MENU
Ośno Lubuskie, ul. Kościelna. Opis zdjęcia: "0śno, pow. sulęciński - ulica okolna, w głębi kościół" w "Nad Środkową Odrą i Dolną Wartą" Stanisława Zajchowska Wiedza Powszechna 1959r. Fot. E. Kitzmann

Dodał: W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com]° - Data: 2023-03-15 22:42:12 - Odsłon: 105
Lata 1949-1959

 • /foto/10131/10131029m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/9540/9540085m.jpg
  1905
 • /foto/10093/10093440m.jpg
  1905 - 1908
 • /foto/7199/7199660m.jpg
  1915
 • /foto/9246/9246331m.jpg
  1919
 • /foto/8386/8386032m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/9118/9118052m.jpg
  1926
 • /foto/8234/8234250m.jpg
  2019

Soravianus - zbiory własne

Poprzednie: Budynek nr 11g Strona Główna Następne: ul. Podgórna


Irena Wolanin | 2023-03-18 22:34:41
Nawet spod rastra przebija obraz i nastrój tamtego miejsca. Szukałam informacji o autorze fotografii. Znalazłam ciekawy artykuł opublikowany w wydawnictwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł: Fotografia ojczysta jako czynnik integrujący społeczności Ziem Odzyskanych w pierwszej dekadzie po II wojnie światowej. Autor: Maciej Szymanowicz. Cytuję fragment, str. 59. Czas pionierów. Pierwsza akcja dokumentalna na Ziemiach Odzyskanych została przeprowadzona przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w 1946 roku. Następne podjęły Biuro Turystyki Ministerstwa Komunikacji od 1947 roku oraz Instytut Zachodni w Poznaniu od 1948 roku. W wyprawach na Ziemiach Odzyskanych uczestniczyło wielu fotografów, w misji PTK brali udział: Jan Bułhak, Edward Falkowski i Bolesław Malmurowicz, dla Ministerstwa Komunikacji fotografowali: Jan Bułhak, Tadeusz Dohnalik, Bonifacy Gajdzik, Henryk Hermanowicz, Stanisław Mucha i Jerzy Mańkowski. Natomiast dla Instytutu Zachodniego: Eugeniusz Kitzmann, Bronisław Kupiec, a także historycy sztuki: Gwido Chmarzyński i Zygmunt Świechowski. Pionierska misja PTK obejmowała tylko prace fotograficzne, natomiast na potrzeby dwóch pozostałych stworzono szerokie ekipy „wędrownych” specjalistów, którzy przez kilka lat wykonywali różnorodne prace dokumentacyjne na szerzej nieznanych społeczeństwu terytoriach, jednocześnie podlegających intensywnemu zasiedleniu. Jak wyglądały zadania stojące przed pierwszymi ekipami fotograficznymi pokazuje m.in. przygotowany w końcu 1945 roku dokument opisujący strategię budowy archiwum fotograficznego przy PTK, w którym wskazywano na podstawowe zadania fotografów, kreślone głównie w odniesieniu do terenów Ziem Odzyskanych: (…) W szczególności zaś zdjęcia winny przedstawiać: ogólny widok miast, wsi i okolice, zabytki historyczne z uwzględnieniem ich polskich tradycji, typy ludowe, sceny rodzajowe z uwzględnieniem budzącego się i organizującego życia polskiego na ziemiach odzyskanych, obrazy pracy w polu, w fabrykach, portach, kopalniach, hutach itp., plany miast i miejscowości historycznych, zabytki przyrody, typowy krajobraz górski, nadmorski, przyjeziorny, wodny, narzędzia pracy (charakterystyczne), urządzenia cywilizacyjne budzące szczególną uwagę (autostrady, drogi, parki, przystanie, szkoły itp.) (Skowron, 2000, s.40). Do prowadzonych akcji dokumentalnych włączyły się również powstałe na Ziemiach Odzyskanych w latach 40. towarzystwa fotograficzne. Ich wkład był jednak punktowy, obejmował bezpośrednie okolice miejsc, w których były zlokalizowane, choć z drugiej strony ich działania były znacznie szerzej zakorzenione w tkankach kształtujących się społeczności. Elementem ujednolicającym dla poczynań tych różnorodnych ośrodków była dominująca tradycja fotografii ojczystej, która tworzyła swoisty kod estetyczny powstających wówczas prac. Jej głównym promotorem był niekwestionowany lider ówczesnego środowiska fotograficznego Jan Bułhak, który intensywnie promował swój program od 1946 roku. O tej relacji zaświadczają słowa: (…) Polsce przybyły nowe dzielnice na Zachodzie, wyludnionym i ogołoconym z dotychczasowego zagospodarowania. Dzielnice te będą szybko zmieniały swe oblicze pod naporem wymagań życia, a dawne tego oblicza wizerunki pochodzenia niemieckiego przestały być aktualne. Czas nie stoi na miejscu, a na to co tam jest dzisiaj do zrobienia w zakresie fotografowania, na to za parę lat będzie już za późno. Do utrwalania wyglądu tych stanów przejściowych ziem zachodnich konieczną jest natychmiastowa energiczna działalność fotografów (...)
Dziękuję.