MENU
Cedyński Park Krajobrazowy - Wzgórza Moryńskie

Dodał: Karol Gryfino° - Data: 2023-01-24 12:06:49 - Odsłon: 13
21 października 2012


Wzgórza Moryńskie stanowią fragment Pojezierza Myśliborskiego i obejmują tereny ciągnące się od miejscowości Moryń na południu, do miejscowości Mętno na północy, a także fragment rynny jeziornej pomiędzy jeziorami Morzycko i Mętno. Obszar ten składa się z trzech części. Jedna z nich leży na wschód od miejscowości Moryń i Jeziora Morzycko, dwie pozostałe są przedzielone drogą z Morynia do Mętna. Północna część obszaru stanowi fragment Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Przeważającym typem siedlisk są tu siedliska półnaturalne: łąki, pastwiska, murawy, śródpolne jeziorka i mokradła. Bardzo licznie występują murawy kserotermiczne, łęgi zboczowe z fiołkiem wonnym oraz łąki świeże z dużym udziałem gatunków ciepłolubnych. To jedno z większych skupisk roślinności kserotermicznej w regionie, przy tym, otoczone polami uprawnymi, stanowi korytarz ekologiczny dla gatunków kserotermicznych.

Za

  • /foto/10215/10215311m.jpg
    2009
  • /foto/10215/10215313m.jpg
    2009
  • /foto/10215/10215316m.jpg
    2009

Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej , Gryfino

Poprzednie: Wzgórza Moryńskie Strona Główna Następne: Popiersie Józefa Bema (pierwsza lokalizacja)