MENU
Dawna kopalnia.

Dodał: Michał° - Data: 2023-03-18 19:28:01 - Odsłon: 29
maj 1926


Historia wydobycia węgla brunatnego w Worku Turoszowskim

Po znalezieniu węgla brunatnego w różnych miejscowościach w pobliżu Żytawy (Zittau) w połowie XVIII wieku, w 1779 r. rada tego miasta zleciła sztygarowi Mehnerowi z górniczego Freiberga poszukiwanie węgla w okolicach Sieniawki i Olbersdorf koło Zittau. W następnym roku rolnik Weichenhain z Zatonia otworzył zakład wydobycia węgla. 26 maja 1800 r. w pobliżu Turoszowa znaleziono żyłę węgla brunatnego o grubości sześciu łokci. W 1802 r. dziedzic majątku Rybarzowic - Johann Georg von Einsiedel uruchomił podziemną kopalnię węgla brunatnego w pobliżu Opolna. W 1830 r. w okolicach Zittau działało już sześć kopalni węgla brunatnego, w tym trzy kopalnie hrabiego von Einsiedel koło nieistniejącego Gościszowa, Opolna i Turoszowa oraz kopalnie hrabiego Clam-Gallas koło Zatonia. Początkowo węgiel brunatny był używany tylko jako nawóz, a jako paliwo stosowano go dopiero od połowy XIX wieku. W drugiej połowie XIX w. w Kotlinie Żytawskiej powstało wiele małych kopalni węgla brunatnego, głównie na ziemiach rolników, którzy odwadniali szyby węglowe na swojej ziemi. Jednak do 1870 r. duża część "dołów rolniczych" już zniknęła. W przeciwwadze dla gwarectwa Łużyc Dolnych - 27 lutego 1899 r. 21 górnołużyckich kopalni węgla połączyło się w związek Verein für bergbauliche Interessen der Braunkohlenwerke im Berginspektionsbezirk Dresden. Członkami związku, który istniał do lat 30. XX wieku, byli m.in.: zakłady węgla brunatnego Burghardt, Josef Weichenhain k. Zatonia, Reinhold Friedrich, Kober, Krusche, Pfeiffer, Seifert & Rolle, Robert Scholze, EE Scholze i Bührdel k. Bogatyni, EG Heidrich, O. Heidrich, Max A. Posselt, Carl G. Posselt i Julius G. Posselt w Turoszowie, Gute Hoffnung w nieistniejącym Pasterniku oraz Państwowy Zarząd Górnictwa w Hirschfelde.

