hotelu "Kaiser Friedrich III" (ul. Piastowska 58). Po nielegalnym przekroczeniu granicy na Odrze, wrócił w czerwcu 1945 r. z zachodnich Niemiec, gdzie zastał go koniec wojny, do Bielawy. Do wiosny 1946 r. prowadził rodzinne ogrodnictwo, zaopatrując m.in. w warzywa i owoce bielawski garnizon Armi Czerwonej. Po wysiedleniu z Bielawy, zamieszkał w Lingen/Ems, gdzie udało mu się założyć doskonale prosperujące ogrodnictwo. Działał w związku byłych niemieckich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, przez długie lata był też jego przewodniczącym. Własnym sumptem założył prywatną izbę pamięci, z przebogatymi zbiorami z powiatu dzierżoniowskiego i Bielawy , niestety ta izba pamięci, po śmierci jej twórcy, została zlikwidowana. Fragment tych zbiorów (kopie i oryginały) przekazał do bielawskiego MOKiS-u. Wielokrotnie, kiedy było to już możliwe odwiedzał powiat i Bielawę. Pisał też wiele artykułów w piśmie "Hohe Eule" (Wielka Sowa). Mieszkał i zmarł w Lingen w 2008 r. Odznaczony Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Z panem J. Leuchtenbergerem spotkałem sie trzykrotnie, raz gościłem u niego w domu, a on dwukrotnie odwiedzał mnie w Bielawie. Prowadziliśmy ze sobą listowną korespondencję i długie rozmowy telefoniczne, o Bielawie i relacjach polsko-niemieckich, jako rodowici bielawianie, Polak i Niemiec. Zbiory udostępnił do publikacji na portalu, dyrektor bielawskiego MOKiS-u, pan Jan Gładysz. /SyG/

 • /foto/3905/3905237m.jpg
  1901
 • /foto/3905/3905216m.jpg
  1914
 • /foto/5731/5731951m.jpg
  1920
 • /foto/3905/3905094m.jpg
  1929
 • /foto/3906/3906722m.jpg
  1932
 • /foto/3904/3904862m.jpg
  1934
 • /foto/3905/3905147m.jpg
  1934
 • /foto/3904/3904957m.jpg
  1934 - 1939
 • /foto/3904/3904996m.jpg
  1946

Zbiory prywatne

Poprzednie: Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej Strona Główna Następne: Detale