Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
ul. 1 Maja, Boguszów-Gorce
waldmadel: Moja babcia mieszkała pod numerem 94. Wkrótce ją odwiedzę.
Nałęczów
Wincenty Miros: Kawiarnia "Chatka" znajdowała się w istniejącym do dzisiaj, chociaż mocno przebudowanym domu przy ul. Górskiego 1. W tamtych latach również bywałem w tym lokalu. Drewniane wnętrze było bardzo przyjemne. Niestety, ale smaku kawy już nie pamiętam po tylu latach.
Kamienica nr 64-65, ul. Szewska, Wrocław
Danuta B.: Kilka dni temu widziałam we wnętrzu młodego kotka.
Schronisko na Hali Szrenickiej, Szklarska Poręba
moose: - chyba ten sam moment
Pałac Saski (dawny), pl. Piłsudskiego Józefa, Warszawa
Danuta B.: Daj min. 1940.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

McAron
Wincenty Miros
Parsley
Mmaciek
Mmaciek
Mmaciek
McAron
Jan R
McAron
MacGyver_74
MacGyver_74
McAron
Alistair
Wolwro
Alistair
krzych[k]
krzych[k]
Iras (Legzol)
maras
maras
atom

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Zakaz fotografowania obiektów kolejowych w świetle zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Autor: moose°, Data dodania: 2023-11-03 19:42:38, Aktualizacja: 2023-11-03 21:13:09, Odsłon: 801

komentarz i podsumowanie

Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych ustaw (Dz.U.2023.1834) do porządku prawnego został wprowadzony zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku bez stosownego zezwolenia obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej  nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej oraz osób lub ruchomości znajdujących się w tych obiektach, ale tylko jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz przez podmiot władający danym obiektem. Uchybienie temu zakazowi wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny. Przedmiotowe zmiany, tj. przepisy art. 616a, 683a oraz 684 ustawy o obronie Ojczyzny weszły w życie w dniem 23 września 2023 r.

Komentarz: Wykroczeniem jest zatem uwiecznianie, bez zezwolenia, obrazu obiektu oznaczonego znakiem graficznym wyrażającym zakaz fotografowania przez podmiot władający tym obiektem – na tę chwilę wzór zakazu nie został określony w rozporządzeniu. Wzór zezwolenia na fotografowanie, filmowanie, czy utrwalanie w inny sposób obrazu obiektów „strategicznych” zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej – na tę chwilę rozporządzenie nie zostało wydane. Ergo, dopóki nie ma tabliczek – można fotografować i nie jest wymagane zezwolenie, jednakże jest haczyk o czym poniżej.

Dodatkowo, na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2023.122 t.j.) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa sporządza na podstawie szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, we współpracy z odpowiednimi ministrami odpowiedzialnymi za systemy, jednolity wykaz obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy. W wykazie wyróżnia się także europejską infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz europejską infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogącą mieć istotny wpływ na Rzeczpospolitą Polską. Wykaz ma charakter niejawny. W kontekście fotografowania i filmowania pociągów na obszarze kolejowym  należy również zauważyć, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.680) za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa uznaje się m.in. mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu linii kolejowych o znaczeniu obronnym. Wykaz, który wskazuje lokalizację takich mostów, wiaduktów i tuneli również ma charakter niejawny.

Komentarz: Nie wolno fotografować ww. obiektów na liniach kolejowych mających znaczenie obronne. Nie wiemy jakie to linie bo wykaz jest niejawny (możemy się domyślać że są to korytarze transportowe dla wojska), zatem sytuacja jest nieco paranoiczna, ale wymogiem jest tu również tabliczka z zakazem, zatem nawet jeśli obiekt jest na linii o znaczeniu obronnym, to dopóki nie ma na nim tabliczki – można go fotografować.