W 1904 roku właściciel ziemski Ernst Heidrich z Turoszowa później włączył swoje kopalnie do nowego gwarectwa "Herkules". W 1907 r. gwarectwo przekształcono w spółkę akcyjną. Po zakupie koparki nadkładowej nastąpiło przejście z górnictwa podziemnego do górnictwa odkrywkowego. W 1907 "Herkules AG" nabył większe złoża w Hirschfelde, Zatoniu i Turoszowie, w tym kopalnie węgla brunatnego Weichenhainsche w Hirschfelde. W Hirschfelde powstała też fabryka brykietu. 1 stycznia 1917 r. państwo saskie przejęło spółkę, znacjonalizowało pod nazwą Państwowe Zakłady Węgla Brunatnego Hirschfelde (Staatliches Braunkohlenwerk Hirschfelde). Wraz z założeniem w 1923 r. spółki akcyjnej Sächsische Werke (ASW) kopalnia węgla brunatnego w Hirschfelde i elektrownia Hirschfelde (zbudowana w 1911 r.) weszły w jej skład. Po zakończeniu II wojny światowej kopalnia odkrywkowa została oddzielona od elektrowni nową granicą na Nysie Łużyckiej - kopalnia „w Trzcińcu nad Nysą” przez pierwsze dwa lata była administrowana przez okupacyjne wojska radzieckie. Pracowała tutaj załoga niemiecka i nieliczni Polacy. Pierwsze rozmowy o możliwości przekazania Państwu Polskiemu odkrywki węgla brunatnego w Hirschfelde prowadzono we wrześniu 1946 roku. Zdecydowano wówczas, że do czasu ustabilizowania się warunków na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz zorganizowania w Rychwałdzie (tak nazywała się Bogatynia w latach 1945-1947) polskiej administracji państwowej złoże będą eksploatowali dotychczasowi fachowcy. 1 października 1946 roku pierwsza grupa polskiej ludności cywilnej przybyła do kopalni, pierwotnie zwanej „Graniczna”. Ta kopalnia pod nazwą „Turów” przeszła na własność Państwa Polskiego orzeczeniem Nr 3 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 czerwca 1947 roku (formalne przekazanie 16 sierpnia). Od tamtej pory zaczynają się polskie dzieje kopalni. 300 niemieckich górników zostało zwolnionych do końca 1947 r. i zastąpionych przez polski personel. Później, po wymianie załogi, pozostali jeszcze tylko łącznicy-specjaliści, zwłaszcza w zakresie jakości i pomiarów węgla, bo inny urobek kierowany był do elektrowni, a inny do brykietowni. Negocjacje sowiecko-polskiej komisji umożliwiły dalsze eksploatowanie wyrobiska przez stronę niemiecką pod sowieckim nadzorem w celu zasilania elektrowni Hirschfelde, Węgiel z kopalni w Turoszowe dostarczany był do elektrowni Hirschfelde pociągami ciągniętymi przez elektrowozy - przekraczającymi graniczną Nysę na wysokim moście. Przy moście istniała Graniczna Placówka Kontrolna Turoszów - pododdział Łużyckiej Brygady WOP. dostawy do elektrowni Hirschfelde były nieregularne, tak że szef radzieckiej administracji wojskowej ds. górnictwa i hutnictwa we wrześniu 1947 r. nakazał zaopatrywać elektrownię Hirschfelde w węgiel surowy z Kopalni Turoszów i w zamian nakazał dostawy energii elektrycznej z Hirschfelde do Polski. W latach 50. powszechne były narzekania zarządu elektrowni na jakość węgla wysyłanego z kopalni. Podnoszono wówczas wątpliwy sens dalszego funkcjonowania elektrowni Hirschfelde w takich warunkach i że w zasadzie ograniczenia finansowe i techniczne wstrzymywały decyzję o zamknięciu elektrowni. Wskazywano również (raporty CIA CIA-RDP80-00810A005600180008-6 z 8.02.1955 r.) że raczej niemożliwa jest budowa elektrowni po polskiej stronie, gdyż Turoszów był już podpięty pod zasilanie z Górnego Śląska, a mała ilość mieszkańców w regionie stawia taką inwestycję jako wątpliwą. Natomiast miała już wówczas istnieć fabryka brykietu w Turoszowie.

Tymczasem od lat 50. rozwijano koncepcję budowy własnej kopalni i elektrowni. W połowie 1955 roku powołana przez ówczesne Ministerstwo Energetyki komisja lokalizacyjna, wytypowała pod budowę elektrowni teren w pobliżu istniejącej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Turoszowie. Badania polskich geologów ustaliły wielkość zasobów złoża na 1120 mln ton, z czego zasoby nadające się do eksploatacji określono na 900 mln ton. Założenia i projekt wstępny budowy elektrowni o początkowej mocy 1200 MW przygotował warszawski „Energoprojekt”. W pracach projektowych początkowo rozważano zastosowanie bloków energetycznych o mocy 150 MW, jednak później zdecydowano się na bloki 200–megawatowe z jednym kotłem o wydajności 650 t/h każdy. 1 stycznia 1958 roku utworzono przedsiębiorstwo inwestycyjne „Kopalnia i elektrownia Turów w budowie”, przekształcone rok później w „Kombinat Paliwowo–Energetyczny Turów” (w budowie), a w 1961 roku w Kombinat Górniczo–Energetyczny Turów w budowie”. Generalnym wykonawcą zostało Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu, zaś na przełomie lat 50. i 60. budowa elektrowni była największą inwestycją energetyczną tego typu w Europie. Pierwsza grupa pracowników tej przyszłej wielkiej budowy zjechała do Bogatyni 18 stycznia 1958 roku. W szczytowym okresie budowy pracowało tam około 10 000 osób. Na wielką skalę rozpoczęły się prace przygotowawcze i budowlane, przede wszystkim budowa 30 km odcinka nowoczesnej drogi (w tym 2 mosty i 3 wiadukty) ze Zgorzelca do Bogatyni przez Działoszyn i budowa toru kolejowego do Bogatyni. Równolegle trwały prace przygotowawcze do budowy odkrywki „Turów II” i elektrowni. 31 października 1962 roku zakończono wszystkie prace i przekazano blok nr 2 do eksploatacji. Oddanie pierwszego bloku nowo wybudowanej Elektrowni Turów towarzyszyła znaczna rozbudowa kopalni odkrywkowej z postępującymi rozbiórkami wsi - Rybarzowic, Biedrzychowic, Gościszowic oraz Zatonia, Turoszowa, Strzegomic, Wigancic - pod ogromne zwałowisko nakładu.

