MENU
Hotel i restauracja Klasztor Cedynia.

Dodał: Karol Gryfino° - Data: 2023-09-19 09:37:19 - Odsłon: 13
14 lipca 2020


Ponad siedem stuleci mury klasztoru górują nad malowniczą Cedynią. Były świadkami krwawych wojen i romantycznych schadzek, widziały ubóstwo poddanych chłopów i przepych królewskich dworów, upadku religii i ścierania się żywiołów narodowych...

. 1266 - powstaje klasztor cysterek, początkowo ubogi, z czasem coraz potężniejszy i bogaty, mający w posiadaniu ziemie wielkości dzisiejszego powiatu; przez trzy stulecia klasztor wywiera ogromny wpływ na rozwój Cedyni i okolic oraz odgrywa znaczącą role w chrystianizacji Pomorza Zachodniego; przez pewien czas jest częścią państwa Krzyżaków;

. 1555 - po wprowadzeniu reformacji klasztor przestaje istnieć; ostatnie zakonnice przebywają tam jeszcze do roku 1611, kiedy to ostatecznie klasztor przekształca się w urząd elektora brandenburskiego;

. 1631 - do Cedyni przybywa król szwedzki Gustaw Adolf, kieruje stąd działaniami wojennymi znanymi jako wojna trzydziestoletnia (1618-1648); w 1637 roku Cedynia staje się polem bitwy i ulega ogromnym zniszczeniom w wyniku działań obu stron konfliktu; również budynek klasztoru zostaje niemal całkowicie zniszczony;

. 1641 - elektor brandenburski odbudowuje zachodnie skrzydło klasztorne w stylu barokowego dworku myśliwskiego; niestety wielki pożar w 1699 roku trawi budynki gospodarcze, kościół i dużą część Cedyni;

. 1850 - na bazie zachodniego skrzydła klasztoru oraz części odbudowanych po pożarze budynków gospodarczych powstaje Królewski Urząd Pocztowy w Cedyni, który pełni tę role aż do działań wojennych 1945 roku, kiedy ulega ponownemu zniszczeniu...

W 1997 roku zrujnowany klasztor przechodzi w prywatne ręce. Po ośmiu latach prac remontowych, prowadzonych z wielka pieczołowitością i pod czujnym okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po ponad 50 latach bycia ruiną stare mury ponownie ożyły. Połączenie funkcji użytkowych (hotel i restauracja) z niepowtarzalną atmosferą minionych czasów pozwoliło na przywrócenie świetności temu niepowtarzalnemu zabytkowi...

Dawna ruina znów tętni życiem...

Za

 • /foto/8521/8521366m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/10050/10050708m.jpg
  2015
 • /foto/9588/9588274m.jpg
  2018
 • /foto/9607/9607751m.jpg
  2018
 • /foto/9638/9638383m.jpg
  2020
 • /foto/10416/10416066m.jpg
  2020
 • /foto/9489/9489678m.jpg
  2020
 • /foto/10416/10416069m.jpg
  2020
 • /foto/10416/10416082m.jpg
  2020
 • /foto/9489/9489679m.jpg
  2020
 • /foto/9489/9489680m.jpg
  2020
 • /foto/9489/9489681m.jpg
  2020
 • /foto/10546/10546630m.jpg
  2022
 • /foto/10546/10546631m.jpg
  2022
 • /foto/10546/10546632m.jpg
  2022
 • /foto/10423/10423660m.jpg
  2022

Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej , Gryfino

Poprzednie: Ścieżka rowerowa Strona Główna Następne: Wieża widokowa - pomnik wojenny (Cedynia)