Oprócz wyżej wymienionych przepisów dot. Infrastruktury „strategicznej” brak jest zakazu fotografowania oraz filmowania pociągów oraz dworców kolejowych dokonywanych z miejsc ogólnodostępnych na terenie obszaru kolejowego, wyznaczonych przez zarządcę infrastruktury na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.602 t.j.). Wstęp oraz przebywanie osób nieuprawnionych na obszarze kolejowym poza miejscami wyznaczonymi jest zabronione i stanowi wykroczenie określone w art. 65 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym w związku z § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych (Dz.U.2021.723). Zgodnie z treścią ww. przepisu nie jest dozwolony wstęp oraz przebywanie osób nieuprawnionych na torowiskach, nasypach, wiaduktach, mostach, rampach, w wykopach i tunelach kolejowych.

Komentarz: Wyżej przytoczony przepis nakłada się na wcześniejsze ograniczenia. Możesz zatem fotografować filmować dworce, perony, przejścia i wszystko co stamtąd widać jeśli jest to teren ogólnodostępny. Nie sfotografujesz raczej zatem nastawni, lokomotywowni, wież ciśnień, wiaduktów jeśli nie są widoczne z przestrzeni publicznej. Fotografowanie pociągów, obiektów oraz infrastruktury kolejowej NIE MOŻE powodować jakichkolwiek utrudnień i zagrożeń dla prowadzonego ruchu pociągów. Należy mieć na uwadze że fotografowanie pociągów towarowych i elementów infrastruktury kolejowej MOŻE spotkać się z reakcją funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym dywersyjnym oraz innym, godzącym w bezpieczeństwo Państwa. Czynności SOK co do zasady polegają na uzyskaniu informacji dotyczących celu i sposobu wykorzystania zdjęć lub filmów. Funkcjonariusze SOK NIE MOGĄ natomiast zatrzymać osoby fotografującej na obszarze kolejowym, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym nie przysługuje im takie uprawnienie.

PODSUMOWUJĄC: Można fotografować obiekty infrastruktury kolejowej, pojazdy i urządzenia jeśli nie ma widocznej (!) tabliczki ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA. Nie ma znaku – nie ma problemu. Obiekty kolejowe można fotografować tylko z przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej. Nie można przebywać na terenie kolejowym, zwłaszcza na czynnych liniach i stacjach kolejowych. Należy liczyć się z interwencją SOK i tłumaczeniem celu wykorzystania zdjęć, zwłaszcza jeśli np. robione były zdjęcia kolejowym transportom wojskowym. Nie można być zatrzymanym za robienie zdjęć na terenie kolejowym, ale samo przebywanie na terenie kolejowym może być podciągnięte pod złamanie przepisów porządkowych (wykroczenie z art. 54 k.w.), zwłaszcza jeśli charakter zachowania może być uznane jako niebezpieczne i mogące zakłócić ruch kolejowy.

Powyższa wykładnia jest zgodna z pismem zn. IOOPZ1-054-7/23 z dn. 19.10.2023 r. Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, na które należy powołać się przy próbie zatrzymania lub nieuzasadnionego wymuszenia np. zaniechania fotografowania, bądź polecenia usunięcia zdjęć.

 

 

(opracował moose)

 

 