W związku z wydarzeniami politycznymi 1980 roku w Polsce nastąpiły przerwy w dostawach węgla do NRD i odmówiono zakupu popiołu z niemieckiej elektrowni. Węgiel był transportowany do Elektrowni Turów od 1981 roku taśmociągami. W 1982 roku całkowicie wstrzymano dostawy surowego węgla brunatnego do niemieckiej elektrowni w Hirschfelde.

Na początku lat 90. rozpoczęto program modernizacyjny przedsiębiorstwa, który uwzględniał m.in. budowę nowych maszyn podstawowych. W krótkim czasie Kopalnia Turów stała się nowoczesnym zakładem, wciąż się rozwijającym i dbającym o ekologię. W roku 2001 skreślono Kopalnię Turów z „listy 80” najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska. Od 7 kwietnia 2000 roku w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Turów stała się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W marcu 2006 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Program dla elektroenergetyki. Jednym z celów programu jest konsolidacja firm sektora elektroenergetycznego, w tym wykreowanie podmiotu o znacznej sile, zdolnego do realizacji kluczowych inwestycji na obszarze kraju oraz do aktywnego włączenia się w działalność na europejskim rynku energii. Podmiotem tym jest Polska Grupa Energetyczna. W dniu 1 września 2010 roku nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE. Skonsolidowana spółka nosi nazwę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna i jest jednym z sześciu obszarów biznesowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W związku z tym PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółka Akcyjna straciła osobowość prawną i stała się jednym z oddziałów skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, bo tak brzmi oficjalna nazwa kopalni, to doskonale zorganizowany i zarządzany, nowoczesny zakład, dysponujący wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz doświadczoną załogą.

W kopalni Turów złoże węgla brunatnego eksploatowane jest w sposób przemysłowy metodą odkrywkową. Roczne wydobycie to ok. 12 mln ton węgla. Rocznie zdejmowane jest 30 mln m szesc. nadkładu. Powierzchnia odkrywki wynosi 2400 ha. Węgiel brunatny jako paliwo podstawowe, dostarczany jest przenośnikami taśmowymi do elektrowni Turów.

(moose - różne źródła, w tym kwbturow.pgegiek.pl )

 • /foto/10289/10289292m.jpg
  1910 - 1945
 • /foto/10308/10308285m.jpg
  1919
 • /foto/345/345804m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/10309/10309955m.jpg
  1921
 • /foto/10289/10289584m.jpg
  1924
 • /foto/10289/10289585m.jpg
  1924
 • /foto/10289/10289586m.jpg
  1924
 • /foto/10291/10291053m.jpg
  1924
 • /foto/10291/10291054m.jpg
  1924
 • /foto/10289/10289579m.jpg
  1924
 • /foto/10289/10289574m.jpg
  1924
 • /foto/10291/10291055m.jpg
  1924
 • /foto/10289/10289573m.jpg
  1924
 • /foto/10289/10289242m.jpg
  1924
 • /foto/10281/10281200m.jpg
  1925
 • /foto/10291/10291076m.jpg
  1925
 • /foto/10309/10309109m.jpg
  1925
 • /foto/10291/10291060m.jpg
  1925
 • /foto/10309/10309111m.jpg
  1925
 • /foto/10289/10289288m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/10289/10289295m.jpg
  1925 - 1940
 • /foto/10281/10281201m.jpg
  1925 - 1945
 • /foto/10289/10289572m.jpg
  1926
 • /foto/10291/10291061m.jpg
  1926
 • /foto/10291/10291062m.jpg
  1926
 • /foto/10291/10291079m.jpg
  1926
 • /foto/10281/10281198m.jpg
  1926
 • /foto/10291/10291101m.jpg
  1926
 • /foto/10291/10291103m.jpg
  1926
 • /foto/10291/10291104m.jpg
  1926
 • /foto/10291/10291105m.jpg
  1926
 • /foto/10280/10280907m.jpg
  1926
 • /foto/10280/10280908m.jpg
  1926
 • /foto/10280/10280909m.jpg
  1926
 • /foto/10308/10308923m.jpg
  1926
 • /foto/10281/10281248m.jpg
  1926
 • /foto/10289/10289276m.jpg
  1926
 • /foto/10291/10291106m.jpg
  1926
 • /foto/10308/10308926m.jpg
  1927
 • /foto/10289/10289284m.jpg
  1927
 • /foto/10291/10291064m.jpg
  1927
 • /foto/10291/10291066m.jpg
  1927
 • /foto/10291/10291067m.jpg
  1927
 • /foto/10291/10291068m.jpg
  1927
 • /foto/10289/10289285m.jpg
  1927
 • /foto/10289/10289271m.jpg
  1927
 • /foto/10291/10291107m.jpg
  1927
 • /foto/10289/10289243m.jpg
  1927
 • /foto/10289/10289249m.jpg
  1927
 • /foto/10289/10289270m.jpg
  1927
 • /foto/10281/10281057m.jpg
  1927
 • /foto/10289/10289281m.jpg
  1927
 • /foto/10289/10289274m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291108m.jpg
  1928
 • /foto/10281/10281246m.jpg
  1928
 • /foto/10289/10289272m.jpg
  1928
 • /foto/10289/10289273m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291069m.jpg
  1928
 • /foto/10281/10281050m.jpg
  1928
 • /foto/10281/10281210m.jpg
  1928
 • /foto/10281/10281207m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291070m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291114m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291110m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291111m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291071m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291112m.jpg
  1928
 • /foto/10289/10289266m.jpg
  1928
 • /foto/10291/10291115m.jpg
  1928
 • /foto/10308/10308930m.jpg
  1929
 • /foto/10281/10281221m.jpg
  1929
 • /foto/10291/10291109m.jpg
  1929
 • /foto/10289/10289253m.jpg
  1929
 • /foto/10289/10289267m.jpg
  1929
 • /foto/10289/10289268m.jpg
  1929
 • /foto/10289/10289269m.jpg
  1929
 • /foto/10289/10289280m.jpg
  1929
 • /foto/10281/10281224m.jpg
  1930
 • /foto/10289/10289258m.jpg
  1930
 • /foto/10289/10289261m.jpg
  1930
 • /foto/10289/10289263m.jpg
  1930
 • /foto/10291/10291116m.jpg
  1930
 • /foto/10291/10291119m.jpg
  1930
 • /foto/10309/10309971m.jpg
  1930
 • /foto/10289/10289254m.jpg
  1930
 • /foto/10309/10309975m.jpg
  1930
 • /foto/10289/10289257m.jpg
  1930
 • /foto/10289/10289241m.jpg
  1930
 • /foto/10309/10309960m.jpg
  1931
 • /foto/10309/10309961m.jpg
  1931
 • /foto/10309/10309962m.jpg
  1931
 • /foto/10309/10309840m.jpg
  1932
 • /foto/10309/10309842m.jpg
  1932
 • /foto/10309/10309847m.jpg
  1932
 • /foto/10309/10309953m.jpg
  1932
 • /foto/10309/10309954m.jpg
  1932
 • /foto/10309/10309979m.jpg
  1932
 • /foto/10291/10291139m.jpg
  1932
 • /foto/10309/10309951m.jpg
  1932
 • /foto/10289/10289287m.jpg
  1933
 • /foto/10309/10309843m.jpg
  1933
 • /foto/10309/10309844m.jpg
  1933
 • /foto/10289/10289286m.jpg
  1933
 • /foto/10291/10291118m.jpg
  1936 - 1944
 • /foto/10308/10308841m.jpg
  1938
 • /foto/10308/10308843m.jpg
  1938
 • /foto/10308/10308848m.jpg
  1939
 • /foto/10308/10308857m.jpg
  1940
 • /foto/10308/10308856m.jpg
  1940
 • /foto/10310/10310001m.jpg
  1940
 • /foto/10310/10310003m.jpg
  1941
 • /foto/10308/10308864m.jpg
  1941
 • /foto/10308/10308866m.jpg
  1941
 • /foto/10308/10308860m.jpg
  1941
 • /foto/10308/10308909m.jpg
  1941
 • /foto/10308/10308902m.jpg
  1941
 • /foto/10308/10308867m.jpg
  1942
 • /foto/10304/10304902m.jpg
  1942
 • /foto/10310/10310008m.jpg
  1942
 • /foto/10310/10310009m.jpg
  1942
 • /foto/10304/10304909m.jpg
  1942
 • /foto/10304/10304899m.jpg
  1943
 • /foto/10281/10281217m.jpg
  1943
 • /foto/400/400755m.jpg
  1958 - 1960
 • /foto/5618/5618150m.jpg
  1958 - 1960
 • /foto/5618/5618189m.jpg
  1958 - 1960
 • /foto/5618/5618211m.jpg
  1958 - 1960
 • /foto/8552/8552497m.jpg
  1958 - 1962
 • /foto/192/192067m.jpg
  1959 - 1961
 • /foto/192/192061m.jpg
  1960
 • /foto/192/192070m.jpg
  1960
 • /foto/5796/5796508m.jpg
  1960
 • /foto/5796/5796588m.jpg
  1960
 • /foto/6700/6700935m.jpg
  1960
 • /foto/192/192068m.jpg
  1960 - 1962
 • /foto/6747/6747447m.jpg
  1960 - 1962
 • /foto/6747/6747448m.jpg
  1960 - 1962
 • /foto/6747/6747449m.jpg
  1960 - 1962