/ 9 /
atom | 2023-11-03 20:23:55
Ostatnio robiłem zdjęcia na terenie portu w Gdyni, w okolicy Muzeum Emigracji. Podszedł do mnie jakiś cywil i kategorycznie zażądał usunięcia wszystkich zdjęć, jeżeli nie chcę stanąć przed sądem i spędzić reszty życia za kratami. Na szczęście to był tylko jakiś świr...
Ryszard Kumorek | 2023-11-04 15:50:49
Rafale! Myślę, że Twoje niemal "łopatologiczne" wyjaśnienia wprowadziły nutkę optymizmu w szeregi entuzjastów fotografowania, Niemniej pozostaje obawa, czy wszelkiej maści ochroniarze, stróże czy ciecie nie potraktują tego zakazu jako możliwość totalnej łapanki wszystkich z aparatami i wykorzystania tym samym swojej "władzy". Mnie osobiście zniechęca sam fakt dyskusji z tego rodzaju osobnikami.
moose | 2023-11-04 16:40:52
Stosujmy proste triki które pomogą rozładować napięcie i ograniczą do minimum społecznikowską gorliwość. Po pierwsze - miej ze sobą i na sobie kamizelkę ochronną (pomarańczową), zawsze jeśli jesteśmy na terenie kolejowym - jest to najlepsze "usprawiedliwienie" naszej obecności na terenie kolejowym, dla niektórych to my możemy być "służbowo" i będą nas unikać, ale sprawa jest czysta - skoro jestem w kamizelce to CHCĘ żeby mnie zauważono. Po drugie - rozmawiajmy - ukłoń się człowiekowi na nastawni, pozdrów ręką maszynistę, powiedz "dzień dobry" ludziom pracy - to automatycznie rozładowuje napięcie, daje pole do dalszej rozmowy, a często jest wystarczającym sygnałem że z tobą jest wszystko w porządku. Po trzecie znaj swoje prawa, ale się nie doktoryzujj, stosuj podstawową psychotechnikę - kto zadaje pytania (ale ważne żeby były to pytania otwarte) ten kontroluje rozmowę: dlaczego pan/pani pyta? / na jakiej podstawie? / dlaczego pan zakłada że robię coś bezprawnie? Jeśli ktoś nie odpuszcza to powiedz mu ZDECYDOWANIE że ty znasz prawo i jeśli ma problem to niech dzwoni po policję (zdecydowana większość odpuści). Jeśli nic nie robisz (czyli zachowujesz się "statycznie") to nikt oprócz policji nie może cię zatrzymać do wyjaśnień, żaden ochroniarz, żaden cieć ani sokista. Jeśli poniosą cię nerwy i zaczniesz podnosić ciśnienie licz się z możliwością interwencji. Jeśli trafisz na psychopatę no to musisz się już bronić i próbuj głośno wezwać pomoc. Krzyk w takiej sytuacji często dezorientuje napastnika.
Zed | 2023-11-04 19:33:22 | edytowany: 2023-11-04 20:57:27
Rafale, zakazy fotografowania obowiązują już od dawna w wielu obszarach. Mam wieloletnie doświadczenie dokumentowania w trakcie celebracji liturgicznych oraz innych oficjalnych wydarzeń związanych z "kościołem" i zapewniam, ze bez kursów i specjalnych zezwoleń nie ma mowy o fotografowaniu czy późniejszym publikowaniu na portalach (tu już są przyjęte również pewne zasady i obostrzenia). Co do przedmiotowej dyskusji nie ma mamy szans, zakazy obejmą również redakcje profesjonalne. Jedynie co pozostaje to oficjalne zezwolenia (akredytacje), osobiście to stosowałem i tylko taka forma nam pozostanie.
moose | 2023-11-04 19:55:46
Pewnie tak będzie, bo zawsze będzie powód do pozwania nas, autorów, za nielegalne wejście na teren taki lub inny, niemniej jednak ktoś kto będzie chciał tego dopiąć będzie się musiał wykazać himalajami złej woli.
Ryszard Kumorek | 2023-11-05 18:23:11
Rafale! Dzięki za cenne porady. Przeczytałem uważnie i doszedłem do wniosku, że najgorsze dla mnie będzie to, żeby nie poniosły mnie nerwy. :-)
Zdzisław K. | 2023-11-08 11:23:50
Bywają i takie tabliczki.
moose | 2023-11-09 09:29:18
To prośba, a nie zakaz. Prawo nie wymaga uzyskania zgody na fotografowanie osób, które przypadkowo znalazły się na zdjęciu fotografowanego pejzażu lub wybranego obiektu, o ile ich obecność nie zmienia charakteru wykonanej fotografii, czyli np. nie staje się portretem tej osoby. Ochronę wizerunku osoby reguluje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która dopuszcza wykorzystanie wizerunku osoby bez jej zgody w kilku przypadkach. Art. 81.1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Przy czym nie ma doprecyzowanej kwestii jaka ilość osób stanowi zgromadzenie, ale przyjmuje się że jest to więcej niż 3 osoby. Inna sprawa że zgoda na sfotografowanie nie jest bowiem tożsama ze zgodą na wykorzystanie wizerunku. To jednak zupełnie inna materia niż temat artykułu.
stap | 2023-11-14 22:45:18
Przydałby się podobny artykuł z tłumaczeniem na 'ludzki język" przepisów o rozpowszechnianiu pod kątem publikowania zdjęć na hydralu.