 • /foto/10250/10250870m.jpg
  1960 - 1962
 • /foto/450/450516m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3648/3648422m.jpg
  1960 - 1969
 • /foto/3648/3648469m.jpg
  1960 - 1969
 • /foto/39/39565m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/360/360460m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/8755/8755587m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/8755/8755588m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/6751/6751826m.jpg
  1962
 • /foto/6745/6745670m.jpg
  1962 - 1964
 • /foto/6745/6745671m.jpg
  1962 - 1964
 • /foto/6745/6745672m.jpg
  1962 - 1964
 • /foto/224/224113m.jpg
  1963
 • /foto/224/224114m.jpg
  1963
 • /foto/5943/5943621m.jpg
  1964
 • /foto/6743/6743103m.jpg
  1964
 • /foto/418/418733m.jpg
  1964 - 1965
 • /foto/261/261620m.jpg
  1965
 • /foto/3257/3257908m.jpg
  1965
 • /foto/3689/3689844m.jpg
  1965
 • /foto/5943/5943441m.jpg
  1965 - 1966
 • /foto/3514/3514614m.jpg
  1965 - 1968
 • /foto/3514/3514619m.jpg
  1965 - 1968
 • /foto/3514/3514621m.jpg
  1965 - 1968
 • /foto/9505/9505036m.jpg
  1965 - 1968
 • /foto/175/175165m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/175/175166m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/175/175167m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/8755/8755589m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/7472/7472827m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472848m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472860m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472864m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472867m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472870m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472872m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472875m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472876m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472877m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/7472/7472880m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/8755/8755590m.jpg
  1965 - 1980
 • /foto/390/390219m.jpg
  1966
 • /foto/4669/4669581m.jpg
  1966
 • /foto/4671/4671313m.jpg
  1966
 • /foto/6854/6854866m.jpg
  1966
 • /foto/10148/10148750m.jpg
  1966
 • /foto/4354/4354167m.jpg
  1969
 • /foto/7400/7400684m.jpg
  1970 - 1971
 • /foto/331/331909m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/3326/3326629m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/8755/8755555m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/8756/8756066m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/8756/8756067m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/8797/8797170m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/8797/8797171m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/5158/5158609m.jpg
  1972
 • /foto/7168/7168503m.jpg
  1972
 • /foto/5682/5682723m.jpg
  1980
 • /foto/5683/5683279m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/5683/5683280m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/34/34774m.jpg
  1980 - 1995
 • /foto/9453/9453220m.jpg
  1982
 • /foto/8384/8384419m.jpg
  1982
 • /foto/36/36952m.jpg
  2005
 • /foto/180/180938m.jpg
  2007
 • /foto/342/342451m.jpg
  2010
 • /foto/344/344482m.jpg
  2010
 • /foto/6968/6968283m.jpg
  2010
 • /foto/6968/6968288m.jpg
  2010
 • /foto/5389/5389139m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618139m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618143m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618153m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618171m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618178m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618183m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618209m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618213m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618229m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618237m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618343m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618354m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618369m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618372m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618381m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618062m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618068m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618079m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618088m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618103m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618122m.jpg
  2010
 • /foto/5618/5618131m.jpg
  2010
 • /foto/4317/4317401m.jpg
  2012
 • /foto/4318/4318249m.jpg
  2012
 • /foto/4318/4318317m.jpg
  2012
 • /foto/4322/4322042m.jpg
  2012
 • /foto/4322/4322050m.jpg
  2012
 • /foto/7161/7161096m.jpg
  2012
 • /foto/4004/4004213m.jpg
  2013
 • /foto/5086/5086594m.jpg
  2014
 • /foto/7307/7307751m.jpg
  2015
 • /foto/7307/7307762m.jpg
  2015
 • /foto/6816/6816103m.jpg
  2017
 • /foto/6816/6816104m.jpg
  2017
 • /foto/8437/8437612m.jpg
  2020
 • /foto/8439/8439294m.jpg
  2020
 • /foto/8439/8439296m.jpg
  2020
 • /foto/8439/8439307m.jpg
  2020

Deutsche Fotothek www.deutschefotothek.de

Poprzednie: Promenada Zdrojowa Strona Główna Następne: Budynek nr 2-8